Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2008

Valtion talousarvio vuodelle 2008PDF-versio

TULOARVIOT

 
Osasto 11 euroa
11. VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT 38 047 047 000
01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot 15 003 000 000
01. Tulovero 14 243 000 000
02. Korkotulojen lähdevero 260 000 000
03. Perintö- ja lahjavero 500 000 000
04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut 15 154 000 000
01. Arvonlisävero 14 496 000 000
02. Eräistä vakuutusmaksuista suoritettava vero 540 000 000
03. Apteekkimaksut 118 000 000
08. Valmisteverot 4 999 000 000
01. Tupakkavero 611 000 000
04. Alkoholijuomavero 1 088 000 000
05. Virvoitusjuomavero 38 000 000
07. Energiaverot 3 251 000 000
08. Eräiden juomapakkausten valmistevero 11 000 000
10. Muut verot 2 775 000 000
03. Autovero 1 370 000 000
05. Varainsiirtovero 600 000 000
06. Arpajaisvero 137 000 000
07. Ajoneuvovero 611 000 000
08. Jätevero 57 000 000
19. Muut veronluonteiset tulot 116 047 000
02. Lästimaksut 953 000
03. Ratavero 21 000 000
04. Viestintämarkkinamaksu, teleurakointimaksu, tietoturvamaksu, postitoiminnan valvontamaksu ja televisio- ja radiotoiminnan valvontamaksu 4 794 000
05. Lentoliikenteen valvontamaksu 6 700 000
06. Väylämaksut 75 000 000
08. Öljyjätemaksu 4 600 000
09. Muut verotulot 3 000 000
 
Osasto 12
12. SEKALAISET TULOT 4 806 604 000
24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala 1 500 000
99. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tulot 1 500 000
25. Oikeusministeriön hallinnonala 90 289 000
10. Tuomioistuintulot 31 000 000
20. Ulosottomaksut 51 000 000
40. Rangaistusten täytäntöönpanon tulot 8 139 000
99. Oikeusministeriön hallinnonalan muut tulot 150 000
26. Sisäasiainministeriön hallinnonala 1 500 000
99. Sisäasiainministeriön hallinnonalan muut tulot 1 500 000
27. Puolustusministeriön hallinnonala 3 055 000
01. Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tulot 8 000
20. Tulot irtaimen omaisuuden myynnistä ja rojaltimaksuista 18 000
99. Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot 3 029 000
28. Valtiovarainministeriön hallinnonala 1 667 465 000
10. Tullilaitoksen tulot 5 707 000
11. Kuntien osuudet verotuskustannuksista 113 451 000
12. Kansaneläkelaitoksen osuus verotuskustannuksista 30 941 000
13. Evankelisluterilaisten seurakuntien osuudet verotuskustannuksista 17 312 000
20. Palvelukeskuksen tulot 100 000
25. Metallirahatulot 24 550 000
50. Siirto valtion eläkerahastosta 1 336 664 000
51. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen hyvitykset 47 259 000
52. Vakuutusmaksut vahingon- ym. korvauksista 23 750 000
60. Euroopan unionilta saatavat tulot matkakustannusten korvaamiseen 3 200 000
70. Euroopan unionin perinteisten omien varojen kantopalkkiot 52 000 000
99. Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot 12 531 000
29. Opetusministeriön hallinnonala 446 416 000
70. Opintotukitoiminnan tulot 23 500 000
88. Valtion osuus veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovaroista 418 916 000
99. Opetusministeriön hallinnonalan muut tulot 4 000 000
30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 1 005 023 000
01. EU:n maataloustukirahastosta saatavat tulot 632 978 000
02. Maaseudun kehittämiseen saatavat tulot EU:lta 326 550 000
03. Elinkeinokalatalouden kehittämiseen saatavat tulot EU:lta 8 000 000
04. EU:lta saatavat muut tulot 1 179 000
20. Valtion osuus totopeleistä saadusta tulosta 9 000 000
31. Lihantarkastustoiminnan tulot 10 000
32. Kasvinjalostusmaksut 753 000
40. Vesioikeudelliset kalatalousmaksut 2 300 000
41. Tenojoen kalastuslupamaksut 500 000
42. Hirvieläinten metsästysmaksut 5 400 000
43. Viehekalastusmaksut 2 400 000
44. Kalastuksenhoitomaksut 5 997 000
45. Riistanhoitomaksut 8 456 000
99. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan muut tulot 1 500 000
31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala 52 967 000
24. Tiehallinnon tulot 5 000 000
30. Merenkulkulaitoksen tulot 17 000
40. Radanpidon tulot 9 000 000
99. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot 38 950 000
32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala 341 312 000
10. Rahoitusosuus työ- ja elinkeinoministeriön sekä Työvoima- ja elinkeinokeskusten pk-yritysten osaamisen kehittämispalveluista 1 800 000
20. Turvatekniikan keskuksen tulot 1 320 000
70. Euroopan aluekehitysrahastosta ja Euroopan sosiaalirahastosta saatavat tulot 304 230 000
90. Palkkaturvamaksujen palautukset 21 327 000
99. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan muut tulot 12 635 000
33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala 438 507 000
02. Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen tulot 1 537 000
03. Kansanterveyslaitoksen tulot 400 000
05. Vakuutusvalvontaviraston tulot
90. Raha-automaattiyhdistyksen tuotto 421 395 000
98. Valtionapujen palautukset 15 000 000
99. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan muut tulot 175 000
35. Ympäristöministeriön hallinnonala 159 730 000
01. Alueellisten ympäristökeskusten tulot 230 000
10. Korvaukset ympäristövahinkojen torjuntatoimista 7 500 000
20. Siirto valtion asuntorahastosta 148 000 000
99. Ympäristöministeriön hallinnonalan muut tulot 4 000 000
39. Muut sekalaiset tulot 598 840 000
01. Sakkorahat 85 000 000
02. Verotukseen liittyvät korkotulot 75 000 000
04. Menorästien ja siirrettyjen määrärahojen peruutukset 34 000 000
07. Valtiolle valtion eläkerahaston ulkopuolella tuloutettavat korvaukset 2 340 000
10. Muut sekalaiset tulot 2 500 000
50. Nettotulot osakemyynnistä 400 000 000
 
