Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2008 kolmanneksi lisätalousarvioksi
   Yleisperustelut
        Talouden näkymät
        Tuloarviot
        Tasapaino ja valtionvelka
        Vaalikauden kehys
        Energia- ja ilmastohaasteet
        Valtion ei-strategiset pörssisijoitukset omistajayhtiön hoitoon
        Crisis Management Initiative ry:n toiminnan tukeminen
        Saamelaiskäräjien toiminta-avustus
        Ylimääräinen hätäkeskuspäivystäjäkurssi
        Kansainvälinen pelastustoiminta
        Keski-Pasilan alueiden siirto
        Kuntien harkinnanvaraiset avustukset
        Tali-Ihantala tieto- ja näyttelykeskus
        Siirto maatilatalouden kehittämisrahastoon
        Pilottihanke pohjavesialueiden rajaamismenettelystä
        Infrastruktuurihankkeet
        Äkillisen rakennemuutoksen paikkakuntien työllisyyden tukeminen
        Vuokra-asuntotarjonnan ja -tuotannon edistäminen
        Lisäyksiä eräisiin toimintamenomäärärahoihin
        Eräiden menoarvioiden tarkentuminen
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2008

Tuloarviot

Lisätalousarvioesityksessä varsinaisten tulojen arviota vähennetään nettomääräisesti 738 milj. eurolla. Verotuloarviota vähennetään nettomääräisesti 765 milj. eurolla.

Tuloveroarvion aleneminen 500 milj. eurolla johtuu lähinnä yhteisöveron ja luovutusvoitoista perittävien verojen kertymäarvioiden alenemisesta. Lokakuussa vallinneen poikkeuksellisen suuren epävarmuuden vuoksi tuloveron tuottoarvioon vaikuttavia tekijöitä on erittäin vaikeaa arvioida tässä vaiheessa luotettavasti.

Autoveron tuottoarviota ehdotetaan vähennettäväksi 216 milj. eurolla, koska uusia henkilöautoja arvioidaan myytävän ennakoitua vähemmän ja niistä maksetaan vähäpäästöisyyden vuoksi autoveroa keskimäärin aiemmin ennakoitua vähemmän.

Toteutuneiden kertymätietojen perusteella perintö- ja lahjaveron tuloarviota nostetaan 70 milj. eurolla ja tupakkaveron 19 milj. eurolla. Savukkeiden verollinen kulutus ei ole vähentynyt ennustetusti, sillä savukkeiden matkustajatuonti Virosta ei vapautunut heinäkuussa 2008. Energiaveron tuottoarviota puolestaan alennetaan 73 milj. eurolla kertymätietojen perusteella ja varainsiirtoveron 70 milj. eurolla.

Arviota sekalaisista tuloista vähennetään nettomääräisesti 5,3 milj. eurolla. Maaseudun kehittämiseen saatavat tulot EU:lta vähenevät 72,6 milj. eurolla EU:lta saatavien tulojen määrän tarkentumisen johdosta. Rahoitusmarkkinoiden vakauttamisesta arvioidaan kertyvän tuloja yhteensä 54 milj. euroa, josta Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenalista 23,7 milj. euroa sekä Valtion vakuusrahastosta 30,3 milj. euroa. Korkotuloarviota korotetaan 32 milj. eurolla ennakoitua suurempien kassavarojen sekä korkotason nousun vuoksi.