Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
        Tuloarviot

Talousarvioesitys 2007

Valtion talousarvio vuodelle 2007PDF-versio

TULOARVIOT

 
Osasto 11 euroa
11. VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT 35 091 576 000
01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot 13 451 000 000
01. Tulovero 12 721 000 000
02. Korkotulojen lähdevero 170 000 000
03. Perintö- ja lahjavero 560 000 000
04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut 14 201 000 000
01. Arvonlisävero 13 558 000 000
02. Eräistä vakuutusmaksuista suoritettava vero 517 000 000
03. Apteekkimaksut 126 000 000
08. Valmisteverot 4 649 000 000
01. Tupakkavero 617 000 000
04. Alkoholijuomavero 1 008 000 000
05. Virvoitusjuomavero 37 000 000
07. Energiaverot 2 957 000 000
08. Eräiden juomapakkausten valmistevero 30 000 000
10. Muut verot 2 677 000 000
03. Autovero 1 350 000 000
05. Varainsiirtovero 550 000 000
06. Arpajaisvero 135 000 000
07. Ajoneuvovero 585 000 000
08. Jätevero 57 000 000
19. Muut veronluonteiset tulot 113 576 000
02. Lästimaksut 953 000
03. Ratavero 21 000 000
04. Viestintämarkkinamaksu, teleurakointimaksu, tietoturvamaksu ja postitoiminnan valvontamaksu 4 223 000
05. Lentoliikenteen valvontamaksu 6 600 000
06. Väylämaksut 75 200 000
08. Öljyjätemaksu 4 600 000
09. Muut verotulot 1 000 000
 
Osasto 12
12. SEKALAISET TULOT 3 817 427 000
24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala 1 300 000
99. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tulot 1 300 000
25. Oikeusministeriön hallinnonala 91 700 000
01. Tuomioistuintulot 31 000 000
47. Ulosottomaksut 51 000 000
50. Rangaistusten täytäntöönpanon tulot 9 550 000
99. Oikeusministeriön hallinnonalan muut tulot 150 000
26. Sisäasiainministeriön hallinnonala 144 250 000
98. Euroopan aluekehitysrahastosta saatavat tulot 143 350 000
99. Sisäasiainministeriön hallinnonalan muut tulot 900 000
27. Puolustusministeriön hallinnonala 2 578 000
20. Tulot irtaimen omaisuuden myynnistä ja rojaltimaksuista 18 000
22. Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tulot 8 000
99. Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot 2 552 000
28. Valtiovarainministeriön hallinnonala 789 712 000
07. Siirto valtion eläkerahastosta 483 540 000
23. Palvelukeskuksen tulot 100 000
25. Vakuutusmaksut vahingon- ym. korvauksista 24 480 000
28. Kuntien osuudet verotuskustannuksista 111 145 000
29. Kansaneläkelaitoksen osuus verotuskustannuksista 30 312 000
30. Evankelisluterilaisten seurakuntien osuudet verotuskustannuksista 16 960 000
49. Tullilaitoksen tulot 6 974 000
51. Metallirahatulot 22 050 000
63. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen hyvitykset 33 200 000
90. Euroopan unionin perinteisten omien varojen kantopalkkiot 47 700 000
91. Euroopan unionilta saatavat tulot matkakustannusten korvaamiseen 3 100 000
99. Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot 10 151 000
29. Opetusministeriön hallinnonala 424 755 000
70. Opintotukitoiminnan tulot 22 000 000
88. Valtion osuus veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovaroista 397 755 000
99. Opetusministeriön hallinnonalan muut tulot 5 000 000
30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 959 276 000
01. EU:n maataloustukirahastosta saatavat tulot 584 567 000
02. Maaseudun kehittämiseen saatavat tulot EU:lta 325 100 000
03. Elinkeinokalatalouden kehittämiseen saavat tulot EU:lta 9 450 000
04. EU:lta saatavat muut tulot 1 108 000
20. Valtion osuus totopeleistä saadusta tulosta 8 800 000
30. Elintarviketurvallisuusviraston tulot 2 130 000
31. Lihantarkastustoiminnan tulot 141 000
32. Kasvinjalostusmaksut 753 000
40. Vesioikeudelliset kalatalousmaksut 2 300 000
41. Tenojoen kalastuslupamaksut 500 000
42. Hirvieläinten metsästysmaksut 5 400 000
43. Viehekalastusmaksut 2 400 000
44. Kalastuksenhoitomaksut 6 167 000
45. Riistanhoitomaksut 6 960 000
60. Metsäntutkimuslaitoksen tulot 2 000 000
99. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan muut tulot 1 500 000
31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala 66 617 000
24. Tiehallinnon tulot 7 000 000
30. Merenkulkulaitoksen tulot 17 000
40. Radanpidon tulot 14 000 000
99. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot 45 600 000
32. Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala 15 652 000
10. Rahoitusosuus kauppa- ja teollisuusministeriön sekä työvoima- ja elinkeinokeskusten pk-yritysten osaamisen kehittämispalveluista 3 300 000
20. Turvatekniikan keskuksen tulot 1 352 000
99. Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalan muut tulot 11 000 000
33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala 426 455 000
05. Vakuutusvalvontaviraston tulot
08. Kansanterveyslaitoksen tulot 700 000
09. Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen tulot 1 085 000
92. Raha-automaattiyhdistyksen tuotto 409 495 000
98. Valtionapujen palautukset 15 000 000
99. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan muut tulot 175 000
34. Työministeriön hallinnonala 150 962 000
40. Euroopan sosiaalirahastosta saatavat tulot 128 000 000
70. Palkkaturvamaksujen palautukset 21 327 000
99. Työministeriön hallinnonalan muut tulot 1 635 000
35. Ympäristöministeriön hallinnonala 127 370 000
07. Siirto valtion asuntorahastosta 116 500 000
40. Alueellisten ympäristökeskusten tulot 220 000
60. Korvaukset ympäristövahinkojen torjuntatoimista 4 650 000
99. Ympäristöministeriön hallinnonalan muut tulot 6 000 000
39. Muut sekalaiset tulot 616 800 000
01. Sakkorahat 82 000 000
02. Verotukseen liittyvät korkotulot 75 000 000
04. Menorästien ja siirrettyjen määrärahojen peruutukset 35 000 000
07. Valtiolle valtion eläkerahaston ulkopuolella tuloutettavat korvaukset 2 300 000
10. Muut sekalaiset tulot 2 500 000
50. Nettotulot osakemyynnistä 420 000 000
 