Osasto 13
13. KORKOTULOT JA VOITON TULOUTUKSET 1 983 930 000
01. Korkotulot 210 730 000
04. Korot valtion lainoista liikelaitoksille 65 530 000
05. Korot muista lainoista 9 600 000
07. Korot talletuksista 130 000 000
09. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen korkotulot 5 600 000
03. Osinkotulot 1 450 000 000
01. Osinkotulot 1 450 000 000
04. Osuus valtion rahalaitosten voitosta 150 000 000
01. Osuus Suomen Pankin voitosta 150 000 000
05. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset 173 200 000
01. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset 173 200 000
 
Osasto 15
15. LAINAT 242 000 000
01. Valtiolle takaisin maksettavat lainat 242 000 000
02. Takaisinmaksut valtion lainoista liikelaitoksille 165 400 000
04. Muiden lainojen lyhennykset 76 600 000

Tuloarvioiden kokonaismäärä:

45 079 581 000

MÄÄRÄRAHAT

 
Pääluokka 21 euroa
21. EDUSKUNTA 122 078 000
01. Kansanedustajat 20 690 000
01. Kansanedustajien toimintamenot (arviomääräraha) 20 690 000
02. Eduskunnan kanslia 75 543 000
01. Eduskunnan kanslian toimintamenot (arviomääräraha) 58 643 000
29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 6 900 000
74. Eduskunnan rakennusten peruskorjaukset (siirtomääräraha 3 v) 10 000 000
14. Eduskunnan oikeusasiamies 5 113 000
01. Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian toimintamenot (arviomääräraha) 5 113 000
30. Kansainvälisten suhteiden ja Euroopan unionin asioiden tutkimuslaitos 3 080 000
01. Kansainvälisten suhteiden ja Euroopan unionin tutkimuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 2 885 000
29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 195 000
40. Valtiontalouden tarkastusvirasto 13 867 000
01. Valtiontalouden tarkastusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 13 382 000
29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 485 000
99. Eduskunnan muut menot 3 785 000
01. Käyttövarat eduskuntaryhmille ryhmäkanslioita varten (kiinteä määräraha) 3 785 000
 
Pääluokka 22
22. TASAVALLAN PRESIDENTTI 9 338 000
01. Tasavallan presidentti 345 000
01. Presidentin palkkio ja edustusrahat (kiinteä määräraha) 297 000
02. Presidentin käyttövarat (kiinteä määräraha) 48 000
02. Tasavallan presidentin kanslia 8 993 000
01. Tasavallan presidentin kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 6 533 000
02. Eläkkeellä olevien presidenttien menot (kiinteä määräraha) 190 000
29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 1 000 000
75. Perusparannukset (siirtomääräraha 3 v) 1 270 000
 
Pääluokka 23
23. VALTIONEUVOSTO 60 652 000
01. Valtioneuvosto 4 773 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 4 773 000
02. Valtioneuvoston kanslia 31 045 000
01. Valtioneuvoston kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 25 045 000
29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 3 000 000
88. Osakehankinnat (siirtomääräraha 3 v) 3 000 000
03. Oikeuskanslerinvirasto 2 818 000
01. Oikeuskanslerinviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 2 818 000
27. Poliittisen toiminnan avustaminen 18 000 000
50. Puoluetoiminnan tukeminen (kiinteä määräraha) 18 000 000
99. Valtioneuvoston muut menot 4 016 000
20. Pääministerin ja hänen avustajiensa matkat (arviomääräraha) 812 000
21. Kunniamerkit (arviomääräraha) 471 000
22. Jatkosodan ihmisluovutukset -tutkimushanke (siirtomääräraha 2 v) 108 000
23. Kemikaaliviraston valmistelumenot (siirtomääräraha 2 v) 2 100 000
25. Merkkivuoden 1809 valmistelu (siirtomääräraha 3 v) 450 000
58. Avustus Tammenlehvän perinneliiton toiminnan tukemiseen (siirtomääräraha 3 v) 75 000
 
Pääluokka 24
24. ULKOASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA 1 095 743 000
01. Ulkoasiainhallinto 213 722 000
01. Ulkoasiainhallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 191 114 000
29. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 16 608 000
74. Talonrakennukset (siirtomääräraha 3 v) 6 000 000
30. Kansainvälinen kehitysyhteistyö 682 850 000
50. Valtionapu Teollisen yhteistyön rahasto Oy:lle
66. Varsinainen kehitysyhteistyö (siirtomääräraha 3 v) 667 850 000
88. Finnfundin (Teollisen yhteistyön rahasto Oy) pääoman korottaminen (siirtomääräraha 3 v) 15 000 000
50. Lähialueyhteistyö 20 500 000
66. Lähialueyhteistyö (siirtomääräraha 3 v) 20 500 000
99. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan muut menot 178 671 000
01. Euroopan parlamentin jäsenten palkkaukset (arviomääräraha) 1 154 000
20. Tilapäinen edustus kansainvälisissä neuvotteluissa (arviomääräraha) 2 213 000
21. Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenot (arviomääräraha) 56 381 000
22. Siviilihenkilöstön osallistuminen kriisinhallintaan (arviomääräraha) 14 136 000
23. Etyj-puheenjohtajuus (siirtomääräraha 2 v) 6 678 000
50. Eräät valtionavut (kiinteä määräraha) 1 515 000
51. Hädänalaisten avustaminen (arviomääräraha) 39 000
66. Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (arviomääräraha) 95 888 000
67. Kansainvälisen ilmastosopimuksen alaisen yhteistyön menot (siirtomääräraha 3 v) 650 000
95. Kurssivaihtelut (arviomääräraha) 17 000
 
Pääluokka 25
25. OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 725 293 000
01. Ministeriö ja hallinto 97 804 000
01. Oikeusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 24 418 000
02. Palvelukeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 5 382 000
03. Eräiden virastojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 6 013 000
04. Tutkimus ja kehittäminen (siirtomääräraha 2 v) 1 671 000
20. Erityismenot (arviomääräraha) 7 400 000
29. Oikeusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 40 000 000
50. Avustukset (kiinteä määräraha) 1 970 000
51. Eräät valtion maksamat korvaukset (arviomääräraha) 10 950 000
10. Tuomioistuimet ja oikeusapu 286 226 000
01. Korkeimman oikeuden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 7 029 000
02. Korkeimman hallinto-oikeuden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 8 729 000
03. Muiden tuomioistuinten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 215 016 000
04. Oikeusaputoimistojen ja kuluttajariitalautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 23 052 000
50. Yksityisille oikeusavustajille maksettavat korvaukset (arviomääräraha) 32 400 000
20. Maksuhäiriöt, ulosotto ja konkurssivalvonta 86 069 000
01. Ulosottolaitoksen ja konkurssivalvonnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 86 069 000
30. Syyttäjät 36 899 000
01. Syyttäjälaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 36 899 000
40. Rangaistusten täytäntöönpano 212 217 000
01. Rangaistusten täytäntöönpanon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 206 817 000
74. Avolaitostyöt (siirtomääräraha 3 v) 5 400 000
50. Vaalimenot 6 078 000
20. Vaalimenot (arviomääräraha) 6 078 000
 
