Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell

Statsbudgeten 2007

Regeringens proposition till Riksdagen om en andra tilläggsbudget för 2007

Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,

att Riksdagen måtte besluta godkänna bifogade proposition om en andra tilläggsbudget för 2007.

Helsingfors den 25 maj 2007

Republikens President

TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister

Mari Kiviniemi