Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2009

Vuoden 2009 lisätalousarvioPDF-versio

TULOARVIOT

 
Osasto 11 euroa
11. VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT -2 620 000 000
01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot -1 620 000 000
01. Tulovero, vähennystä -1 620 000 000
04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut -603 000 000
01. Arvonlisävero, vähennystä -603 000 000
08. Valmisteverot -47 000 000
07. Energiaverot, vähennystä -47 000 000
10. Muut verot -350 000 000
03. Autovero, vähennystä -250 000 000
05. Varainsiirtovero, vähennystä -100 000 000
 
Osasto 12
12. SEKALAISET TULOT 75 622 000
24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala 1 922 000
99. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tulot, lisäystä 1 922 000
28. Valtiovarainministeriön hallinnonala 43 700 000
87. Tulot rahoitusmarkkinoiden vakauttamisesta 43 700 000
29. Opetusministeriön hallinnonala 30 000 000
88. Valtion osuus veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovaroista, lisäystä 30 000 000
 
Osasto 13
13. KORKOTULOT, OSAKKEIDEN MYYNTITULOT JA VOITON TULOUTUKSET -323 000 000
01. Korkotulot -73 000 000
07. Korot talletuksista, vähennystä -73 000 000
03. Osinkotulot ja osakkeiden myyntitulot -250 000 000
01. Osinkotulot ja osakkeiden myyntitulot, vähennystä -250 000 000
 
Osasto 15
15. LAINAT 5 605 836 000
03. Valtion nettolainanotto ja velanhallinta 5 605 836 000
01. Nettolainanotto ja velanhallinta, lisäystä 5 605 836 000

Tuloarvioiden kokonaismäärä:

2 738 458 000

MÄÄRÄRAHAT

 
Pääluokka 24 euroa
24. ULKOASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA 1 922 000
01. Ulkoasiainhallinto
01. Ulkoasiainhallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
30. Kansainvälinen kehitysyhteistyö 1 922 000
66. Varsinainen kehitysyhteistyö (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 1 922 000
90. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan muut menot
23. Etyj-puheenjohtajuus (siirtomääräraha 2 v)
 
Pääluokka 26
26. SISÄASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 500 000
10. Poliisitoimi 1 500 000
01. Poliisitoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 1 500 000
20. Rajavartiolaitos
70. Ilma- ja vartioalusten hankinta (siirtomääräraha 3 v)
40. Maahanmuutto 1 000 000
01. Maahanmuuttoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 1 000 000
02. Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanottotoiminta valtion osalta (arviomääräraha)
 
Pääluokka 27
27. PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 44 712 000
01. Puolustuspolitiikka ja hallinto 8 063 000
29. Puolustusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha), lisäystä 8 063 000
10. Sotilaallinen maanpuolustus 35 509 000
01. Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 15 170 000
18. Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 20 339 000
30. Sotilaallinen kriisinhallinta 1 140 000
20. Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 1 140 000
 
Pääluokka 28
28. VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA 337 096 000
01. Hallinto 352 480 000
01. Valtiovarainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
02. Valtion IT-strategian toteuttaminen (siirtomääräraha 3 v)
12. Alue- ja paikallishallinnon tukitoimet (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 2 480 000
80. Laina Islannin valtiolle (arviomääräraha) 350 000 000
20. Palvelut valtioyhteisölle
88. Senaatti-kiinteistöt
40. Valtionhallinnon kehittäminen -2 480 000
21. Tuottavuuden edistäminen (siirtomääräraha 3 v), vähennystä -2 480 000
80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle -12 904 000
30. Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha), vähennystä -12 904 000
 
Pääluokka 29
29. OPETUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 52 915 000
01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot 2 140 000
02. Opetushallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 600 000
88. Osakehankinnat (siirtomääräraha 2 v) 1 540 000
10. Yleissivistävä koulutus 9 350 000
01. Valtion yleissivistävän koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 350 000
34. Valtionosuus oppilaitosten perustamiskustannuksiin (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 9 000 000
20. Ammatillinen koulutus 3 000 000
30. Valtionosuus ja -avustus ammatillisen koulutuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha), lisäystä 3 000 000
30. Ammatillinen lisäkoulutus ja vapaa sivistystyö 5 000 000
31. Valtionosuus ja -avustus ammatilliseen lisäkoulutukseen (arviomääräraha), lisäystä 4 000 000
32. Valtionosuus ja -avustus oppisopimuskoulutukseen (arviomääräraha), lisäystä 1 000 000
40. Ammattikorkeakouluopetus 3 000 000
30. Valtionosuus ja -avustus kunnallisten ja yksityisten ammattikorkeakoulujen käyttökustannuksiin (arviomääräraha), lisäystä 3 000 000
50. Yliopisto-opetus ja -tutkimus 225 000
01. Yliopistojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
03. Harjoittelukoulujen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 225 000
60. Tiede 6 033 000
02. Arkistolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 200 000
53. Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat tieteen edistämiseen (arviomääräraha), lisäystä 5 833 000
80. Taide ja kulttuuri 12 834 000
02. Valtion taidemuseon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
52. Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat taiteen edistämiseen (arviomääräraha), lisäystä 12 834 000
90. Liikuntatoimi 8 333 000
50. Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat urheilun ja liikuntakasvatuksen edistämiseen (arviomääräraha), lisäystä 8 333 000
91. Nuorisotyö 3 000 000
50. Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat nuorisotyön edistämiseen (arviomääräraha), lisäystä 3 000 000
 