Osasto 13
13. KORKOTULOT JA VOITON TULOUTUKSET 1 338 075 000
01. Korkotulot 178 475 000
04. Korot valtion lainoista liikelaitoksille 69 600 000
05. Korot muista lainoista 8 875 000
07. Korot talletuksista 100 000 000
03. Osinkotulot 950 000 000
01. Osinkotulot 950 000 000
04. Osuus valtion rahalaitosten voitosta 100 000 000
01. Osuus Suomen Pankin voitosta 100 000 000
05. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset 109 600 000
01. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset 109 600 000
 
Osasto 15
15. LAINAT 234 680 000
01. Valtiolle takaisin maksettavat lainat 234 680 000
02. Takaisinmaksut valtion lainoista liikelaitoksille 159 700 000
04. Muiden lainojen lyhennykset 74 980 000

Tuloarvioiden kokonaismäärä:

40 481 758 000

MÄÄRÄRAHAT

 
Pääluokka 21 euroa
21. EDUSKUNTA 112 349 000
01. Kansanedustajat 21 775 000
21. Kansanedustajien toimintamenot (arviomääräraha) 21 775 000
02. Eduskunnan kanslia 66 998 000
21. Eduskunnan kanslian toimintamenot (arviomääräraha) 59 498 000
29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 5 200 000
74. Eduskunnan rakennusten peruskorjaukset (siirtomääräraha 3 v) 2 300 000
09. Valtiontilintarkastajat 239 000
21. Valtiontilintarkastajien toimintamenot (arviomääräraha) 239 000
14. Eduskunnan oikeusasiamies 4 778 000
21. Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian toimintamenot (arviomääräraha) 4 778 000
30. Kansainvälisten suhteiden ja Euroopan unionin asioiden tutkimuslaitos 1 650 000
21. Kansainvälisten suhteiden ja Euroopan unionin tutkimuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 500 000
29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 150 000
40. Valtiontalouden tarkastusvirasto 13 228 000
21. Valtiontalouden tarkastusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 12 743 000
29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 485 000
99. Eduskunnan muut menot 3 681 000
21. Käyttövarat eduskuntaryhmille ryhmäkanslioita varten (arviomääräraha) 3 681 000
 
Pääluokka 22
22. TASAVALLAN PRESIDENTTI 9 943 000
01. Tasavallan presidentti 340 000
01. Presidentin palkkio ja edustusrahat (kiinteä määräraha) 297 000
21. Presidentin käyttövarat (kiinteä määräraha) 43 000
02. Tasavallan presidentin kanslia 9 603 000
21. Tasavallan presidentin kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 6 913 000
27. Eläkkeellä olevien presidenttien menot (kiinteä määräraha) 190 000
29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 1 000 000
75. Perusparannukset (siirtomääräraha 3 v) 1 500 000
 
Pääluokka 23
23. VALTIONEUVOSTO 51 909 000
01. Valtioneuvosto 4 028 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 4 028 000
02. Valtioneuvoston kanslia 25 424 000
21. Valtioneuvoston kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 22 424 000
29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 3 000 000
03. Oikeuskanslerinvirasto 2 847 000
21. Oikeuskanslerinviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 2 847 000
27. Poliittisen toiminnan avustaminen 14 933 000
50. Puoluetoiminnan tukeminen (kiinteä määräraha) 14 933 000
99. Valtioneuvoston muut menot 4 677 000
21. Pääministerin ja hänen avustajiensa matkat (arviomääräraha) 812 000
24. Kunniamerkit (arviomääräraha) 471 000
25. Jatkosodan ihmisluovutukset -tutkimushanke (siirtomääräraha 2 v) 639 000
26. Kemikaaliviraston valmistelumenot (siirtomääräraha 2 v) 2 300 000
27. Suomen itsenäisyyden 90-vuotisjuhlavuosi (siirtomääräraha 2 v) 300 000
28. Merkkivuoden 1809 valmistelu (siirtomääräraha 3 v) 80 000
58. Avustus Tammenlehvän perinneliiton toiminnan tukemiseen (siirtomääräraha 3 v) 75 000
 
