Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om en tilläggsbudget för 2007
   Allmän motivering
   Siffertabell
        Inkomstposter
        Anslag
   Inkomstposter
   Anslag

Statsbudgeten 2007

Tilläggsbudgeten för 2007PDF-versio

INKOMSTPOSTER

 
Avdelning 11euro
11.SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR200 000 000
01.Skatter på grund av inkomst och förmögenhet200 000 000
01.Skatt på inkomst, tillägg200 000 000
 
Avdelning 12
12.INKOMSTER AV BLANDAD NATUR-480 000 000
28.Finansministeriets förvaltningsområde-480 000 000
07.Överföring från statens pensionsfond, minskning-480 000 000
 
Avdelning 13
13.RÄNTEINKOMSTER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST550 000 000
03.Dividendinkomster550 000 000
01.Dividendinkomster, tillägg550 000 000

Inkomstposternas totalbelopp:

270 000 000

ANSLAG

 
Huvudtitel 28euro
28.FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE86 215 000
01.Finansministeriet85 000 000
89.Försäljning och förvärv av aktier (reservationsanslag 2 år), tillägg85 000 000
39.Vissa överföringar till landskapet Åland1 215 000
30.Avräkning till Åland (förslagsanslag), tillägg1 215 000
 
Huvudtitel 37
37.MINSKNING AV STATSSKULDEN183 785 000
01.Nettoamorteringar på statsskulden och skuldhantering183 785 000
94.Nettoamorteringar och skuldhantering (förslagsanslag), tillägg183 785 000

Anslagens totalbelopp:

270 000 000