Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om komplettering av den fjärde tilläggsbudgetpropositionen för 2007 (RP 131/2007 rd)
   Allmän motivering
   Inkomstposter
   Anslag

Statsbudgeten 2007

Regeringens proposition till Riksdagen om komplettering av den fjärde tilläggsbudgetpropositionen för 2007 (RP 131/2007 rd)

Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,

att Riksdagen måtte besluta godkänna bifogade proposition om komplettering av regeringens proposition om en fjärde tilläggsbudget för 2007.

Helsingfors den 23 november 2007

Republikens President

TARJA HALONEN

Minister

Jyri Häkämies