Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2009 lisätalousarvioksi
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
        Tuloarviot
        Määrärahat
   Tuloarviot
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2009

Vuoden 2009 lisätalousarvioPDF-versio

TULOARVIOT

 
Osasto 11euroa
11.VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT-2 620 000 000
01.Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot-1 620 000 000
01.Tulovero, vähennystä-1 620 000 000
04.Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut-603 000 000
01.Arvonlisävero, vähennystä-603 000 000
08.Valmisteverot-47 000 000
07.Energiaverot, vähennystä-47 000 000
10.Muut verot-350 000 000
03.Autovero, vähennystä-250 000 000
05.Varainsiirtovero, vähennystä-100 000 000
 
Osasto 12
12.SEKALAISET TULOT75 622 000
24.Ulkoasiainministeriön hallinnonala1 922 000
99.Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tulot, lisäystä1 922 000
28.Valtiovarainministeriön hallinnonala43 700 000
87.Tulot rahoitusmarkkinoiden vakauttamisesta43 700 000
29.Opetusministeriön hallinnonala30 000 000
88.Valtion osuus veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovaroista, lisäystä30 000 000
 
Osasto 13
13.KORKOTULOT, OSAKKEIDEN MYYNTITULOT JA VOITON TULOUTUKSET-323 000 000
01.Korkotulot-73 000 000
07.Korot talletuksista, vähennystä-73 000 000
03.Osinkotulot ja osakkeiden myyntitulot-250 000 000
01.Osinkotulot ja osakkeiden myyntitulot, vähennystä-250 000 000
 
Osasto 15
15.LAINAT5 605 836 000
03.Valtion nettolainanotto ja velanhallinta5 605 836 000
01.Nettolainanotto ja velanhallinta, lisäystä5 605 836 000

Tuloarvioiden kokonaismäärä:

2 738 458 000

MÄÄRÄRAHAT

 
Pääluokka 24euroa
24.ULKOASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA1 922 000
01.Ulkoasiainhallinto
01.Ulkoasiainhallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
30.Kansainvälinen kehitysyhteistyö1 922 000
66.Varsinainen kehitysyhteistyö (siirtomääräraha 3 v), lisäystä1 922 000
90.Ulkoasiainministeriön hallinnonalan muut menot
23.Etyj-puheenjohtajuus (siirtomääräraha 2 v)
 
Pääluokka 26
26.SISÄASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA2 500 000
10.Poliisitoimi1 500 000
01.Poliisitoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 500 000
20.Rajavartiolaitos
70.Ilma- ja vartioalusten hankinta (siirtomääräraha 3 v)
40.Maahanmuutto1 000 000
01.Maahanmuuttoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 000 000
02.Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanottotoiminta valtion osalta (arviomääräraha)
 
Pääluokka 27
27.PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA44 712 000
01.Puolustuspolitiikka ja hallinto8 063 000
29.Puolustusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha), lisäystä8 063 000
10.Sotilaallinen maanpuolustus35 509 000
01.Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä15 170 000
18.Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 3 v), lisäystä20 339 000
30.Sotilaallinen kriisinhallinta1 140 000
20.Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 140 000
 
Pääluokka 28
28.VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA337 096 000
01.Hallinto352 480 000
01.Valtiovarainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
02.Valtion IT-strategian toteuttaminen (siirtomääräraha 3 v)
12.Alue- ja paikallishallinnon tukitoimet (siirtomääräraha 3 v), lisäystä2 480 000
80.Laina Islannin valtiolle (arviomääräraha)350 000 000
20.Palvelut valtioyhteisölle
88.Senaatti-kiinteistöt
40.Valtionhallinnon kehittäminen-2 480 000
21.Tuottavuuden edistäminen (siirtomääräraha 3 v), vähennystä-2 480 000
80.Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle-12 904 000
30.Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha), vähennystä-12 904 000
 