Pääluokka 24
24. ULKOASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA 973 684 000
01. Ulkoasiainhallinto 204 645 000
21. Ulkoasiainhallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 185 040 000
29. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 14 800 000
74. Talonrakennukset (siirtomääräraha 3 v) 4 805 000
30. Kansainvälinen kehitysyhteistyö 582 468 000
50. Valtionapu Teollisen yhteistyön rahasto Oy:lle
66. Varsinainen kehitysyhteistyö (siirtomääräraha 3 v) 582 468 000
50. Lähialueyhteistyö 22 533 000
66. Lähialueyhteistyö (siirtomääräraha 3 v) 22 533 000
99. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan muut menot 164 038 000
01. Euroopan parlamentin jäsenten palkkaukset (arviomääräraha) 1 154 000
21. Tilapäinen edustus kansainvälisissä neuvotteluissa (arviomääräraha) 2 213 000
22. Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenot (arviomääräraha) 57 441 000
25. Siviilihenkilöstön osallistuminen kriisinhallintaan (arviomääräraha) 14 136 000
26. Etyj-puheenjohtajuus (siirtomääräraha 2 v) 1 100 000
50. Eräät valtionavut (kiinteä määräraha) 1 315 000
51. Hädänalaisten avustaminen (arviomääräraha) 39 000
66. Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (arviomääräraha) 86 323 000
67. Kansainvälisen ilmastosopimuksen alaisen yhteistyön menot (siirtomääräraha 3 v) 300 000
95. Kurssivaihtelut (arviomääräraha) 17 000
 
Pääluokka 25
25. OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 706 477 000
01. Ministeriö ja sen yhteydessä toimivat viranomaiset 95 383 000
21. Oikeusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 23 421 000
22. Eräiden virastojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 20 462 000
27. Erityismenot (arviomääräraha) 1 000 000
29. Oikeusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 39 000 000
51. Eräät valtion maksamat korvaukset ja avustukset (arviomääräraha) 11 500 000
10. Tuomioistuinlaitos 225 527 000
21. Korkeimman oikeuden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 7 000 000
22. Korkeimman hallinto-oikeuden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 8 500 000
23. Muiden tuomioistuinten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 203 627 000
27. Erityismenot (arviomääräraha) 6 400 000
30. Oikeudelliset palvelut ja julkinen oikeusapu 55 105 000
21. Oikeusaputoimistojen ja kuluttajariitalautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 22 705 000
50. Yksityisille oikeusavustajille maksettavat korvaukset (arviomääräraha) 32 400 000
40. Maksuhäiriöt, ulosotto ja konkurssivalvonta 80 031 000
21. Ulosottolaitoksen ja konkurssivalvonnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 80 031 000
50. Rangaistusten täytäntöönpano 203 980 000
21. Rangaistusten täytäntöönpanon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 198 580 000
74. Avolaitostyöt (siirtomääräraha 3 v) 5 400 000
60. Syyttäjälaitos 31 791 000
21. Syyttäjälaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 31 791 000
70. Vaalimenot 14 660 000
21. Vaalimenot (arviomääräraha) 14 660 000
 
Pääluokka 26
26. SISÄASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA 1 584 356 000
01. Sisäasiainministeriö 103 291 000
21. Sisäasiainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 23 465 000
22. Tietohallinnon yhteiset menot (siirtomääräraha 2 v) 5 212 000
23. Sisäasiainhallinnon palvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 9 114 000
24. KuntaIT:n toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) 2 500 000
29. Sisäasiainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 60 000 000
43. Poikkeusolojen viestintäverkot (siirtomääräraha 3 v) 3 000 000
02. Ulkomaalaisvirasto 13 221 000
21. Ulkomaalaisviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 13 221 000
05. Lääninhallitukset 51 648 000
21. Lääninhallitusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 51 648 000
06. Rekisterihallinto 29 576 000
21. Rekisterihallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 29 576 000
07. Kihlakunnat 42 289 000
21. Kihlakunnanvirastojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 42 289 000
75. Poliisitoimi 575 681 000
21. Poliisitoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 572 181 000
22. Maasta poistamis- ja noutokuljetuksista aiheutuvat menot (arviomääräraha) 3 500 000
80. Pelastustoimi 66 689 000
21. Pelastustoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 61 089 000
22. Erityismenot (arviomääräraha) 2 090 000
31. Valtionavustukset (siirtomääräraha 2 v) 3 510 000
90. Rajavartiolaitos 199 805 000
21. Rajavartiolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 199 605 000
74. Rakentaminen (kiinteä määräraha) 200 000
97. Avustukset kunnille 259 588 000
31. Kuntien yleinen valtionosuus, verotuloihin perustuvat tasaukset ja siirtymätasaukset (arviomääräraha) 189 178 000
32. Kuntien yhdistymisavustukset ja kuntajako sekä kuntien yhteistoiminnan tukeminen (arviomääräraha) 54 710 000
34. Kuntien harkinnanvarainen rahoitusavustus (kiinteä määräraha) 12 000 000
35. Holhoustoimen edunvalvonta (arviomääräraha) 3 700 000
98. Alueiden kehittäminen 242 568 000
43. Maakunnan kehittämisraha (siirtomääräraha 3 v) 31 380 000
61. Euroopan aluekehitysrahaston osallistuminen EU:n rakennerahasto-ohjelmiin (arviomääräraha) 138 923 000
62. EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus sisäasiainministeriön osalta (arviomääräraha) 27 307 000
63. Kainuun kehittämisraha (siirtomääräraha 3 v) 44 958 000
 
Pääluokka 27
27. PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 225 281 000
01. Puolustuspolitiikka ja hallinto 235 206 000
21. Puolustusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 13 568 000
29. Puolustusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 221 638 000
10. Sotilaallinen maanpuolustus 1 939 631 000
16. Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 2 v) 580 932 000
21. Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 357 049 000
50. Maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukeminen (kiinteä määräraha) 1 650 000
30. Sotilaallinen kriisinhallinta 50 444 000
21. Puolustusvoimien Kansainvälisen Keskuksen kotimaan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 3 494 000
22. Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenot (siirtomääräraha 2 v) 46 940 000
95. Kurssivaihtelut (arviomääräraha) 10 000
 
