Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om statsbudgeten för 2008
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering

Statsbudgeten 2008

Regeringens proposition till Riksdagen om statsbudgeten för 2008

Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen föreslås

att Riksdagen måtte besluta godkänna bifogade förslag till statsbudget för 2008.

Helsingfors den 13 september 2007

Republikens President

TARJA HALONEN

Finansminister

Jyrki Katainen