Pääluokka 29
29.OPETUSMINISTERIÖN HALLINNONALA52 915 000
01.Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot2 140 000
02.Opetushallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä600 000
88.Osakehankinnat (siirtomääräraha 2 v)1 540 000
10.Yleissivistävä koulutus9 350 000
01.Valtion yleissivistävän koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä350 000
34.Valtionosuus oppilaitosten perustamiskustannuksiin (siirtomääräraha 3 v), lisäystä9 000 000
20.Ammatillinen koulutus3 000 000
30.Valtionosuus ja -avustus ammatillisen koulutuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha), lisäystä3 000 000
30.Ammatillinen lisäkoulutus ja vapaa sivistystyö5 000 000
31.Valtionosuus ja -avustus ammatilliseen lisäkoulutukseen (arviomääräraha), lisäystä4 000 000
32.Valtionosuus ja -avustus oppisopimuskoulutukseen (arviomääräraha), lisäystä1 000 000
40.Ammattikorkeakouluopetus3 000 000
30.Valtionosuus ja -avustus kunnallisten ja yksityisten ammattikorkeakoulujen käyttökustannuksiin (arviomääräraha), lisäystä3 000 000
50.Yliopisto-opetus ja -tutkimus225 000
01.Yliopistojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
03.Harjoittelukoulujen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä225 000
60.Tiede6 033 000
02.Arkistolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä200 000
53.Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat tieteen edistämiseen (arviomääräraha), lisäystä5 833 000
80.Taide ja kulttuuri12 834 000
02.Valtion taidemuseon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
52.Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat taiteen edistämiseen (arviomääräraha), lisäystä12 834 000
90.Liikuntatoimi8 333 000
50.Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat urheilun ja liikuntakasvatuksen edistämiseen (arviomääräraha), lisäystä8 333 000
91.Nuorisotyö3 000 000
50.Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat nuorisotyön edistämiseen (arviomääräraha), lisäystä3 000 000
 
Pääluokka 30
30.MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA4 950 000
40.Kala-, riista- ja porotalous800 000
50.Metsästyksen ja riistanhoidon edistäminen (siirtomääräraha 2 v)
62.Elinkeinokalatalouden markkinoinnin ja rakennepolitiikan edistäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä800 000
50.Vesitalous4 000 000
31.Vesihuollon ja tulvasuojelun tukeminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä4 000 000
60.Metsätalous150 000
42.Valtionapu metsätalouden edistämis- ja valvontaorganisaatioille (siirtomääräraha 2 v), lisäystä150 000
 
Pääluokka 31
31.LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA113 336 000
01.Hallinto ja toimialan yhteiset menot25 633 000
29.Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha), lisäystä25 633 000
10.Liikenneverkko78 056 000
21.Perustienpito (siirtomääräraha 2 v), lisäystä45 556 000
22.Perusradanpito (siirtomääräraha 2 v), lisäystä21 500 000
78.Eräät väylähankkeet (arviomääräraha), lisäystä11 000 000
30.Liikenteen tukeminen ja ostopalvelut-53 000
63.Joukkoliikenteen palvelujen osto ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), vähennystä-53 000
40.Viestintäpalvelut ja -verkot sekä viestinnän tukeminen500 000
50.Valtionavustus valtakunnallisen laajakaistahankkeen toteuttamiseen (siirtomääräraha 3 v)500 000
50.Tutkimus3 200 000
01.Ilmatieteen laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä3 200 000
60.Liiketoiminta6 000 000
40.Avustus Ilmailulaitokselle (siirtomääräraha 2 v)6 000 000
89.Ilmailulaitos
 
