Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om statsbudgeten för 2007
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering

Statsbudgeten 2007

Regeringens proposition till Riksdagen om statsbudgeten för 2007

Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen föreslås

att Riksdagen måtte besluta godkänna bifogade förslag till statsbudget för 2007.

Helsingfors den 12 september 2006

Republikens President

TARJA HALONEN

Finansminister

Eero Heinäluoma