Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2008 kolmanneksi lisätalousarvioksi
   Yleisperustelut
        Talouden näkymät
        Tuloarviot
        Tasapaino ja valtionvelka
        Vaalikauden kehys
        Energia- ja ilmastohaasteet
        Valtion ei-strategiset pörssisijoitukset omistajayhtiön hoitoon
        Crisis Management Initiative ry:n toiminnan tukeminen
        Saamelaiskäräjien toiminta-avustus
        Ylimääräinen hätäkeskuspäivystäjäkurssi
        Kansainvälinen pelastustoiminta
        Keski-Pasilan alueiden siirto
        Kuntien harkinnanvaraiset avustukset
        Tali-Ihantala tieto- ja näyttelykeskus
        Siirto maatilatalouden kehittämisrahastoon
        Pilottihanke pohjavesialueiden rajaamismenettelystä
        Infrastruktuurihankkeet
        Äkillisen rakennemuutoksen paikkakuntien työllisyyden tukeminen
        Vuokra-asuntotarjonnan ja -tuotannon edistäminen
        Lisäyksiä eräisiin toimintamenomäärärahoihin
        Eräiden menoarvioiden tarkentuminen
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2008

Valtion ei-strategiset pörssisijoitukset omistajayhtiön hoitoon

Valtion ei-strategisiksi määritellyt pörssiyhtiöiden osakeomistukset siirretään apporttina Solidium Oy:n omistukseen ja yhtiön toimiala esitetään muutettavaksi valtion omistajastrategiseksi holding-yhtiöksi. Tavoitteena on yhteiskunnan kannalta tärkeiksi arvioitavien uusien omistuskohteiden hankkiminen, nykyisten osakeomistusten säilyttäminen tai asteittainen vähentäminen. Elisa Oyj:n osakkeiden hankintaan työeläkevakuutusyhtiö Varmalta esitetään 269 milj. euroa. Huoltovarmuussyistä pidetään tarkoituksenmukaisena, että valtiolla on riittävä omistusoikeus yhtiössä.