Pääluokka 26
26. SISÄASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA 1 073 753 000
01. Hallinto 94 195 000
01. Sisäasiainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 27 252 000
02. Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 100 000
03. Hallinnon tietotekniikkakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 16 902 000
20. Tietohallinnon yhteiset menot (siirtomääräraha 2 v) 3 232 000
22. EU:n osuus yhteisvastuun ja maahanmuuttovirtojen hallintaan (siirtomääräraha 3 v) 10 000
29. Sisäasiainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 44 000 000
65. Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja maksuosuudet ulkomaille (arviomääräraha) 1 699 000
10. Poliisitoimi 607 318 000
01. Poliisitoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 604 818 000
20. Maasta poistamis- ja noutokuljetuksista aiheutuvat menot (arviomääräraha) 2 500 000
20. Rajavartiolaitos 206 923 000
01. Rajavartiolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 201 605 000
70. Ilma- ja vartioalusten hankinta (siirtomääräraha 3 v) 5 318 000
30. Pelastustoimi ja hätäkeskukset 81 355 000
01. Pelastustoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 13 154 000
02. Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 51 691 000
20. Erityismenot (arviomääräraha) 3 000 000
31. Pelastustoimen valtionavustukset (siirtomääräraha 2 v) 3 510 000
43. Turvallisuusviranomaisten viestintäverkot (siirtomääräraha 3 v) 10 000 000
40. Maahanmuutto 83 962 000
01. Maahanmuuttoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 13 140 000
02. Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanottotoiminta valtion osalta (arviomääräraha) 7 470 000
20. Paluumuuttajien muuttovalmennus (arviomääräraha) 900 000
30. Valtion korvaus kunnille eräiden Suomeen muuttavien henkilöiden toimeentulotuen sekä heille annetun sosiaali- ja terveydenhuollon erityiskustannuksiin (arviomääräraha) 9 300 000
63. Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotto (arviomääräraha) 53 152 000
 
Pääluokka 27
27. PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 425 657 000
01. Puolustuspolitiikka ja hallinto 263 803 000
01. Puolustusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 19 818 000
02. Puolustushallinnon palvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 100 000
29. Puolustusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 243 885 000
10. Sotilaallinen maanpuolustus 2 113 616 000
01. Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 411 503 000
18. Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 3 v) 669 463 000
19. Hawk Mk 66-koneiden hankinta (siirtomääräraha 3 v) 31 000 000
50. Maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukeminen (kiinteä määräraha) 1 650 000
30. Sotilaallinen kriisinhallinta 48 238 000
20. Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenot (siirtomääräraha 2 v) 48 228 000
95. Kurssivaihtelut (arviomääräraha) 10 000
 
Pääluokka 28
28. VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA 6 748 998 000
01. Hallinto 197 641 000
01. Valtiovarainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 33 260 000
02. Valtion IT-strategian toteuttaminen (siirtomääräraha 3 v) 12 900 000
10. Lääninhallitusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 51 438 000
11. Maistraattien ja Väestörekisterikeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 33 504 000
12. Alue- ja paikallishallinnon tukitoimet (siirtomääräraha 3 v) 224 000
29. Valtiovarainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 66 000 000
62. EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus valtiovarainministeriön osalta (arviomääräraha) 100 000
87. Valtion kiinteistöstrategian toteuttaminen (siirtomääräraha 2 v) 215 000
10. Verotus ja tullitoimi 551 108 000
01. Verohallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 344 347 000
02. Tullilaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 148 980 000
63. Verosta vapautuksen johdosta takaisin maksetut verot (arviomääräraha) 8 000 000
70. Kaluston hankinta (siirtomääräraha 3 v) 6 281 000
95. Verotukseen liittyvät korkomenot (arviomääräraha) 43 500 000
20. Palvelut valtioyhteisölle 29 158 000
01. Valtiokonttorin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 22 556 000
02. Valtioneuvoston tietohallintoyksikön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 5 887 000
03. Valtiovarain controller -toiminnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 715 000
88. Senaatti-kiinteistöt
30. Tilastotoimi ja taloudellinen tutkimus 45 329 000
01. Tilastokeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 41 515 000
02. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 3 814 000
40. Valtionhallinnon kehittäminen 31 508 000
20. Työhyvinvoinnin edistäminen (siirtomääräraha 2 v) 1 508 000
21. Tuottavuuden edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 11 500 000
71. Valtion keskeisten tietojärjestelmähankkeiden kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 18 500 000
50. Eläkkeet ja korvaukset 3 487 176 000
15. Vakinaiset eläkkeet, perhe-eläkkeet sekä kuntoutustuet (arviomääräraha) 3 341 660 000
16. Ylimääräiset eläkkeet (arviomääräraha) 19 400 000
17. Muut eläkemenot (arviomääräraha) 29 450 000
50. Tapaturmakorvaukset ja muut vahingonkorvaukset (arviomääräraha) 43 107 000
63. Muiden eläkelaitosten vastattavaksi kuuluvat eläkemenot (arviomääräraha) 47 259 000
95. Muilta eläkelaitoksilta saaduista ennakkotuloista maksettavat korkomenot (arviomääräraha) 6 300 000
60. Erikseen budjetoidut valtionhallinnon menot 145 475 000
01. Euroopan unionin kansallisten asiantuntijoiden palkkamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 200 000
02. Erikseen budjetoidut palkkamenot (arviomääräraha) 150 000
03. Valtion henkilöstöjärjestelyistä aiheutuvat palkkamenot (siirtomääräraha 2 v) 235 000
20. Euroopan unionin osallistuminen matkakustannusten korvauksiin (siirtomääräraha 2 v) 3 200 000
60. Siirto Koulutusrahastolle (arviomääräraha) 320 000
95. Erikseen budjetoidut säädösperusteiset menot (arviomääräraha) 300 000
96. Edeltä arvaamattomat menot (siirtomääräraha 3 v) 140 000 000
97. Valtion saatavien turvaaminen (arviomääräraha) 70 000
70. EU ja kansainväliset järjestöt 1 608 170 000
40. Isäntämaakorvaus Pohjoismaiden Investointipankille (kiinteä määräraha) 7 000 000
66. Maksut Euroopan unionille (arviomääräraha) 1 601 000 000
67. Kansainvälisille rahoituslaitoksille annettujen sitoumusten lunastaminen (arviomääräraha) 170 000
80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle 234 858 000
30. Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha) 202 858 000
31. Verohyvitys Ahvenanmaan maakunnalle (arviomääräraha) 25 000 000
40. Arpajaisveron tuoton palauttaminen Ahvenanmaan maakunnalle (arviomääräraha) 7 000 000
90. Kuntien tukeminen 250 120 000
03. KuntaIT:n toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) 7 500 000
30. Kuntien yleinen valtionosuus, verotuloihin perustuvat tasaukset ja siirtymätasaukset (arviomääräraha) 174 876 000
31. Kuntien yhdistymisavustukset ja kuntajako sekä kuntien yhteistoiminnan tukeminen (arviomääräraha) 44 044 000
32. Kuntien harkinnanvarainen rahoitusavustus (kiinteä määräraha) 20 000 000
33. Holhoustoimen edunvalvonta (arviomääräraha) 3 700 000
91. Työllisyyden ja elinkeinoelämän tukeminen 168 455 000
40. Tuki työnantajille (arviomääräraha) 115 000 000
41. Energiaverotuki (arviomääräraha) 53 455 000
 
