Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       23. Valtioneuvosto
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2008

37. VALTIONVELAN VÄHENTÄMINENPDF-versio

Selvitysosa:Pääluokan määrärahoihin sisältyvät sellaiset erät, jotka johtuvat velan koon tai rakenteen muutoksista. Pääluokan määrärahat on tarkoitettu velan takaisinmaksusta aiheutuviin menoihin vähennettynä uusista lainoista saatavilla tuloilla. Lisäksi määrärahaan sisällytetään nettomääräisesti lainan ottamista tai takaisinmaksuhintaa suojaavista johdannaissopimuksista aiheutuvat erät.

Budjettitalouden velan nimellisarvon ja markkina-arvon kehitys vuosina 2005—2008 (mrd. euroa)
  2005
tilinpäätös
2006
tilinpäätös
2007
talousarvio
2008
talousarvio
         
Budjettitalouden velka, nimellisarvo 58,1 56,6 55,3 54,4
Budjettitalouden velka, markkina-arvo 61,8 58,7    

Hallinnonalan määrärahat vuosina 2006—2008

    v. 2006
tilinpäätös
1000 €
v. 2007
varsinainen
talousarvio
1000 €
v. 2008
varsinainen
talousarvio
1000 €

Muutos 2007—2008
    1000 € %
             
01. Valtionvelan nettokuoletukset ja velanhallinta 1 486 388 34 512 1 848 256 1 813 744 5 255
94. Nettokuoletukset ja velanhallinta (arviomääräraha) 1 486 388 34 512 1 848 256 1 813 744 5 255
  Yhteensä 1 486 388 34 512 1 848 256 1 813 744 5 255