Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om en tredje tilläggsbudget för 2007
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Anslag
     23. Statsrådet
     37. Minskning av statsskulden

Statsbudgeten 2007

Anslag