Pääluokka 29
29. OPETUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 6 888 756 000
01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot 284 779 000
01. Opetusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 24 793 000
02. Opetushallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 19 868 000
03. Kansainvälisen henkilövaihdon keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 8 087 000
21. Kansainvälinen yhteistyö (siirtomääräraha 2 v) 4 686 000
22. Eräät kopiointi- ja käyttöoikeuskorvaukset (siirtomääräraha 2 v) 14 563 000
29. Opetusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 135 000 000
50. Eräät avustukset (kiinteä määräraha) 485 000
51. Avustukset kirkolliseen ja uskonnolliseen toimintaan (kiinteä määräraha) 2 371 000
62. EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus opetusministeriön osalta (arviomääräraha) 72 786 000
66. Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille (arviomääräraha) 2 140 000
10. Yleissivistävä koulutus 2 074 972 000
01. Valtion yleissivistävän koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 45 617 000
02. Ylioppilastutkintolautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 6 000
20. Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen (siirtomääräraha 2 v) 16 149 000
30. Valtionosuus ja -avustus yleissivistävän koulutuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 1 955 779 000
34. Valtionosuus oppilaitosten perustamiskustannuksiin (siirtomääräraha 3 v) 56 900 000
51. Valtionavustus järjestöille (kiinteä määräraha) 521 000
20. Ammatillinen koulutus 591 847 000
01. Valtion ammatillisen koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 32 163 000
20. Työpaikalla tapahtuva oppiminen (siirtomääräraha 2 v) 3 026 000
21. Ammatillisen koulutuksen kehittäminen (siirtomääräraha 2 v) 1 434 000
30. Valtionosuus ja -avustus ammatillisen koulutuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 555 224 000
30. Ammatillinen lisäkoulutus ja vapaa sivistystyö 456 648 000
20. Opetustoimen henkilöstökoulutus ja eräät muut menot (siirtomääräraha 2 v) 14 209 000
21. Aikuiskoulutuksen kehittäminen (siirtomääräraha 2 v) 9 412 000
30. Valtionosuus vapaan sivistystyön oppilaitosten käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 151 053 000
31. Valtionosuus ja -avustus ammatilliseen lisäkoulutukseen (arviomääräraha) 126 047 000
32. Valtionosuus oppisopimuskoulutukseen (arviomääräraha) 126 645 000
51. Valtionosuus ammatillisten erikoisoppilaitosten käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 18 854 000
52. Valtionosuus ja -avustus aikuiskoulutuksen perustamiskustannuksiin (siirtomääräraha 3 v) 1 000 000
53. Valtionavustus järjestöille (kiinteä määräraha) 9 428 000
40. Ammattikorkeakouluopetus 376 859 000
20. Ammattikorkeakoululaitoksen yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v) 2 950 000
21. Ammattikorkeakoulujen kehittäminen (siirtomääräraha 2 v) 2 003 000
30. Valtionosuus ja -avustus kunnallisten ja yksityisten ammattikorkeakoulujen käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 371 906 000
50. Yliopisto-opetus ja -tutkimus 1 424 653 000
01. Yliopistojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 302 088 000
02. Kansalliskirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 13 500 000
03. Harjoittelukoulujen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 72 342 000
04. Yliopistojen palvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 5 000 000
20. Yliopistolaitoksen yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v) 31 723 000
60. Tiede 279 207 000
01. Suomen Akatemian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 32 797 000
02. Arkistolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 18 497 000
03. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 2 559 000
04. Varastokirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 509 000
20. Eräiden teosten laatiminen ja hankkiminen (siirtomääräraha 2 v) 100 000
50. Suomen Akatemian tutkimusmäärärahat (siirtomääräraha 3 v) 134 277 000
53. Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat tieteen edistämiseen (arviomääräraha) 77 148 000
66. Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille (arviomääräraha) 12 320 000
70. Opintotuki 836 437 000
01. Opintotuen muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 643 000
52. Opintolainojen valtiontakaus ja korkotuki (arviomääräraha) 20 900 000
55. Opintoraha ja asumislisä (arviomääräraha) 750 500 000
57. Korkeakouluopiskelijoiden ateriatuki (arviomääräraha) 25 400 000
58. Avustus vuokrakustannusten korvaamiseen (siirtomääräraha 2 v) 4 294 000
59. Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuki (arviomääräraha) 34 700 000
80. Taide ja kulttuuri 416 844 000
01. Taiteen keskustoimikunnan ja taidetoimikuntien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 4 980 000
02. Valtion taidemuseon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 16 892 000
03. Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 2 221 000
04. Museoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 17 487 000
05. Näkövammaisten kirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 6 884 000
06. Suomen elokuva-arkiston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 4 445 000
07. Valtion elokuvatarkastamon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 555 000
08. Venäjän ja Itä-Euroopan instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 813 000
30. Valtionosuudet ja -avustukset yleisten kirjastojen käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 89 924 000
31. Valtionosuus ja -avustus teattereiden ja orkestereiden käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 19 361 000
32. Valtionosuudet ja -avustukset museoille (arviomääräraha) 6 685 000
33. Valtionosuus ja -avustus kuntien kulttuuritoimintaan (arviomääräraha) 5 563 000
34. Valtionosuus yleisten kirjastojen perustamiskustannuksiin (arviomääräraha) 5 700 000
40. Korvaus Suomenlinnan Liikenne Oy:lle (arviomääräraha) 252 000
50. Eräät avustukset (siirtomääräraha 3 v) 10 325 000
51. Apurahat taiteilijoille, kirjailijoille ja kääntäjille (arviomääräraha) 11 088 000
52. Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat taiteen edistämiseen (arviomääräraha) 205 068 000
55. Kulttuuriperinnön digitoinnin tukeminen (kiinteä määräraha) 2 000 000
56. Kulttuuriviennin edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 800 000
70. Kaluston hankinta (siirtomääräraha 3 v) 2 145 000
72. Valtion taidemuseon kokoelmien kartuttaminen (siirtomääräraha 3 v) 739 000
75. Toimitilojen ja kiinteistöjen perusparannukset, käyttö ja kunnossapito (siirtomääräraha 3 v) 2 900 000
95. Kulttuuriympäristön suojelusta aiheutuvat menot (arviomääräraha) 17 000
90. Liikuntatoimi 103 187 000
50. Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat urheilun ja liikuntakasvatuksen edistämiseen (arviomääräraha) 100 500 000
52. Valtionosuus liikunnan koulutuskeskuksille (kiinteä määräraha) 2 687 000
91. Nuorisotyö 43 323 000
50. Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat nuorisotyön edistämiseen (arviomääräraha) 36 200 000
51. Nuorten työpajatoiminta ja ehkäisevä huumetyö (siirtomääräraha 2 v) 7 123 000
 