Pääluokka 32
32.TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA1 410 428 000
20.Innovaatiopolitiikka6 200 000
20.Julkinen tutkimus- ja kehittämistoiminta (arviomääräraha), lisäystä2 000 000
40.Avustukset tutkimukseen, kehitykseen ja innovaatiotoimintaan (arviomääräraha), lisäystä2 000 000
41.Valtionavustus eräille yhteisöille ja järjestöille elinkeinopolitiikan edistämiseksi (siirtomääräraha 3 v), lisäystä200 000
83.Lainat tutkimus- ja innovaatiotoimintaan (arviomääräraha), lisäystä2 000 000
30.Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka1 389 700 000
01.Työvoima- ja elinkeinokeskusten ja työvoimatoimistojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 200 000
42.Finnvera Oyj:n korkotuet ja tappiokorvaukset (arviomääräraha), lisäystä15 000 000
51.Työllistämis-, koulutus- ja erityistoimet (kiinteä määräraha), lisäystä22 000 000
64.Työllisyysperusteiset siirtomenot investointeihin (arviomääräraha), lisäystä1 500 000
80.Lainat Suomen Vientiluotto Oy:n jälleenrahoitustoimintaan (arviomääräraha), lisäystä1 250 000 000
88.Pääomasijoitus Suomen Teollisuussijoitus Oy:lle (siirtomääräraha 3 v), lisäystä100 000 000
40.Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä1 500 000
31.Korvaus talous- ja velkaneuvonnan järjestämisestä (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 500 000
50.Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikka11 028 000
63.Kainuun kehittämisraha (siirtomääräraha 3 v), lisäystä4 497 000
64.EU:n rakennerahastojen rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-ohjelmiin ohjelmakaudella 2007—2013 (arviomääräraha), lisäystä3 514 000
65.Valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-ohjelmiin ohjelmakaudella 2007—2013 (arviomääräraha), lisäystä3 017 000
60.Energiapolitiikka2 000 000
40.Energiatuki (arviomääräraha), lisäystä2 000 000
42.Valtiontuki sähköhuollon varmistamiseksi (arviomääräraha)
 
Pääluokka 33
33.SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA724 599 000
01.Hallinto300 000
01.Sosiaali- ja terveysministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä300 000
04.Valtion mielisairaaloiden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
05.Valtion koulukotien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
10.Perhe- ja asumiskustannusten tasaus34 479 000
26.Valtion korvaus Kansaneläkelaitokselle vammaisten tulkkipalvelujen siirron valmistelukustannuksiin (siirtomääräraha 2 v)1 479 000
54.Asumistuki (arviomääräraha), lisäystä33 000 000
20.Työttömyysturva257 500 000
50.Valtionosuus työttömyyskassoille (arviomääräraha), lisäystä88 500 000
51.Työttömyysturvalain mukainen perusturva (arviomääräraha), lisäystä25 000 000
52.Työmarkkinatuki (arviomääräraha), lisäystä134 000 000
54.Työvoimapoliittiseen aikuiskoulutukseen osallistuvien opintososiaaliset edut (arviomääräraha), lisäystä10 000 000
30.Sairausvakuutus
60.Valtion osuus sairausvakuutuslaista johtuvista menoista (arviomääräraha)
40.Eläkkeet415 000 000
51.Valtion osuus maatalousyrittäjän eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha)
52.Valtion osuus yrittäjän eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha), lisäystä13 000 000
60.Valtion osuus kansaneläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha), lisäystä402 000 000
60.Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto17 320 000
30.Valtionosuus kunnille sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökustannuksiin (arviomääräraha), lisäystä1 300 000
31.Valtionavustus kunnille sosiaali- ja terveydenhuollon hankkeisiin (siirtomääräraha 3 v), lisäystä10 020 000
35.Valtionosuus kunnille perustoimeentulotuen kustannuksiin (arviomääräraha), lisäystä6 000 000
 
Pääluokka 35
35.YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA46 000 000
10.Ympäristön- ja luonnonsuojelu9 000 000
70.Ympäristövahinkojen torjunta-alusten hankinta ja peruskorjaus (siirtomääräraha 3 v)7 000 000
77.Ympäristötyöt (siirtomääräraha 3 v), lisäystä2 000 000
20.Yhdyskunnat, rakentaminen ja asuminen37 000 000
01.Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
56.Suhdanneluonteiset avustukset asunto-osake- ja vuokrataloyhtiöiden korjauksiin (arviomääräraha)37 000 000
60.Siirto valtion asuntorahastoon

Määrärahojen kokonaismäärä:

2 738 458 000