Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
        Anslag
   Anslag

Statsbudgeten 2008

Tilläggsbudgeten för 2008PDF-versio

ANSLAG

 
Huvudtitel 23 euro
23. STATSRÅDET 18 000 000
27. Understödjande av politisk verksamhet 18 000 000
50. Understödjande av partiverksamhet (fast anslag), tillägg 18 000 000
 
Huvudtitel 25
25. JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE -
01. Ministeriet och förvaltningen -
04. Forskning och utveckling (reservationsanslag 2 år) -
 
Huvudtitel 31
31. KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE -18 000 000
72. Ersättningar och understöd för kommunikation -18 000 000
42. Understödjande av tidningspressen (fast anslag), minskning -18 000 000
 
Huvudtitel 35
35. MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE -
10. Miljö- och naturvård -
77. Miljövårdsarbeten (reservationsanslag 3 år) -

Anslagens totalbelopp:

0