Pääluokka 28
28. VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA 5 995 452 000
01. Valtiovarainministeriö 82 160 000
21. Valtiovarainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 29 163 000
22. Valtioneuvoston tietohallintoyksikön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 9 017 000
29. Valtiovarainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 43 000 000
62. EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus valtiovarainministeriön osalta (arviomääräraha) 130 000
89. Osakkeiden myyntijärjestelyt ja hankinnat (siirtomääräraha 2 v) 850 000
03. Valtion taloudellinen tutkimuskeskus 3 814 000
21. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 3 814 000
05. Valtiokonttori 18 937 000
21. Valtiokonttorin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 18 937 000
07. Valtion maksamat eläkkeet ja korvaukset 3 334 202 000
05. Vakinaiset eläkkeet, perhe-eläkkeet sekä kuntoutustuet (arviomääräraha) 3 208 860 000
06. Ylimääräiset eläkkeet (arviomääräraha) 19 900 000
07. Muut eläkemenot (arviomääräraha) 28 285 000
50. Tapaturmakorvaukset ja muut vahingonkorvaukset (arviomääräraha) 43 257 000
63. Muiden eläkelaitosten vastattavaksi kuuluvat eläkemenot (arviomääräraha) 33 200 000
95. Valtion maksettavaksi tulevat korot liikaa saaduista ennakkotuloista viimeisenä eläkelaitoksena (arviomääräraha) 700 000
18. Verohallinto 339 597 000
21. Verohallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 339 597 000
39. Eräät siirrot Ahvenanmaan maakunnalle 207 333 000
30. Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha) 182 133 000
31. Verohyvitys (arviomääräraha) 21 000 000
40. Arpajaisveron tuoton palauttaminen Ahvenanmaan maakunnalle (arviomääräraha) 4 200 000
40. Tullilaitos 129 832 000
21. Tullilaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 129 832 000
52. Tilastokeskus 41 655 000
21. Tilastokeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 41 655 000
80. Hallinnon uudistaminen ja eräät henkilöstöhallinnon tukitoimenpiteet 14 834 000
21. Henkilöstön sopeuttamisen tukeminen (siirtomääräraha 2 v) 169 000
23. Työsuojelun edistäminen (siirtomääräraha 2 v) 1 103 000
25. Valtion henkilöstöjärjestelyt (siirtomääräraha 2 v) 352 000
27. Tuottavuuden edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 13 000 000
60. Valtion maksu Koulutusrahastosta johtuvista menoista (arviomääräraha) 210 000
81. Eräät hallinnonaloittain jakamattomat menot 9 545 000
01. Euroopan unionin kansallisten asiantuntijoiden palkkaukset (siirtomääräraha 2 v) 1 177 000
02. Eräät muut palkat ja virkasuhteen ehtoja koskevat päätökset (arviomääräraha) 168 000
25. Euroopan unionin osallistuminen matkakustannusten korvauksiin (siirtomääräraha 2 v) 3 100 000
95. Lakiin tai asetukseen perustuvat menot, joita varten talousarvioon ei ole erikseen merkitty määrärahaa (arviomääräraha) 100 000
96. Edeltä arvaamattomat tarpeet (kiinteä määräraha) 5 000 000
82. Korvaukset rahastoille ja rahoituslaitoksille 6 500 000
44. Isäntämaakorvaus Pohjoismaiden Investointipankille (kiinteä määräraha) 6 500 000
84. Kansainväliset rahoitusosuudet 1 405 000
66. Kansainvälisille rahoituslaitoksille annettujen sitoumusten lunastaminen (arviomääräraha) 170 000
68. Suomen maksuosuus Pohjoismaiden Ympäristörahoitusyhtiön pääomasta (arviomääräraha) 1 235 000
90. Suomen maksuosuudet Euroopan unionille 1 528 000 000
69. Maksut Euroopan unionille (arviomääräraha) 1 528 000 000
99. Muut valtiovarainministeriön hallinnonalan menot 277 638 000
41. Tuki työnantajille (arviomääräraha) 124 000 000
43. Energiaverotuki (arviomääräraha) 93 883 000
63. Verosta vapautuksen johdosta takaisin maksetut verot (arviomääräraha) 12 000 000
95. Valtion saatavien turvaaminen (arviomääräraha) 55 000
97. Verotukseen liittyvät korkomenot (arviomääräraha) 47 700 000
 
