Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2008 kolmanneksi lisätalousarvioksi
   Yleisperustelut
        Talouden näkymät
        Tuloarviot
        Tasapaino ja valtionvelka
        Vaalikauden kehys
        Energia- ja ilmastohaasteet
        Valtion ei-strategiset pörssisijoitukset omistajayhtiön hoitoon
        Crisis Management Initiative ry:n toiminnan tukeminen
        Saamelaiskäräjien toiminta-avustus
        Ylimääräinen hätäkeskuspäivystäjäkurssi
        Kansainvälinen pelastustoiminta
        Keski-Pasilan alueiden siirto
        Kuntien harkinnanvaraiset avustukset
        Tali-Ihantala tieto- ja näyttelykeskus
        Siirto maatilatalouden kehittämisrahastoon
        Pilottihanke pohjavesialueiden rajaamismenettelystä
        Infrastruktuurihankkeet
        Äkillisen rakennemuutoksen paikkakuntien työllisyyden tukeminen
        Vuokra-asuntotarjonnan ja -tuotannon edistäminen
        Lisäyksiä eräisiin toimintamenomäärärahoihin
        Eräiden menoarvioiden tarkentuminen
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2008

Vaalikauden kehys

Vuoden 2008 kehystasoa tarkistetaan hinta- ja kustannustasossa sekä talousarvion rakenteessa tapahtuneita muutoksia vastaavasti yhteensä n. 36 milj. eurolla jäljempänä olevan taulukon mukaisesti.

Tarkistuksen jälkeen menokehys vuodelle 2008 on 34 332 milj. euroa. Kolmas lisätalousarvioesitys huomioiden kehykseen kuuluvien määrärahojen tasoksi ehdotetaan 34 260 milj. euroa, joten jakamaton varaus kuluvalle vuodelle on 72 milj. euroa. Jakamaton varaus siirtyy vuodelle 2009 käytettäväksi kertaluonteisiin menoihin, jos uusia lisätalousarvioita ei tule.