Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om en andra tilläggsbudget för 2007
   Allmän motivering
   Siffertabell
        Inkomstposter
        Anslag
   Detaljmotivering

Statsbudgeten 2007

INKOMSTPOSTER

 
Avdelning 11euro
11.SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR482 000 000
01.Skatter på grund av inkomst och förmögenhet336 000 000
01.Skatt på inkomst, tillägg336 000 000
04.Skatter och avgifter på grund av omsättning146 000 000
01.Mervärdesskatt, tillägg146 000 000
 
Avdelning 12
12.INKOMSTER AV BLANDAD NATUR28 760 000
30.Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde5 310 000
02.Inkomster från EU för landsbygdsutveckling, tillägg4 000 000
99.Övriga inkomster inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde, tillägg1 310 000
31.Kommunikationsministeriets förvaltningsområde3 220 000
40.Inkomster av banhållningen, tillägg1 420 000
99.Övriga inkomster inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde, tillägg1 800 000
34.Arbetsministeriets förvaltningsområde230 000
99.Övriga inkomster inom arbetsministeriets förvaltningsområde, tillägg230 000
39.Övriga inkomster av blandad natur20 000 000
04.Återtagande av utgiftsrester och reserverade anslag, tillägg20 000 000
 
Avdelning 13
13.RÄNTEINKOMSTER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST274 710 000
03.Dividendinkomster139 400 000
01.Dividendinkomster, tillägg139 400 000
04.Andel i statens penninginstituts vinst86 000 000
01.Andel i Finlands Banks vinst, tilllägg86 000 000
05.Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst49 310 000
01.Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst, tilllägg49 310 000
 
Avdelning 15
15.LÅN600 000 000
02.Användning av överskott600 000 000
01.Användning av överskott600 000 000

Inkomstposternas totalbelopp:

1 385 470 000