Pääluokka 29
29. OPETUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 6 551 714 000
01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot 277 653 000
21. Opetusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 23 964 000
23. Opetushallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 18 991 000
25. Kansainvälinen yhteistyö (siirtomääräraha 2 v) 4 566 000
26. Eräät kopiointi- ja käyttöoikeuskorvaukset (siirtomääräraha 2 v) 13 063 000
27. Kansainvälisen henkilövaihdon keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 7 995 000
29. Opetusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 135 000 000
50. Eräät avustukset (kiinteä määräraha) 485 000
51. Avustukset kirkolliseen ja uskonnolliseen toimintaan (kiinteä määräraha) 2 341 000
62. EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus opetusministeriön osalta (arviomääräraha) 68 266 000
66. Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille (arviomääräraha) 1 982 000
70. Kaluston hankinta (siirtomääräraha 3 v) 1 000 000
10. Yleissivistävä koulutus 1 939 029 000
21. Valtion yleissivistävän koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 43 523 000
22. Ylioppilastutkintolautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 6 000
25. Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen (siirtomääräraha 2 v) 9 249 000
30. Valtionosuus ja -avustus yleissivistävän koulutuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 1 838 630 000
34. Valtionosuus oppilaitosten perustamiskustannuksiin (siirtomääräraha 3 v) 47 100 000
51. Valtionavustus järjestöille (kiinteä määräraha) 521 000
20. Ammatillinen koulutus 662 634 000
21. Valtion ammatillisen koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 31 615 000
24. Työpaikalla tapahtuva oppiminen (siirtomääräraha 2 v) 3 026 000
25. Ammatillisen koulutuksen kehittäminen (siirtomääräraha 2 v) 1 899 000
30. Valtionosuus ja -avustus ammatillisen koulutuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 513 883 000
31. Valtionosuus oppisopimuskoulutukseen (arviomääräraha) 112 211 000
30. Ammatillinen lisäkoulutus ja vapaa sivistystyö 339 998 000
21. Opetusalan koulutuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 424 000
22. Opetustoimen henkilöstökoulutus ja eräät muut menot (siirtomääräraha 2 v) 14 004 000
25. Aikuiskoulutuksen kehittäminen (siirtomääräraha 2 v) 2 927 000
30. Valtionosuus kansalaisopistojen käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 79 567 000
31. Valtionosuus ja -avustus ammatilliseen lisäkoulutukseen (arviomääräraha) 116 419 000
34. Valtionavustus aikuisten koulutustason kohottamisohjelmaan (siirtomääräraha 3 v) 35 000 000
50. Valtionosuus kansanopistojen käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 47 251 000
51. Valtionosuus ammatillisten erikoisoppilaitosten käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 18 008 000
52. Valtionosuus ja -avustus aikuiskoulutuksen perustamiskustannuksiin (siirtomääräraha 3 v) 1 000 000
53. Valtionavustus järjestöille (kiinteä määräraha) 9 328 000
55. Valtionosuus opintokeskusten käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 11 561 000
56. Valtionosuus kesäyliopistojen käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 4 509 000
40. Ammattikorkeakouluopetus 367 711 000
22. Ammattikorkeakoululaitoksen yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v) 3 310 000
25. Ammattikorkeakoulujen kehittäminen (siirtomääräraha 2 v) 2 068 000
30. Valtionosuus ja -avustus kunnallisten ja yksityisten ammattikorkeakoulujen käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 362 333 000
50. Yliopisto-opetus ja -tutkimus 1 396 849 000
21. Yliopistojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 289 052 000
22. Yliopistolaitoksen yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v) 22 043 000
23. Kansalliskirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 13 277 000
24. Harjoittelukoulujen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 72 477 000
60. Tiede 270 238 000
21. Suomen Akatemian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 32 034 000
22. Arkistolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 14 131 000
23. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 2 730 000
24. Varastokirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 520 000
25. Eräiden teosten laatiminen ja hankkiminen (siirtomääräraha 2 v) 150 000
50. Suomen Akatemian tutkimusmäärärahat (siirtomääräraha 3 v) 130 011 000
53. Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat tieteen edistämiseen (arviomääräraha) 77 342 000
66. Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille (arviomääräraha) 12 320 000
70. Opintotuki 766 854 000
22. Opintotuen muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 622 000
52. Opintolainojen valtiontakaus ja korkotuki (arviomääräraha) 23 000 000
55. Opintoraha ja asumislisä (arviomääräraha) 690 932 000
57. Korkeakouluopiskelijoiden ateriatuki (arviomääräraha) 20 300 000
58. Avustus vuokrakustannusten korvaamiseen (siirtomääräraha 2 v) 4 000 000
59. Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuki (arviomääräraha) 28 000 000
80. Taide ja kulttuuri 388 399 000
21. Taiteen keskustoimikunnan ja taidetoimikuntien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 3 366 000
22. Valtion taidemuseon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 16 947 000
23. Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 2 596 000
24. Museoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 16 745 000
25. Näkövammaisten kirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 7 018 000
26. Suomen elokuva-arkiston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 3 494 000
27. Valtion elokuvatarkastamon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 555 000
28. Venäjän ja Itä-Euroopan instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 402 000
30. Valtionosuudet ja -avustukset yleisten kirjastojen käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 74 451 000
31. Valtionosuus ja -avustus teattereiden ja orkestereiden käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 13 812 000
32. Valtionosuudet ja -avustukset museoille (arviomääräraha) 4 470 000
33. Valtionosuus ja -avustus kuntien kulttuuritoimintaan (arviomääräraha) 5 541 000
34. Valtionosuus yleisten kirjastojen perustamiskustannuksiin (arviomääräraha) 5 800 000
40. Korvaus Suomenlinnan Liikenne Oy:lle (arviomääräraha) 252 000
50. Eräät avustukset (siirtomääräraha 3 v) 8 395 000
51. Apurahat taiteilijoille, kirjailijoille ja kääntäjille (arviomääräraha) 11 088 000
52. Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat taiteen edistämiseen (arviomääräraha) 188 829 000
53. Valtionavustus tilakustannuksiin (kiinteä määräraha) 16 795 000
54. Valtionavustus Suomen Kansallisteatterin peruskorjauksen lainanhoitokuluihin (kiinteä määräraha) 3 627 000
70. Kaluston hankinta (siirtomääräraha 3 v) 1 110 000
72. Valtion taidemuseon kokoelmien kartuttaminen (siirtomääräraha 3 v) 589 000
75. Perusparannukset ja talonrakennukset (siirtomääräraha 3 v) 2 500 000
95. Kulttuuriympäristön suojelusta aiheutuvat menot (arviomääräraha) 17 000
90. Liikuntatoimi 101 550 000
50. Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat urheilun ja liikuntakasvatuksen edistämiseen (arviomääräraha) 100 208 000
52. Valtionosuus liikunnan koulutuskeskuksille (kiinteä määräraha) 1 342 000
91. Nuorisotyö 40 799 000
50. Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat nuorisotyön edistämiseen (arviomääräraha) 36 076 000
51. Nuorten työpajatoiminta ja ehkäisevä huumetyö (siirtomääräraha 2 v) 4 723 000
 
