Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om komplettering av den fjärde tilläggsbudgetpropositionen för 2007 (RP 131/2007 rd)
   Allmän motivering
   Inkomstposter
   Anslag
     25. Justitieministeriets förvaltningsområde
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
     27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
       39. Vissa överföringar till landskapet Åland
            30. Avräkning till Åland
       99. Övriga utgifter inom finansministeriets förvaltningsområde
     29. Undervisningsministeriets förvaltningsområde
     35. Miljöministeriets förvaltningsområde
     36. Räntor på statsskulden
     37. Minskning av statsskulden

Statsbudgeten 2007

39. Vissa överföringar till landskapet ÅlandPDF-versio

30. Avräkning till Åland (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av 7 482 000 euro.

Förklaring: Beslutsdelen ersätter beslutsdelen under momentet i den fjärde tilläggsbudgetpropositionen för 2007.

Tillägg på 895 000 euro jämfört med det belopp på 6 587 000 euro som föreslås i den fjärde tilläggsbudgetpropositionen för 2007 föranleds av de ändringar av inkomstposter som föreslås i denna kompletterande proposition.


2007 IV tilläggsb.7 482 000
2007 II tilläggsb.6 831 000
2007 I tilläggsb.1 215 000
2007 budget182 327 000
2006 bokslut181 723 061
2005 bokslut181 797 319