Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2008 kolmanneksi lisätalousarvioksi
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
        Tuloarviot
        Määrärahat
   Tuloarviot
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2008

Vuoden 2008 III lisätalousarvioPDF-versio

TULOARVIOT

 
Osasto 11euroa
11.VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT-765 000 000
01.Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot-430 000 000
01.Tulovero, vähennystä-500 000 000
03.Perintö- ja lahjavero, lisäystä70 000 000
08.Valmisteverot-49 000 000
01.Tupakkavero, lisäystä19 000 000
07.Energiaverot, vähennystä-73 000 000
08.Eräiden juomapakkausten valmistevero, lisäystä5 000 000
10.Muut verot-286 000 000
03.Autovero, vähennystä-216 000 000
05.Varainsiirtovero, vähennystä-70 000 000
 
Osasto 12
12.SEKALAISET TULOT-5 273 000
24.Ulkoasiainministeriön hallinnonala2 015 000
99.Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tulot, lisäystä2 015 000
27.Puolustusministeriön hallinnonala
20.Tulot irtaimen omaisuuden myynnistä ja rojaltimaksuista
28.Valtiovarainministeriön hallinnonala54 000 000
87.Tulot rahoitusmarkkinoiden vakauttamisesta54 000 000
30.Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala-72 560 000
02.Maaseudun kehittämiseen saatavat tulot EU:lta, vähennystä-72 550 000
31.Lihantarkastustoiminnan tulot, vähennystä-10 000
31.Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala11 272 000
24.Tiehallinnon tulot, lisäystä1 620 000
40.Radanpidon tulot, lisäystä6 500 000
99.Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot, lisäystä3 152 000
 
Osasto 13
13.KORKOTULOT JA VOITON TULOUTUKSET32 000 000
01.Korkotulot32 000 000
07.Korot talletuksista, lisäystä32 000 000

Tuloarvioiden kokonaismäärä:

-738 273 000

MÄÄRÄRAHAT

 
Pääluokka 23euroa
23.VALTIONEUVOSTO269 000 000
02.Valtioneuvoston kanslia269 000 000
88.Osakehankinnat (siirtomääräraha 3 v), lisäystä269 000 000
 
Pääluokka 24
24.ULKOASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA700 000
99.Ulkoasiainministeriön hallinnonalan muut menot700 000
21.Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenot (arviomääräraha)
23.Etyj-puheenjohtajuus (siirtomääräraha 2 v), lisäystä600 000
50.Eräät valtionavut (kiinteä määräraha), lisäystä100 000
 
Pääluokka 25
25.OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA2 300 000
01.Ministeriö ja hallinto300 000
01.Oikeusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä250 000
50.Avustukset (kiinteä määräraha), lisäystä50 000
10.Tuomioistuimet ja oikeusapu1 000 000
05.Yleisen edunvalvonnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)1 000 000
40.Rangaistusten täytäntöönpano1 000 000
01.Rangaistusten täytäntöönpanon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 000 000
 
Pääluokka 26
26.SISÄASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA16 152 000
01.Hallinto8 400 000
01.Sisäasiainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
29.Sisäasiainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha), lisäystä8 400 000
10.Poliisitoimi4 500 000
01.Poliisitoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä4 500 000
20.Rajavartiolaitos1 850 000
01.Rajavartiolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 850 000
30.Pelastustoimi ja hätäkeskukset1 402 000
01.Pelastustoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä464 000
02.Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä138 000
20.Erityismenot (arviomääräraha), lisäystä800 000
 
Pääluokka 27
27.PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA-7 333 000
10.Sotilaallinen maanpuolustus-7 343 000
01.Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä3 404 000
18.Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 3 v), lisäystä1 596 000
19.Hawk Mk 66 -koneiden hankinta (siirtomääräraha 3 v), vähennystä-12 500 000
50.Maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukeminen (kiinteä määräraha), lisäystä157 000
30.Sotilaallinen kriisinhallinta10 000
20.Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenot (siirtomääräraha 2 v)
95.Kurssivaihtelut (arviomääräraha), lisäystä10 000
 