Pääluokka 30
30. MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 795 896 000
01. Hallinto 99 807 000
01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 25 492 000
02. Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 12 968 000
03. Maaseutuviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 17 837 000
04. Lautakuntien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 787 000
20. Tietojärjestelmien kehittäminen (siirtomääräraha 2 v) 3 652 000
21. Kansainvälinen yhteistyö (siirtomääräraha 2 v) 729 000
22. Yhteistutkimukset (siirtomääräraha 3 v) 4 428 000
29. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 25 200 000
40. Bioenergiatuotannon avustukset (siirtomääräraha 3 v) 5 000 000
66. Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (arviomääräraha) 3 714 000
10. Maaseudun kehittäminen 120 415 000
50. Valtionapu maaseudun elinkeinojen kehittämiseen (siirtomääräraha 3 v) 9 840 000
54. Hevostalouden edistäminen totopeleistä valtion osuutena kertyvillä varoilla (arviomääräraha) 8 832 000
55. Valtionapu 4H-toimintaan (kiinteä määräraha) 4 620 000
61. EU:n osallistuminen maaseudun kehittämiseen (arviomääräraha) 53 000 000
62. Valtion rahoitusosuus EU:n osaksi rahoittamasta maaseudun kehittämisestä (arviomääräraha) 41 600 000
63. Maaseudun kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 2 523 000
20. Maatalous 2 230 549 000
01. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 31 450 000
40. Maa- ja puutarhatalouden kansallinen tuki (siirtomääräraha 2 v) 566 165 000
41. EU-tulotuki ja EU-markkinatuki (arviomääräraha) 607 138 000
42. Satovahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 3 v) 3 400 000
43. Maatalouden ympäristötuki, tuotantoeläinten hyvinvointituki ja ei-tuotannolliset investoinnit (siirtomääräraha 2 v) 344 647 000
44. Luonnonhaittakorvaus (siirtomääräraha 2 v) 422 673 000
45. Luopumistuet ja -korvaukset ja pellonmetsitystuki (siirtomääräraha 2 v) 146 480 000
46. Markkinoinnin ja tuotannon kehittäminen (siirtomääräraha 2 v) 5 171 000
47. Laatujärjestelmien kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 1 713 000
48. Puutarhatalouden ja sokerintuotannon erityistoimenpiteet (siirtomääräraha 3 v) 23 902 000
49. Maaseutuelinkeinotoiminnan korkotuki (arviomääräraha) 53 700 000
60. Siirto interventiorahastoon (kiinteä määräraha) 1 000 000
61. Siirto Maatilatalouden kehittämisrahastoon (siirtomääräraha 2 v) 23 110 000
30. Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu 43 252 000
01. Elintarviketurvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 39 034 000
20. Eläinlääkintähuolto (arviomääräraha) 1 650 000
41. Eräät korvaukset (arviomääräraha) 2 568 000
40. Kala-, riista- ja porotalous 58 809 000
01. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 16 021 000
20. Kalakannan hoitovelvoitteet (siirtomääräraha 2 v) 2 300 000
41. Hirvieläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (arviomääräraha) 5 400 000
42. Petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 2 v) 2 300 000
43. Porotalouden edistäminen (siirtomääräraha 2 v) 1 644 000
50. Metsästyksen ja riistanhoidon edistäminen (siirtomääräraha 2 v) 8 456 000
51. Kalatalouden edistäminen (siirtomääräraha 2 v) 5 536 000
52. Tenojoen kalastuslupamaksut ja viehekalastusmaksut (arviomääräraha) 2 760 000
62. Elinkeinokalatalouden markkinoinnin ja rakennepolitiikan edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 13 635 000
77. Kalataloudelliset rakentamis- ja kunnostushankkeet (siirtomääräraha 3 v) 757 000
50. Vesitalous 26 962 000
20. Vesivarojen käytön ja hoidon menot (siirtomääräraha 2 v) 6 480 000
30. Vesihuoltolaitteiden rakentamisen korkotuki (arviomääräraha) 800 000
31. Avustukset yhdyskuntien vesihuoltotoimenpiteisiin (siirtomääräraha 3 v) 7 763 000
43. Eräät valtion maksettavaksi määrätyt korvaukset (arviomääräraha) 420 000
48. Poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 3 v) 841 000
77. Vesistö- ja vesihuoltotyöt (siirtomääräraha 3 v) 10 658 000
60. Metsätalous 152 502 000
01. Metsäntutkimuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 38 303 000
41. Metsäpuiden siemenhuolto (siirtomääräraha 2 v) 1 169 000
42. Valtionapu metsätalouden edistämis- ja valvontaorganisaatioille (siirtomääräraha 2 v) 42 409 000
43. Eräät korvaukset (arviomääräraha) 50 000
44. Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen (arviomääräraha) 61 780 000
45. Metsäluonnon hoidon edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 6 965 000
50. Eräät metsätalouden valtionavut (siirtomääräraha 2 v) 1 626 000
83. Lainat puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen (siirtomääräraha 3 v) 200 000
63. Metsähallitus 5 741 000
50. Metsähallituksen eräät julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v) 5 741 000
70. Kiinteistö- ja paikkatietoinfrastruktuuri 57 859 000
01. Maanmittauslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 49 422 000
02. Geodeettisen laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 3 437 000
40. Kiinteistötoimitusten tukemisesta aiheutuvat menot (arviomääräraha) 5 000 000
 
