Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell

Statsbudgeten 2007

Regeringens proposition till Riksdagen om statsbudgeten för 2007

Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen föreslås

att Riksdagen måtte besluta godkänna bifogade förslag till statsbudget för 2007.

Helsingfors den 12 september 2006

Republikens President

TARJA HALONEN

Finansminister

Eero Heinäluoma