Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag

Statsbudgeten 2007

Regeringens proposition till Riksdagen om en tredje tilläggsbudget för 2007

Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,

att Riksdagen måtte besluta godkänna bifogade proposition om en tredje tilläggsbudget för 2007.

Helsingfors den 26 oktober 2007

Republikens President

TARJA HALONEN

Finansminister

Jyrki Katainen