Pääluokka 31
31. LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 090 131 000
01. Liikenne- ja viestintäministeriö 18 581 000
01. Liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 18 581 000
20. Ajoneuvohallintokeskus 12 756 000
01. Ajoneuvohallintokeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 12 756 000
24. Tiehallinto 834 175 000
01. Tiehallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 79 719 000
21. Perustienpito (siirtomääräraha 2 v) 524 536 000
76. Tielain mukaiset maa-alueiden hankinnat ja korvaukset (arviomääräraha) 27 820 000
78. Eräät tiehankkeet (arviomääräraha) 176 800 000
79. Jälkirahoitus-, kokonaisrahoitus- ja elinkaarirahoitushankkeet (siirtomääräraha 3 v) 25 300 000
25. Tienpidon valtionavut 13 000 000
50. Valtionapu yksityisten teiden kunnossapitoon ja parantamiseen (siirtomääräraha 3 v) 13 000 000
30. Merenkulkulaitos 113 234 000
01. Merenkulkulaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 32 164 000
21. Vesiväylänpito (siirtomääräraha 2 v) 61 520 000
76. Maa- ja vesialueiden hankinta (arviomääräraha) 50 000
77. Väyläverkon kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)
78. Eräät vesiväylähankkeet (arviomääräraha) 19 500 000
32. Merenkulun ja muun vesiliikenteen edistäminen 95 703 000
41. Ulkomaanliikenteen kauppa-alusluetteloon merkittyjen lastialusten ja kolmansien maiden välillä liikennöivien matkustaja-alusten kilpailuedellytysten turvaaminen (arviomääräraha) 19 100 000
42. Ulkomaanliikenteen matkustaja-alusten ja -autolauttojen kilpailuedellytysten turvaaminen (arviomääräraha) 15 700 000
43. Meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantaminen (arviomääräraha) 55 750 000
50. Lästimaksuista suoritettavat avustukset (arviomääräraha) 953 000
51. Luotsauksen hintatuki (siirtomääräraha 2 v) 4 200 000
40. Ratahallintokeskus 502 170 000
01. Ratahallintokeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 27 650 000
21. Perusradanpito (siirtomääräraha 2 v) 327 820 000
76. Rataverkon maa-alueiden hankinnat ja korvaukset (arviomääräraha) 700 000
78. Eräät ratahankkeet (arviomääräraha) 146 000 000
41. Rautatievirasto 4 060 000
01. Rautatieviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 4 060 000
51. Ilmailuhallinto 7 600 000
01. Ilmailuhallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 7 600 000
52. Ilmaliikenteen korvaukset ja valtionavut 3 000 000
41. Valtionavustus eräiden lentopaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon (siirtomääräraha 3 v) 3 000 000
60. Joukkoliikenteen palvelujen ostot, korvaukset ja tuet 102 033 000
34. Valtionavustus länsimetron suunnitteluun (siirtomääräraha 2 v) 6 750 000
42. Valtionavustus koulutuksesta (kiinteä määräraha) 841 000
63. Joukkoliikenteen palvelujen osto ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 55 175 000
64. Saariston yhteysalusliikennepalvelujen ostot ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 7 867 000
65. Junien kaukoliikenteen osto (arviomääräraha) 31 400 000
70. Viestintävirasto 6 090 000
01. Viestintäviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 6 090 000
72. Viestinnän korvaukset ja avustukset 20 500 000
42. Sanomalehdistön tuki (kiinteä määräraha) 18 500 000
44. Valtionavustus suomalaisten televisio- ja radio-ohjelmien lähettämiseen ulkomaille (kiinteä määräraha) 2 000 000
80. Ilmatieteen laitos 30 315 000
01. Ilmatieteen laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 30 315 000
81. Merentutkimuslaitos 8 559 000
01. Merentutkimuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 8 559 000
99. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut menot 318 355 000
29. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 272 013 000
40. Eräät valtionavut (kiinteä määräraha) 942 000
78. Vuosaaren sataman liikenneväylien rakentaminen (arviomääräraha) 45 400 000
 
