Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2008 kolmanneksi lisätalousarvioksi
   Yleisperustelut
        Talouden näkymät
        Tuloarviot
        Tasapaino ja valtionvelka
        Vaalikauden kehys
        Energia- ja ilmastohaasteet
        Valtion ei-strategiset pörssisijoitukset omistajayhtiön hoitoon
        Crisis Management Initiative ry:n toiminnan tukeminen
        Saamelaiskäräjien toiminta-avustus
        Ylimääräinen hätäkeskuspäivystäjäkurssi
        Kansainvälinen pelastustoiminta
        Keski-Pasilan alueiden siirto
        Kuntien harkinnanvaraiset avustukset
        Tali-Ihantala tieto- ja näyttelykeskus
        Siirto maatilatalouden kehittämisrahastoon
        Pilottihanke pohjavesialueiden rajaamismenettelystä
        Infrastruktuurihankkeet
        Äkillisen rakennemuutoksen paikkakuntien työllisyyden tukeminen
        Vuokra-asuntotarjonnan ja -tuotannon edistäminen
        Lisäyksiä eräisiin toimintamenomäärärahoihin
        Eräiden menoarvioiden tarkentuminen
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2008

Lisäyksiä eräisiin toimintamenomäärärahoihin

ETYJ-puheenjohtajuuskauden menoihin ehdotetaan 0,6 milj. euron määrärahalisäystä.

Vankeinhoitolaitoksen toimintaedellytysten turvaamiseen esitetään kertamenona 1 milj. euroa.

Suomen ETYJ-puheenjohtajuuteen liittyvän ulkoministereiden kokouksen turvajärjestelyihin ehdotetaan poliisille 1,5 milj. euron ja Rajavartiolaitokselle 70 000 euron määrärahaa.

Vapaan liikkuvuuden mahdollistavan SIS II Schengen -tietojärjestelmän loppurahoituksena ehdotetaan poliisille 3 milj. euron määrärahaa. Rajavartiolaitokselle ehdotetaan 1,3 milj. euroa Kaakkois-Suomen rajavartioston kiinteän rajavalvontajärjestelmän kehittämiseen.

Tullilaitoksen toimintamenoihin ehdotetaan 1,3 milj. euron nettolisäys junien läpivalaisulaitteiden hankintaan. Määräraha on siirtoa tullilaitoksen kaluston hankintamomentilta. Lisäksi Euroopan petostorjuntavirasto myöntää rahoitusta savukkeiden salakuljetuksia paljastavan laitteiston hankintaan 1,3 milj. euroa.

Opetushallituksen toimintamenoihin ehdotetaan lisättäväksi 1,2 milj. euroa.

Alueellisille taidetoimikunnille ehdotetaan 100 000 euroa tietojärjestelmä- ja muuttokuluihin.

Teknillisen korkeakoulun tilojen peruskorjaus aiheuttaa tilapäistä lisäystä vuokramenoihin yhteensä 3 milj. euroa, mistä lisätalousarvioesitykseen ehdotetaan 1,5 milj. euroa. Kansallisen audiovisuaalisen arkiston (ent. Suomen elokuva-arkisto) vuokramenoihin esitetään lisäystä 140 000 euroa, minkä lisäksi ehdotetaan valtuutta uusien toimitilojen vuokraamiseen.

Maanmittauslaitokselle esitetään 500 000 euroa kirjaamistehtävien siirtyessä käräjäoikeuksilta.

Ajoneuvohallintokeskuksen toimintamenoihin ehdotetaan lisäystä 460 000 euroa, josta on tarkoitus maksaa viranomaisaloitteisesti korvauksia eräiden maahantuotujen ajoneuvojen tarpeettomista määräaikaiskatsastuksista asianomaisille aiheutuneisiin kustannuksiin.

Työ- ja elinkeinoministeriön kiinteistön tulipalosta aiheutuviin menoihin ehdotetaan 257 000 euroa. Turvatekniikan keskuksen toimintamenoihin esitetään 250 000 euron lisäystä käytettäväksi kustannuksiin, jotka aiheutuvat keskuksen toimintojen alueellistamisesta. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenoihin ehdotetaan lisäyksenä n. 4,3 milj. euroa, joka on tarkoitus käyttää yritys- ja yhteisölinjan tietojärjestelmän uusimisesta aiheutuviin kustannuksiin.

Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla vuoden 2009 alussa toteutettavien virastojen yhdistämisten valmisteluun esitetään lisämäärärahoja yhteensä 1,1 milj. euroa. Tästä 100 000 euroa jakautuisi tasan Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen ja Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen kesken ja 1 milj. euroa tasan Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen sekä Kansanterveyslaitoksen kesken. Edelleen ehdotetaan lisättäväksi 300 000 euroa sosiaali- ja terveysministeriön toimintamenoihin mm. eräisiin korvauksiin ja lääkealan hallinnon uudelleenjärjestelyihin liittyen.