Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om komplettering av den fjärde tilläggsbudgetpropositionen för 2007 (RP 131/2007 rd)
   Allmän motivering
        Inkomstposterna
        Anslag
   Inkomstposter
   Anslag

Statsbudgeten 2007

Inkomstposterna

Det föreslås att skatteinkomstposterna höjs med 199 miljoner euro. Intäktskalkylen för inkomstskatten höjs med 331 miljoner euro. Ökningen av inkomstposten föranleds till största delen av en höjning av kalkylen för samfundsskatten. Dessutom har inkomstposten i någon mån preciserats utifrån uppgifterna i den beskattning som verkställdes 2006. Att intäktskalkylen för samfundsskatten stigit beror att samfundens förskottsskatter för 2007 höjdes i slutet av oktober till följd av att en del företag uppvisat en bättre resultatutveckling än väntat. Därför har debiteringskalkylen för samfundsskatten för 2007 höjts med närmare 300 miljoner euro.

Intäktskalkylen för bilskatten föreslås bli minskad med 132 miljoner euro. Avdraget föranleds av den ändring av bilbeskattningen som föreslås träda i kraft i början av 2008 och som förväntas minska antalet registrerade nya bilar år 2007.