Pääluokka 28
28.VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA-6 617 000
01.Hallinto-235 000
01.Valtiovarainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-385 000
12.Alue- ja paikallishallinnon tukitoimet (siirtomääräraha 3 v), lisäystä150 000
10.Verotus ja tullitoimi
02.Tullilaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 300 000
70.Kaluston hankinta (siirtomääräraha 3 v), vähennystä-1 300 000
20.Palvelut valtioyhteisölle235 000
03.Valtiovarain controller -toiminnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä235 000
05.Palvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v)
88.Senaatti-kiinteistöt
40.Valtionhallinnon kehittäminen-1 265 000
71.Valtion keskeisten tietojärjestelmähankkeiden kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), vähennystä-1 265 000
70.EU ja kansainväliset järjestöt13 000 000
66.Maksut Euroopan unionille (arviomääräraha), lisäystä13 000 000
80.Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle-1 222 000
30.Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha), vähennystä-2 222 000
40.Arpajaisveron tuoton palauttaminen Ahvenanmaan maakunnalle (arviomääräraha), lisäystä1 000 000
90.Kuntien tukeminen2 000 000
32.Kuntien harkinnanvarainen rahoitusavustus (kiinteä määräraha), lisäystä2 000 000
91.Työllisyyden ja elinkeinoelämän tukeminen-19 130 000
41.Energiaverotuki (arviomääräraha), vähennystä-19 130 000
 
Pääluokka 29
29.OPETUSMINISTERIÖN HALLINNONALA9 630 000
01.Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot6 200 000
02.Opetushallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 200 000
29.Opetusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha), lisäystä5 000 000
10.Yleissivistävä koulutus150 000
01.Valtion yleissivistävän koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä150 000
30.Valtionosuus ja -avustus yleissivistävän koulutuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha)
30.Ammatillinen lisäkoulutus ja vapaa sivistystyö
20.Opetustoimen henkilöstökoulutus ja eräät muut menot (siirtomääräraha 2 v)
50.Yliopisto-opetus ja -tutkimus1 500 000
01.Yliopistojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 500 000
60.Tiede540 000
66.Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille (arviomääräraha), lisäystä540 000
70.Opintotuki
52.Opintolainojen valtiontakaus ja korkotuki (arviomääräraha), lisäystä6 400 000
55.Opintoraha ja asumislisä (arviomääräraha), vähennystä-6 400 000
80.Taide ja kulttuuri1 240 000
01.Taiteen keskustoimikunnan ja taidetoimikuntien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä100 000
06.Kansallisen audiovisuaalisen arkiston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä140 000
50.Eräät avustukset (siirtomääräraha 3 v), lisäystä1 000 000
 
Pääluokka 30
30.MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA21 916 000
10.Maaseudun kehittäminen
61.EU:n osallistuminen maaseudun kehittämiseen (arviomääräraha), lisäystä7 000 000
62.Valtion rahoitusosuus EU:n osaksi rahoittamasta maaseudun kehittämisestä (arviomääräraha), vähennystä-7 000 000
20.Maatalous19 130 000
01.Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
43.Maatalouden ympäristötuki, tuotantoeläinten hyvinvointituki ja ei-tuotannolliset investoinnit (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-14 600 000
61.Siirto Maatilatalouden kehittämisrahastoon (siirtomääräraha 2 v), lisäystä33 730 000
30.Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu1 358 000
01.Elintarviketurvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä958 000
02.Lihantarkastustoiminnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)400 000
40.Kala-, riista- ja porotalous628 000
01.Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
42.Petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 2 v), lisäystä500 000
51.Kalatalouden edistäminen (siirtomääräraha 2 v), lisäystä128 000
50.Vesitalous300 000
20.Vesivarojen käytön ja hoidon menot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä300 000
70.Kiinteistö- ja paikkatietoinfrastruktuuri500 000
01.Maanmittauslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä500 000
 
Pääluokka 31
31.LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA-12 080 000
20.Ajoneuvohallintokeskus460 000
01.Ajoneuvohallintokeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä460 000
24.Tiehallinto-21 846 000
21.Perustienpito (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 620 000
78.Eräät tiehankkeet (arviomääräraha), vähennystä-23 466 000
30.Merenkulkulaitos
78.Eräät vesiväylähankkeet (arviomääräraha)
40.Ratahallintokeskus6 500 000
21.Perusradanpito (siirtomääräraha 2 v), lisäystä6 500 000
60.Joukkoliikenteen palvelujen ostot, korvaukset ja tuet66 000
63.Joukkoliikenteen palvelujen osto ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä66 000
99.Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut menot2 740 000
29.Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha), vähennystä-2 273 000
78.Vuosaaren sataman liikenneväylien rakentaminen (arviomääräraha), lisäystä5 013 000
 