Pääluokka 32
32. TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 413 358 000
01. Hallinto 219 721 000
01. Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 49 069 000
02. Työvoima- ja elinkeinokeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 79 707 000
03. Työvoimaopiston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 074 000
20. Työelämäohjelmat (siirtomääräraha 3 v) 3 380 000
21. Työ-ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v) 737 000
29. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 61 240 000
63. Valtionavustus työelämäohjelmahankkeisiin (siirtomääräraha 3 v) 8 300 000
66. Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (arviomääräraha) 9 295 000
92. Korvaus valtion ydinjätehuoltorahastolle (arviomääräraha) 6 909 000
95. Maanomistajien osuus vanhoista kaivospiirimaksuista (arviomääräraha) 10 000
20. Teknologia- ja innovaatiopolitiikka 613 468 000
01. Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 39 299 000
02. Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 78 194 000
03. Turvatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 8 966 000
04. Kuluttajatutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 877 000
05. Mittatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 5 111 000
06. Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 29 600 000
20. Julkinen tutkimus- ja kehittämistoiminta (arviomääräraha) 180 696 000
21. Hanke- ja ohjelmatoiminnan selvitys- ja kehittämismenot (siirtomääräraha 3 v) 12 622 000
40. Avustukset teknologiseen tutkimukseen ja kehitykseen (arviomääräraha) 171 157 000
41. Valtionavustus eräille yhteisöille keksintö-, laatu- ja standardisointitoimintojen edistämiseksi (siirtomääräraha 3 v) 7 455 000
42. Osaamiskeskusohjelman klustereiden koordinointi (siirtomääräraha 2 v) 2 600 000
50. Avustus kansainvälisen teknologiapalkinnon maksamiseen (siirtomääräraha 2 v) 1 000 000
83. Lainat teknologiseen tutkimukseen ja kehitykseen (arviomääräraha) 74 891 000
30. Yrityspolitiikka 167 372 000
01. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) 4 469 000
02. Matkailun edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 16 088 000
40. Kansainvälistymisavustus yritysten yhteishankkeisiin (arviomääräraha) 18 038 000
42. Finnvera Oyj:n korkotuet (arviomääräraha) 10 817 000
43. Finnvera Oyj:n tappiokorvaukset (arviomääräraha) 22 140 000
44. Alueellinen kuljetustuki (arviomääräraha) 5 000 000
45. Yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden tukeminen (arviomääräraha) 24 533 000
47. Avustus elinkeinopolitiikkaa edistäville järjestöille (siirtomääräraha 3 v) 29 667 000
48. Korkotuki julkisesti tuetuille vienti- ja alusluotoille (arviomääräraha) 36 600 000
60. Siirrot valtiontakuurahastoon (arviomääräraha) 20 000
40. Kuluttaja- ja kilpailupolitiikka ja markkinoiden sääntely 16 124 000
01. Kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 5 770 000
02. Kilpailuviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 5 150 000
31. Korvaus talous- ja velkaneuvonnan järjestämisestä (siirtomääräraha 2 v) 4 511 000
50. Valtionavustus kuluttajajärjestöille (kiinteä määräraha) 673 000
95. Ryhmäkanteen oikeudenkäyntikulut (arviomääräraha) 20 000
50. Alueiden kehittäminen 79 066 000
43. Maakunnan kehittämisraha (siirtomääräraha 3 v) 33 156 000
63. Kainuun kehittämisraha (siirtomääräraha 3 v) 45 910 000
60. Energiapolitiikka 44 172 000
01. Energiamarkkinaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 622 000
20. Energiansäästön ja uusiutuvan energian käytön edistäminen ja energiatiedotus (siirtomääräraha 3 v) 2 500 000
40. Energiatuki (arviomääräraha) 28 000 000
43. Kioton mekanismit (arviomääräraha) 10 000 000
45. Biopolttoaineiden uusien tuotantoteknologioiden demonstrointi (arviomääräraha) 3 000 000
50. Eräät energiataloudelliset avustukset (siirtomääräraha 3 v) 50 000
70. EU:n rakennerahastojen ohjelmien toteutus 515 369 000
61. Euroopan aluekehitysrahaston ja sosiaalirahaston osallistuminen EU:n rakennerahasto-ohjelmiin ohjelmakaudella 2000—2006 (arviomääräraha) 191 532 000
62. EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus työ- ja elinkeinoministeriön osalta ohjelmakaudella 2000—2006 (arviomääräraha) 122 678 000
64. EU:n rakennerahastojen rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-ohjelmiin ohjelmakaudella 2007—2013 (arviomääräraha) 112 116 000
65. Valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-ohjelmiin ohjelmakaudella 2007—2013 (arviomääräraha) 89 043 000
80. Työvoimapolitiikka 729 023 000
01. Työvoima-asiain paikallishallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 144 947 000
51. Työllistämis-, koulutus- ja erityistoimet (kiinteä määräraha) 560 672 000
64. Työllisyysperusteiset siirtomenot investointeihin (arviomääräraha) 23 404 000
90. Hallinnonalan muut menot 29 043 000
20. Siviilipalvelus (arviomääräraha) 6 243 000
50. Palkkaturva (arviomääräraha) 22 000 000
51. Eräät merimiespalvelut (arviomääräraha) 800 000
 