Pääluokka 30
30. MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 633 274 000
10. Maaseudun kehittäminen 112 755 000
50. Valtionapu maaseudun elinkeinojen kehittämiseen (siirtomääräraha 3 v) 8 580 000
54. Hevostalouden edistäminen totopeleistä valtion osuutena kertyvillä varoilla (arviomääräraha) 8 632 000
55. Valtionapu 4H-toimintaan (kiinteä määräraha) 4 620 000
61. EU:n osallistuminen maaseudun kehittämiseen (arviomääräraha) 48 400 000
62. Valtion rahoitusosuus EU:n osaksi rahoittamasta maaseudun kehittämisestä (arviomääräraha) 40 000 000
63. Maaseudun kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 2 523 000
20. Maatalous 2 094 824 000
21. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 31 725 000
22. Torjunta-ainetarkastukset (arviomääräraha) 441 000
40. Maa- ja puutarhatalouden kansallinen tuki (siirtomääräraha 2 v) 566 165 000
41. EU-tulotuki (arviomääräraha) 551 337 000
42. Satovahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 3 v) 3 400 000
43. Maatalouden ympäristötuki (siirtomääräraha 2 v) 310 996 000
44. Luonnonhaittakorvaus (siirtomääräraha 2 v) 414 673 000
45. Luopumistuet ja -korvaukset ja pellonmetsitystuki (siirtomääräraha 2 v) 130 900 000
46. Markkinoinnin ja tuotannon kehittäminen (siirtomääräraha 2 v) 3 642 000
47. Laatujärjestelmien kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 1 213 000
48. Puutarhatalouden ja sokerintuotannon erityistoimenpiteet (arviomääräraha) 31 852 000
49. Maaseutuelinkeinotoiminnan korkotuki (arviomääräraha) 31 480 000
60. Siirto interventiorahastoon (kiinteä määräraha) 2 000 000
61. Siirto Maatilatalouden kehittämisrahastoon (siirtomääräraha 2 v) 15 000 000
30. Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu 43 770 000
21. Elintarviketurvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 39 552 000
25. Eläinlääkintähuolto (arviomääräraha) 1 650 000
41. Eräät korvaukset (arviomääräraha) 2 568 000
40. Kala-, riista- ja porotalous 58 741 000
21. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 16 397 000
25. Kalakannan hoitovelvoitteet (siirtomääräraha 2 v) 2 300 000
41. Hirvieläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (arviomääräraha) 5 400 000
42. Petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 2 v) 2 300 000
43. Porotalouden edistäminen (siirtomääräraha 2 v) 1 644 000
50. Metsästyksen ja riistanhoidon edistäminen (siirtomääräraha 2 v) 7 194 000
51. Kalatalouden edistäminen (siirtomääräraha 2 v) 5 799 000
52. Tenojoen kalastuslupamaksut ja viehekalastusmaksut (arviomääräraha) 2 750 000
62. Elinkeinokalatalouden markkinoinnin ja rakennepolitiikan edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 14 000 000
77. Kalataloudelliset rakentamis- ja kunnostushankkeet (siirtomääräraha 3 v) 957 000
50. Vesitalous 23 826 000
22. Vesivarojen käytön ja hoidon menot (siirtomääräraha 2 v) 6 480 000
30. Vesihuoltolaitteiden rakentamisen korkotuki (arviomääräraha) 1 000 000
31. Avustukset yhdyskuntien vesihuoltotoimenpiteisiin (siirtomääräraha 3 v) 5 927 000
43. Eräät valtion maksettavaksi määrätyt korvaukset (arviomääräraha) 420 000
48. Poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 3 v) 841 000
77. Vesistö- ja vesihuoltotyöt (siirtomääräraha 3 v) 9 158 000
60. Metsätalous 150 213 000
21. Metsäntutkimuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 39 950 000
41. Metsäpuiden siemenhuolto (kiinteä määräraha) 903 000
42. Valtionapu metsätalouden edistämis- ja valvontaorganisaatioille (siirtomääräraha 2 v) 42 789 000
43. Eräät korvaukset (arviomääräraha) 50 000
44. Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen (arviomääräraha) 57 880 000
45. Metsäluonnon hoidon edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 6 965 000
50. Eräät metsätalouden valtionavut (siirtomääräraha 2 v) 1 576 000
83. Lainat puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen (siirtomääräraha 3 v) 100 000
63. Metsähallitus 5 790 000
50. Metsähallituksen eräät julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v) 5 790 000
70. Maanmittaus ja paikkatietojen yhteiskäyttö 55 113 000
21. Maanmittauslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 47 775 000
22. Geodeettisen laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 3 338 000
40. Kiinteistötoimitusten tukemisesta aiheutuvat menot (arviomääräraha) 4 000 000
90. Hallinto 87 510 000
21. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 26 594 000
22. Tietojärjestelmien kehittäminen (siirtomääräraha 2 v) 3 172 000
23. Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 13 380 000
25. Maaseutuviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 11 593 000
26. Kansainvälinen yhteistyö (siirtomääräraha 2 v) 729 000
27. Yhteistutkimukset (siirtomääräraha 3 v) 3 328 000
29. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 25 000 000
66. Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (arviomääräraha) 3 714 000
91. Maaseutuelinkeinojen valituslautakunta ja eläinlääkintävahinkojen arviolautakunta 732 000
21. Lautakuntien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 732 000
 
