Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2004
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvosto
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetusministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       34. Työministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot
         01. Euromääräisen velan korko
         03. Valuuttamääräisen velan korko
              90. Valuuttamääräisen velan korko
         09. Muut menot valtionvelasta

Talousarvioesitys 2007

03. Valuuttamääräisen velan korkoPDF-versio

90. Valuuttamääräisen velan korko (arviomääräraha)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 63 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valuuttamääräisen velan korkojen, vanhentuneiden korkojen ja myös lyhytaikaisesta tilapäisrahoituksesta aiheutuvien korkojen sekä velkasalkun riskiaseman säätelemiseksi tehtyjen johdannaissopimusten menojen maksamiseen.

Selvitysosa: Momentin määräraha on budjetoitu suoriteperusteisena.Valuuttamääräinen velka oli 31.12.2002 7 797 milj. euroa ja sen keskimääräinen nimelliskorko 6,3 %. Valtio vähentää valuuttamääräistä velkaa lainojen erääntymisen myötä sekä valuutanvaihtosopimuksilla.

Määrärahan käytön arvioitu
jakautuminen
  
Dollarilainat35 000 000  
Puntalainat3 000 000
Sveitsinfrangilainat5 000 000
Jenilainat19 000 000
Muut valuuttamääräiset lainat1 000 000
Yhteensä63 000 000


2004 talousarvio63 000 000
2003 talousarvio483 000 000
2002 tilinpäätös551 270 898