Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om en andra tilläggsbudget för 2007
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna bestämmelser
       Allmänna föreskrifter beträffande utgiftsmomenten
     Inkomstposter
     Anslag

Statsbudgeten 2007

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Allmänna föreskrifter beträffande utgiftsmomenten

Omkostnadsanslag

Avsnittets femte stycke ersätts med följande stycke:

Om något annat anslag inte har anvisats för ändamålet får omkostnadsanslaget användas för finansiering av sådana forsknings- och utvecklingsprojekt inom ämbetsverkets verksamhetsområde som godkänts av EU samt för den finansiering som krävs för deltagande i projekterbjudandena i fråga. Till den del EU:s stöd gäller mervärdesskatteutgifter och har nettobudgeterats under omkostnadsmomentet, betalas mervärdesskatteutgifterna av omkostnadsanslaget och inte från det moment för mervärdesskatteutgifter som ämbetsverket eller inrättningen i fråga använder.

Förklaring: I den sista meningen i femte stycket görs en ändring av teknisk natur.