Pääluokka 31
31. LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA 1 772 805 000
01. Liikenne- ja viestintäministeriö 18 688 000
21. Liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 18 688 000
20. Ajoneuvohallintokeskus 11 856 000
21. Ajoneuvohallintokeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 11 856 000
24. Tiehallinto 721 847 000
21. Perustienpito (siirtomääräraha 2 v) 572 027 000
76. Tielain mukaiset maa-alueiden hankinnat ja korvaukset (arviomääräraha) 30 820 000
78. Eräät tiehankkeet (arviomääräraha) 97 800 000
79. Jälkirahoitus-, kokonaisrahoitus- ja elinkaarirahoitushankkeet (siirtomääräraha 3 v) 21 200 000
25. Tienpidon valtionavut 12 000 000
50. Valtionapu yksityisten teiden kunnossapitoon ja parantamiseen (siirtomääräraha 3 v) 12 000 000
30. Merenkulkulaitos 108 110 000
21. Merenkulkulaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 94 060 000
76. Maa- ja vesialueiden hankinta (arviomääräraha) 50 000
77. Väyläverkon kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)
78. Eräät vesiväylähankkeet (arviomääräraha) 14 000 000
32. Merenkulun ja muun vesiliikenteen edistäminen 67 621 000
41. Ulkomaanliikenteen kauppa-alusluetteloon merkittyjen lastialusten ja kolmansien maiden välillä liikennöivien matkustaja-alusten kilpailuedellytysten turvaaminen (arviomääräraha) 40 985 000
42. Ulkomaanliikenteen matkustaja-alusten ja -autolauttojen kilpailuedellytysten turvaaminen (arviomääräraha) 21 483 000
50. Lästimaksuista suoritettavat avustukset (arviomääräraha) 953 000
51. Luotsauksen hintatuki (siirtomääräraha 2 v) 4 200 000
40. Ratahallintokeskus 331 042 000
21. Perusradanpito (siirtomääräraha 2 v) 293 342 000
76. Rataverkon maa-alueiden hankinnat ja korvaukset (arviomääräraha) 1 500 000
78. Eräät ratahankkeet (arviomääräraha) 36 200 000
41. Rautatievirasto 4 000 000
21. Rautatieviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 4 000 000
51. Ilmailuhallinto 7 600 000
21. Ilmailuhallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 7 600 000
52. Ilmaliikenteen korvaukset ja valtionavut 1 000 000
41. Valtionapu eräiden lentopaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon (kiinteä määräraha) 1 000 000
60. Joukkoliikenteen palvelujen ostot, korvaukset ja tuet 90 433 000
42. Valtionavustus koulutuksesta (kiinteä määräraha) 841 000
63. Joukkoliikenteen palvelujen osto ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 52 625 000
64. Saariston yhteysalusliikennepalvelujen ostot ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 6 567 000
65. Junien kaukoliikenteen osto (arviomääräraha) 30 400 000
70. Viestintävirasto 5 219 000
21. Viestintäviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 5 219 000
72. Viestinnän korvaukset ja avustukset 14 264 000
42. Sanomalehdistön tuki (kiinteä määräraha) 14 264 000
80. Ilmatieteen laitos 30 278 000
21. Ilmatieteen laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 30 278 000
81. Merentutkimuslaitos 8 499 000
21. Merentutkimuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 8 499 000
99. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut menot 340 348 000
29. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 271 279 000
40. Eräät valtionavut (kiinteä määräraha) 942 000
62. EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus liikenne- ja viestintäministeriön osalta (arviomääräraha) 13 822 000
78. Vuosaaren sataman liikenneväylien rakentaminen (arviomääräraha) 53 800 000
88. Osakehankinnat (siirtomääräraha 3 v) 505 000
 
Pääluokka 32
32. KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 1 013 151 000
10. Hallinto 158 094 000
21. Kauppa- ja teollisuusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 25 001 000
22. Työvoima- ja elinkeinokeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 79 423 000
25. Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v) 725 000
29. Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 40 000 000
66. Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (arviomääräraha) 7 700 000
92. Korvaus valtion ydinjätehuoltorahastolle (arviomääräraha) 5 235 000
95. Maanomistajien osuus vanhoista kaivospiirimaksuista (arviomääräraha) 10 000
20. Teknologia- ja innovaatiopolitiikka 569 263 000
21. Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 40 450 000
22. Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 74 016 000
23. Turvatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 9 250 000
24. Kuluttajatutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 922 000
25. Mittatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 5 170 000
26. Teknologian kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 29 218 000
27. Teknologinen tutkimustoiminta (arviomääräraha) 164 770 000
28. Hanke- ja ohjelmatoiminnan selvitys- ja kehittämismenot (siirtomääräraha 2 v) 9 164 000
40. Avustukset teknologiseen tutkimukseen ja kehitykseen (arviomääräraha) 161 637 000
41. Valtionavustus eräille yhteisöille keksintö-, laatu- ja standardisointitoimintojen edistämiseksi (siirtomääräraha 3 v) 7 005 000
83. Lainat teknologiseen tutkimukseen ja kehitykseen (arviomääräraha) 66 661 000
30. Yrityspolitiikka 232 485 000
21. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) 1 270 000
22. Matkailun edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 16 088 000
40. Kansainvälistymisavustus yritysten yhteishankkeisiin (arviomääräraha) 17 000 000
42. Finnvera Oyj:n korkotuet (arviomääräraha) 12 684 000
43. Finnvera Oyj:n tappiokorvaukset (arviomääräraha) 21 700 000
44. Alueellinen kuljetustuki (arviomääräraha) 3 840 000
45. Yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden tukeminen (arviomääräraha) 15 648 000
47. Valtionavustus kehittämispalvelutoimintaan ja eräille yhteisöille (siirtomääräraha 3 v) 4 361 000
48. Korkotuki julkisesti tuetuille vienti- ja alusluotoille (arviomääräraha) 35 000 000
49. Avustus ulkomaankauppaa edistäville järjestöille ja Finpro ry:lle (kiinteä määräraha) 24 306 000
60. Siirrot valtiontakuurahastoon (arviomääräraha) 20 000
62. EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus kauppa- ja teollisuusministeriön osalta (arviomääräraha) 80 568 000
40. Kuluttaja- ja kilpailupolitiikka 16 171 000
21. Kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 5 854 000
26. Kilpailuviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 5 133 000
31. Korvaus talous- ja velkaneuvonnan järjestämisestä (siirtomääräraha 2 v) 4 511 000
50. Valtionavustus kuluttajajärjestöille (kiinteä määräraha) 673 000
60. Energiapolitiikka 35 756 000
21. Energiamarkkinaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 706 000
27. Energiansäästön ja uusiutuvan energian käytön edistäminen ja energiatiedotus (siirtomääräraha 3 v) 3 400 000
40. Energiatuki (arviomääräraha) 27 600 000
43. Kioton mekanismit (arviomääräraha) 4 000 000
50. Eräät energiataloudelliset avustukset (siirtomääräraha 3 v) 50 000
70. Omistajapolitiikka 1 382 000
88. Osakehankinnat (siirtomääräraha 3 v) 1 382 000
 
