Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Kansanedustajat
         14. Eduskunnan oikeusasiamies
         99. Eduskunnan muut menot
       23. Valtioneuvosto
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2008

21. EDUSKUNTAPDF-versio

Selvitysosa:

Hallinnonalan määrärahat vuosina 2006—2008

    v. 2006
tilinpäätös
1000 €
v. 2007
varsinainen
talousarvio
1000 €
v. 2008
varsinainen
talousarvio
1000 €

Muutos 2007—2008
    1000 € %
             
01. Kansanedustajat 19 073 21 775 20 690 - 1 085 - 5
01. Kansanedustajien toimintamenot (arviomääräraha) 19 073 21 775 20 690 - 1 085 - 5
02. Eduskunnan kanslia 60 604 67 237 75 543 8 306 12
01. Eduskunnan kanslian toimintamenot (arviomääräraha) 56 418 59 737 58 643 - 1 094 - 2
29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 4 186 5 200 6 900 1 700 33
74. Eduskunnan rakennusten peruskorjaukset (siirtomääräraha 3 v) 2 300 10 000 7 700 335
(09.) Valtiontilintarkastajat
14. Eduskunnan oikeusasiamies 4 116 4 778 5 113 335 7
01. Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian toimintamenot (arviomääräraha) 4 116 4 778 5 113 335 7
30. Ulkopoliittinen instituutti 1 650 3 080 1 430 87
01. Ulkopoliittisen instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 500 2 885 1 385 92
29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 150 195 45 30
40. Valtiontalouden tarkastusvirasto 12 495 13 228 13 867 639 5
01. Valtiontalouden tarkastusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 12 093 12 743 13 382 639 5
29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 402 485 485
99. Eduskunnan muut menot 3 603 3 681 3 785 104 3
01. Käyttövarat eduskuntaryhmille ryhmäkanslioita varten (kiinteä määräraha) 3 603 3 681 3 785 104 3
  Yhteensä 99 891 112 349 122 078 9 729 9