Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om en tilläggsbudget för 2008
      Allmän motivering
   Siffertabell
        Anslag
   Anslag

Statsbudgeten 2008

Tilläggsbudgeten för 2008PDF-versio

ANSLAG

 
Huvudtitel 23euro
23.STATSRÅDET18 000 000
27.Understödjande av politisk verksamhet18 000 000
50.Understödjande av partiverksamhet (fast anslag), tillägg18 000 000
 
Huvudtitel 25
25.JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE-
01.Ministeriet och förvaltningen-
04.Forskning och utveckling (reservationsanslag 2 år)-
 
Huvudtitel 31
31.KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE-18 000 000
72.Ersättningar och understöd för kommunikation-18 000 000
42.Understödjande av tidningspressen (fast anslag), minskning-18 000 000
 
Huvudtitel 35
35.MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE-
10.Miljö- och naturvård-
77.Miljövårdsarbeten (reservationsanslag 3 år)-

Anslagens totalbelopp:

0