Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om komplettering av den fjärde tilläggsbudgetpropositionen för 2007 (RP 131/2007 rd)
   Allmän motivering
   Inkomstposter
   Anslag
     25. Justitieministeriets förvaltningsområde
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
     27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
       39. Vissa överföringar till landskapet Åland
       99. Övriga utgifter inom finansministeriets förvaltningsområde
            43. Energiskattestöd
     29. Undervisningsministeriets förvaltningsområde
     35. Miljöministeriets förvaltningsområde
     36. Räntor på statsskulden
     37. Minskning av statsskulden

Statsbudgeten 2007

99. Övriga utgifter inom finansministeriets förvaltningsområdePDF-versio

43. Energiskattestöd (förslagsanslag)

Under momentet avdras 35 693 000 euro.

Förklaring: Momentet fogas till den fjärde tilläggsbudgetpropositionen för 2007.

I budgeten och den andra tilläggsbudgeten för 2007 beviljades under momentet sammanlagt 35 693 000 euro i energiskattestöd till jordbruket och trädgårdsodlingen. Man kommer inte att hinna använda anslaget eftersom EU-kommissionens tillstånd till det statliga stödet kom först den 30 oktober 2007.


2007 IV tilläggsb.-35 693 000
2007 II tilläggsb.15 810 000
2007 budget93 883 000
2006 bokslut