Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2007 (RP 122/2006 rd)
   Allmän motivering
   Detaljmotivering
     Allmänna bestämmelser
     Inkomstposter
       12. Inkomster av blandad natur
         24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
         27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
         28. Finansministeriets förvaltningsområde
         30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
         31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
         35. Miljöministeriets förvaltningsområde
     Anslag

Statsbudgeten 2007

12. INKOMSTER AV BLANDAD NATURPDF-versio