Pääluokka 30
30. MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 4 950 000
40. Kala-, riista- ja porotalous 800 000
50. Metsästyksen ja riistanhoidon edistäminen (siirtomääräraha 2 v)
62. Elinkeinokalatalouden markkinoinnin ja rakennepolitiikan edistäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 800 000
50. Vesitalous 4 000 000
31. Vesihuollon ja tulvasuojelun tukeminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 4 000 000
60. Metsätalous 150 000
42. Valtionapu metsätalouden edistämis- ja valvontaorganisaatioille (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 150 000
 
Pääluokka 31
31. LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA 113 336 000
01. Hallinto ja toimialan yhteiset menot 25 633 000
29. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha), lisäystä 25 633 000
10. Liikenneverkko 78 056 000
21. Perustienpito (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 45 556 000
22. Perusradanpito (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 21 500 000
78. Eräät väylähankkeet (arviomääräraha), lisäystä 11 000 000
30. Liikenteen tukeminen ja ostopalvelut -53 000
63. Joukkoliikenteen palvelujen osto ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), vähennystä -53 000
40. Viestintäpalvelut ja -verkot sekä viestinnän tukeminen 500 000
50. Valtionavustus valtakunnallisen laajakaistahankkeen toteuttamiseen (siirtomääräraha 3 v) 500 000
50. Tutkimus 3 200 000
01. Ilmatieteen laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 3 200 000
60. Liiketoiminta 6 000 000
40. Avustus Ilmailulaitokselle (siirtomääräraha 2 v) 6 000 000
89. Ilmailulaitos
 
Pääluokka 32
32. TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA 1 410 428 000
20. Innovaatiopolitiikka 6 200 000
20. Julkinen tutkimus- ja kehittämistoiminta (arviomääräraha), lisäystä 2 000 000
40. Avustukset tutkimukseen, kehitykseen ja innovaatiotoimintaan (arviomääräraha), lisäystä 2 000 000
41. Valtionavustus eräille yhteisöille ja järjestöille elinkeinopolitiikan edistämiseksi (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 200 000
83. Lainat tutkimus- ja innovaatiotoimintaan (arviomääräraha), lisäystä 2 000 000
30. Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka 1 389 700 000
01. Työvoima- ja elinkeinokeskusten ja työvoimatoimistojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 1 200 000
42. Finnvera Oyj:n korkotuet ja tappiokorvaukset (arviomääräraha), lisäystä 15 000 000
51. Työllistämis-, koulutus- ja erityistoimet (kiinteä määräraha), lisäystä 22 000 000
64. Työllisyysperusteiset siirtomenot investointeihin (arviomääräraha), lisäystä 1 500 000
80. Lainat Suomen Vientiluotto Oy:n jälleenrahoitustoimintaan (arviomääräraha), lisäystä 1 250 000 000
88. Pääomasijoitus Suomen Teollisuussijoitus Oy:lle (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 100 000 000
40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä 1 500 000
31. Korvaus talous- ja velkaneuvonnan järjestämisestä (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 1 500 000
50. Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikka 11 028 000
63. Kainuun kehittämisraha (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 4 497 000
64. EU:n rakennerahastojen rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-ohjelmiin ohjelmakaudella 2007—2013 (arviomääräraha), lisäystä 3 514 000
65. Valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-ohjelmiin ohjelmakaudella 2007—2013 (arviomääräraha), lisäystä 3 017 000
60. Energiapolitiikka 2 000 000
40. Energiatuki (arviomääräraha), lisäystä 2 000 000
42. Valtiontuki sähköhuollon varmistamiseksi (arviomääräraha)
 
Pääluokka 33
33. SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA 724 599 000
01. Hallinto 300 000
01. Sosiaali- ja terveysministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 300 000
04. Valtion mielisairaaloiden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
05. Valtion koulukotien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
10. Perhe- ja asumiskustannusten tasaus 34 479 000
26. Valtion korvaus Kansaneläkelaitokselle vammaisten tulkkipalvelujen siirron valmistelukustannuksiin (siirtomääräraha 2 v) 1 479 000
54. Asumistuki (arviomääräraha), lisäystä 33 000 000
20. Työttömyysturva 257 500 000
50. Valtionosuus työttömyyskassoille (arviomääräraha), lisäystä 88 500 000
51. Työttömyysturvalain mukainen perusturva (arviomääräraha), lisäystä 25 000 000
52. Työmarkkinatuki (arviomääräraha), lisäystä 134 000 000
54. Työvoimapoliittiseen aikuiskoulutukseen osallistuvien opintososiaaliset edut (arviomääräraha), lisäystä 10 000 000
30. Sairausvakuutus
60. Valtion osuus sairausvakuutuslaista johtuvista menoista (arviomääräraha)
40. Eläkkeet 415 000 000
51. Valtion osuus maatalousyrittäjän eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha)
52. Valtion osuus yrittäjän eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha), lisäystä 13 000 000
60. Valtion osuus kansaneläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha), lisäystä 402 000 000
60. Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto 17 320 000
30. Valtionosuus kunnille sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökustannuksiin (arviomääräraha), lisäystä 1 300 000
31. Valtionavustus kunnille sosiaali- ja terveydenhuollon hankkeisiin (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 10 020 000
35. Valtionosuus kunnille perustoimeentulotuen kustannuksiin (arviomääräraha), lisäystä 6 000 000
 
Pääluokka 35
35. YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA 46 000 000
10. Ympäristön- ja luonnonsuojelu 9 000 000
70. Ympäristövahinkojen torjunta-alusten hankinta ja peruskorjaus (siirtomääräraha 3 v) 7 000 000
77. Ympäristötyöt (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 2 000 000
20. Yhdyskunnat, rakentaminen ja asuminen 37 000 000
01. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
56. Suhdanneluonteiset avustukset asunto-osake- ja vuokrataloyhtiöiden korjauksiin (arviomääräraha) 37 000 000
60. Siirto valtion asuntorahastoon

Määrärahojen kokonaismäärä:

2 738 458 000