Pääluokka 33
33. SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA 13 935 000 000
01. Hallinto 63 405 000
01. Sosiaali- ja terveysministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 37 018 000
02. Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 926 000
03. Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 2 930 000
04. Valtion mielisairaaloiden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 718 000
05. Valtion koulukotien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 603 000
29. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 16 000 000
66. Kansainväliset jäsenmaksut ja maksuosuudet (arviomääräraha) 4 210 000
02. Valvonta 31 299 000
01. Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 5 864 000
02. Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 5 050 000
03. Säteilyturvakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 11 772 000
04. Lääkelaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 363 000
20. Oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen menot (arviomääräraha) 7 250 000
03. Tutkimus- ja kehittämistoiminta 109 498 000
01. Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 23 537 000
02. Kansanterveyslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 33 948 000
03. Lääkehoidon kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 333 000
50. Valtionapu Työterveyslaitoksen menoihin (siirtomääräraha 2 v) 38 240 000
62. EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus sosiaali- ja terveysministeriön osalta (arviomääräraha) 4 900 000
63. Eräät erityishankkeet (siirtomääräraha 3 v) 7 540 000
10. Perhe- ja asumiskustannusten tasaus 1 906 800 000
50. Äitiysavustus ja valtion tuki kansainväliseen lapseksiottamiseen (arviomääräraha) 11 400 000
51. Lapsilisät (arviomääräraha) 1 433 400 000
52. Eräät valtion korvattavat perhe-etuudet (arviomääräraha) 1 500 000
53. Sotilasavustus (arviomääräraha) 19 500 000
54. Asumistuki (arviomääräraha) 441 000 000
20. Työttömyysturva 1 431 000 000
31. Valtion korvaus kunnille kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä (arviomääräraha) 8 000 000
50. Valtionosuus työttömyyskassoille (arviomääräraha) 452 000 000
51. Työttömyysturvalain mukainen perusturva (arviomääräraha) 58 000 000
52. Työmarkkinatuki (arviomääräraha) 700 000 000
53. Valtionosuus koulutuspäivärahasta (arviomääräraha) 12 000 000
54. Työvoimapoliittiseen aikuiskoulutukseen osallistuvien opintososiaaliset edut (arviomääräraha) 141 000 000
55. Valtionosuus aikuiskoulutustuesta (arviomääräraha) 21 000 000
56. Valtionosuus vuorottelukorvauksesta (arviomääräraha) 39 000 000
30. Sairausvakuutus 1 189 000 000
60. Valtion osuus sairausvakuutuslaista johtuvista menoista (arviomääräraha) 1 189 000 000
40. Eläkkeet 2 932 850 000
50. Valtion osuus merimieseläkekassan menoista (arviomääräraha) 44 800 000
51. Valtion osuus maatalousyrittäjän eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha) 469 000 000
52. Valtion osuus yrittäjän eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha) 67 000 000
53. Valtion korvaus lapsen hoidon ja opiskelun ajalta kertyvästä eläkkeestä (arviomääräraha) 150 000
54. Valtion osuus maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen kustannuksista (arviomääräraha) 14 500 000
55. Yleinen perhe-eläke (arviomääräraha) 37 700 000
56. Pitkäaikaisesti työttömien henkilöiden eläketuki (arviomääräraha) 14 500 000
57. Maahanmuuttajan erityistuki (arviomääräraha) 23 400 000
60. Valtion osuus kansaneläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha) 2 261 800 000
50. Veteraanien tukeminen 417 072 000
30. Valtion korvaus sodista kärsineiden huoltoon (arviomääräraha) 2 300 000
50. Rintamalisät (arviomääräraha) 69 900 000
51. Sotilasvammakorvaukset (arviomääräraha) 232 273 000
52. Valtion korvaus sotainvalidien laitosten käyttökustannuksiin (siirtomääräraha 2 v) 65 607 000
53. Valtionapu sotainvalidien puolisoiden kuntoutustoimintaan (siirtomääräraha 2 v) 3 100 000
54. Rintama-avustus eräille ulkomaalaisille vapaaehtoisille rintamasotilaille (siirtomääräraha 2 v) 96 000
55. Eräät kuntoutustoiminnan menot (siirtomääräraha 2 v) 3 500 000
56. Rintamaveteraanien kuntoutustoiminnan menot (siirtomääräraha 2 v) 40 288 000
57. Valtionapu rintamaveteraanien kuntoutustoimintaan (siirtomääräraha 2 v) 8 000
60. Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto 5 277 949 000
30. Valtionosuus kunnille sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 4 884 762 000
31. Valtionavustus kunnille sosiaali- ja terveydenhuollon hankkeisiin (siirtomääräraha 3 v) 24 800 000
32. Valtion korvaus terveydenhuollon yksiköille erikoissairaanhoitolain mukaiseen tutkimustoimintaan (kiinteä määräraha) 48 747 000
33. Valtion korvaus terveydenhuollon yksiköille lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin (arviomääräraha) 94 170 000
34. Valtion korvaus terveydenhuollon toimintayksiköille mielentilatutkimuksista sekä potilassiirroista aiheutuviin kustannuksiin (arviomääräraha) 4 570 000
35. Valtionosuus kunnille perustoimeentulotuen kustannuksiin (arviomääräraha) 211 000 000
36. Valtionavustus saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi (kiinteä määräraha) 600 000
63. Valtionavustus sosiaalialan osaamiskeskusten toimintaan (kiinteä määräraha) 3 000 000
64. Valtion korvaus rikosasioiden sovittelun järjestämisen kustannuksiin (kiinteä määräraha) 6 300 000
70. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen 50 927 000
01. Työsuojelupiirien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 25 837 000
20. Rokotteiden hankinta (siirtomääräraha 3 v) 10 800 000
21. Terveysvalvonta (siirtomääräraha 2 v) 930 000
22. Tartuntatautien valvonta (siirtomääräraha 2 v) 1 360 000
50. Terveyden edistäminen (siirtomääräraha 2 v) 9 300 000
51. Valtion korvaus työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin (siirtomääräraha 2 v) 2 700 000
80. Maatalousyrittäjien lomitustoiminta 213 200 000
40. Valtion korvaus maatalousyrittäjien lomituspalvelujen kustannuksiin (arviomääräraha) 197 300 000
50. Valtion korvaus maatalousyrittäjien lomituspalvelujen hallintomenoihin (kiinteä määräraha) 15 900 000
90. Raha-automaattiyhdistyksen avustukset 312 000 000
50. Avustukset yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen (arviomääräraha) 312 000 000
 
Pääluokka 35
35. YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA 319 999 000
01. Ympäristöhallinnon toimintamenot 135 996 000
01. Ympäristöministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 30 608 000
02. Alueellisten ympäristökeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 64 145 000
03. Ympäristölupavirastojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 4 700 000
04. Suomen ympäristökeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 25 656 000
29. Ympäristöministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 9 000 000
65. Avustukset järjestöille ja ympäristönhoitoon (siirtomääräraha 3 v) 1 887 000
10. Ympäristön- ja luonnonsuojelu 115 614 000
20. Ympäristövahinkojen torjunta (arviomääräraha) 3 000 000
21. Eräät luonnonsuojelun menot (siirtomääräraha 3 v) 1 570 000
22. Maatalouden vesiensuojelu (siirtomääräraha 3 v) 1 000 000
52. Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v) 23 960 000
60. Siirto öljysuojarahastoon (siirtomääräraha 3 v) 2 300 000
61. Ympäristönsuojelun edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 1 300 000
62. EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus ympäristöministeriön osalta (arviomääräraha) 6 484 000
63. Luonnonsuojelualueiden hankinta- ja korvausmenot (siirtomääräraha 3 v) 35 000 000
64. EU:n ympäristörahaston osallistuminen ympäristö- ja luonnonsuojeluhankkeisiin (siirtomääräraha 3 v) 3 000 000
65. Öljyjätemaksulla rahoitettava öljyjätehuolto (siirtomääräraha 3 v) 2 300 000
66. Kansainvälisen yhteistyön jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (arviomääräraha) 1 500 000
70. Ympäristövahinkojen torjunta-aluksen hankinta (siirtomääräraha 3 v) 23 000 000
77. Ympäristötyöt (siirtomääräraha 3 v) 11 200 000
20. Yhdyskunnat, rakentaminen ja asuminen 68 389 000
01. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 4 739 000
37. Avustukset kuntien kaavoitukseen ja maankäytön ohjaukseen (siirtomääräraha 3 v) 800 000
55. Avustukset korjaustoimintaan (siirtomääräraha 3 v) 60 500 000
60. Siirto valtion asuntorahastoon
64. Avustukset rakennusperinnön hoitoon (siirtomääräraha 3 v) 2 350 000
 
Pääluokka 36
36. VALTIONVELAN KOROT 2 422 000 000
01. Valtionvelan korko 2 401 000 000
90. Valtionvelan korko (arviomääräraha) 2 401 000 000
09. Muut menot valtionvelasta 21 000 000
20. Palkkiot ja muut menot valtionvelasta (arviomääräraha) 21 000 000
 
Pääluokka 37
37. VALTIONVELAN VÄHENTÄMINEN 1 952 929 000
01. Valtionvelan nettokuoletukset ja velanhallinta 1 952 929 000
94. Nettokuoletukset ja velanhallinta (arviomääräraha) 1 952 929 000

Määrärahojen kokonaismäärä:

45 079 581 000