Pääluokka 32
32.TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA-3 228 000
01.Hallinto1 257 000
01.Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä257 000
63.Valtionavustus työelämäohjelmahankkeisiin (siirtomääräraha 3 v), lisäystä1 000 000
66.Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v)
20.Teknologia- ja innovaatiopolitiikka-750 000
03.Turvatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä250 000
40.Avustukset teknologiseen tutkimukseen ja kehitykseen (arviomääräraha), vähennystä-1 000 000
42.Osaamiskeskusohjelman klustereiden koordinointi (siirtomääräraha 2 v)
30.Yrityspolitiikka4 265 000
01.Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v), lisäystä4 265 000
44.Alueellinen kuljetustuki (siirtomääräraha 3 v)
45.Yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden tukeminen (arviomääräraha)
50.Alueiden kehittäminen7 000 000
63.Kainuun kehittämisraha (siirtomääräraha 3 v), lisäystä7 000 000
60.Energiapolitiikka
40.Energiatuki (arviomääräraha)
80.Työvoimapolitiikka-15 000 000
51.Työllistämis-, koulutus- ja erityistoimet (kiinteä määräraha), vähennystä-15 000 000
64.Työllisyysperusteiset siirtomenot investointeihin (arviomääräraha)
90.Hallinnonalan muut menot
50.Palkkaturva (arviomääräraha)
 
Pääluokka 33
33.SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA-41 780 000
01.Hallinto4 300 000
01.Sosiaali- ja terveysministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä300 000
29.Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha), lisäystä4 000 000
02.Valvonta1 290 000
01.Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä50 000
02.Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä90 000
20.Oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen menot (arviomääräraha), lisäystä1 150 000
03.Tutkimus- ja kehittämistoiminta1 000 000
01.Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä500 000
02.Kansanterveyslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä500 000
10.Perhe- ja asumiskustannusten tasaus1 730 000
27.Valtion korvaus Kansaneläkelaitokselle elatustuen siirron toimeenpanokustannuksista (siirtomääräraha 2 v), lisäystä330 000
51.Lapsilisät (arviomääräraha), lisäystä1 400 000
20.Työttömyysturva-31 500 000
50.Valtionosuus työttömyyskassoille (arviomääräraha), vähennystä-7 000 000
52.Työmarkkinatuki (arviomääräraha), vähennystä-28 000 000
56.Valtionosuus vuorottelukorvauksesta (arviomääräraha), lisäystä3 500 000
40.Eläkkeet-30 600 000
50.Valtion osuus merimieseläkekassan menoista (arviomääräraha), vähennystä-600 000
52.Valtion osuus yrittäjän eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha), vähennystä-9 000 000
56.Pitkäaikaisesti työttömien henkilöiden eläketuki (arviomääräraha), vähennystä-1 000 000
60.Valtion osuus kansaneläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha), vähennystä-20 000 000
60.Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto12 000 000
35.Valtionosuus kunnille perustoimeentulotuen kustannuksiin (arviomääräraha), lisäystä12 000 000
70.Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen
50.Terveyden edistäminen (siirtomääräraha 2 v)
 
Pääluokka 35
35.YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA10 000 000
20.Yhdyskunnat, rakentaminen ja asuminen10 000 000
55.Avustukset korjaustoimintaan (siirtomääräraha 3 v), lisäystä10 000 000
60.Siirto valtion asuntorahastoon
 
Pääluokka 36
36.VALTIONVELAN KOROT85 000 000
01.Valtionvelan korko85 000 000
90.Valtionvelan korko (arviomääräraha), lisäystä85 000 000
 
Pääluokka 37
37.VALTIONVELAN VÄHENTÄMINEN-1 081 933 000
01.Valtionvelan nettokuoletukset ja velanhallinta-1 081 933 000
94.Nettokuoletukset ja velanhallinta (arviomääräraha), vähennystä-1 081 933 000

Määrärahojen kokonaismäärä:

-738 273 000