Pääluokka 33
33. SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA 11 703 986 000
01. Sosiaali- ja terveysministeriö 69 248 000
21. Sosiaali- ja terveysministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 36 022 000
28. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän edistäminen tietoteknologian avulla sekä siihen tarvittavan infrastruktuurin rakentaminen (siirtomääräraha 2 v) 1 840 000
29. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 15 000 000
62. EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus sosiaali- ja terveysministeriön osalta (arviomääräraha) 5 976 000
63. Eräät erityishankkeet (siirtomääräraha 3 v) 6 200 000
67. Kansainväliset jäsenmaksut ja maksuosuudet (arviomääräraha) 4 210 000
02. Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus 23 327 000
21. Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 23 327 000
03. Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta 1 951 000
21. Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 951 000
04. Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta 2 989 000
21. Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 2 989 000
06. Terveydenhuollon oikeusturvakeskus 6 549 000
21. Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 4 349 000
26. Mielentilatutkimustoiminnan menot (arviomääräraha) 2 200 000
07. Työterveyslaitos 40 900 000
50. Valtionapu Työterveyslaitoksen menoihin (siirtomääräraha 2 v) 38 200 000
51. Valtion korvaus työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin (siirtomääräraha 2 v) 2 700 000
08. Kansanterveyslaitos 44 946 000
21. Kansanterveyslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 34 346 000
26. Rokotteiden hankinta (siirtomääräraha 3 v) 10 600 000
09. Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus 4 915 000
21. Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 4 915 000
10. Säteilyturvakeskus 11 772 000
21. Säteilyturvakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 11 772 000
11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus 2 696 000
21. Lääkelaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 363 000
22. Lääkehoidon kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 333 000
12. Valtion koulukodit 603 000
21. Valtion koulukotien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 603 000
13. Työsuojelun piirihallinto 25 513 000
21. Työsuojelupiirien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 25 513 000
14. Valtion mielisairaalat 718 000
21. Valtion mielisairaaloiden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 718 000
15. Perhekustannusten tasaus 1 415 900 000
51. Äitiysavustus ja valtion tuki kansainväliseen lapseksiottamiseen (arviomääräraha) 11 300 000
52. Lapsilisät (arviomääräraha) 1 403 600 000
53. Eräät valtion korvattavat perhe-etuudet (arviomääräraha) 1 000 000
16. Yleinen perhe-eläke 38 200 000
60. Yleinen perhe-eläke (arviomääräraha) 38 200 000
17. Työttömyysturva 660 250 000
50. Valtionosuus työttömyyskassoille (arviomääräraha) 536 500 000
51. Työttömyysturvalain mukainen perusturva (arviomääräraha) 52 750 000
53. Valtionosuus koulutuspäivärahasta (arviomääräraha) 12 000 000
54. Valtionosuus aikuiskoulutustuesta (arviomääräraha) 26 000 000
55. Valtionosuus vuorottelukorvauksesta (arviomääräraha) 33 000 000
18. Sairausvakuutus 1 162 000 000
60. Valtion osuus sairausvakuutuslaista johtuvista menoista (arviomääräraha) 1 162 000 000
19. Eläkevakuutus 2 447 600 000
50. Valtion osuus merimieseläkekassan menoista (arviomääräraha) 42 000 000
51. Valtion osuus maatalousyrittäjän eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha) 447 000 000
52. Valtion osuus yrittäjän eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha) 68 000 000
53. Valtion korvaus lapsen hoidon ja opiskelun ajalta kertyvästä eläkkeestä (arviomääräraha) 100 000
60. Valtion osuus kansaneläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha) 1 890 500 000
20. Tapaturmavakuutus 14 500 000
53. Valtion osuus maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen kustannuksista (arviomääräraha) 14 500 000
21. Rintamaveteraanieläkkeet 74 000 000
52. Rintamalisät (arviomääräraha) 74 000 000
22. Sotilasvammakorvaukset ja eräät kuntoutustoiminnan menot 226 678 000
50. Sotilasvammakorvaukset (arviomääräraha) 223 600 000
56. Valtionapu sotainvalidien puolisoiden kuntoutustoimintaan (siirtomääräraha 2 v) 2 960 000
57. Rintama-avustus eräille ulkomaalaisille vapaaehtoisille rintamasotilaille (siirtomääräraha 2 v) 110 000
59. Valtionapu rintamaveteraanien kuntoutustoimintaan (siirtomääräraha 2 v) 8 000
23. Muu sodista kärsineiden turva 2 350 000
30. Valtion korvaus sodista kärsineiden huoltoon (arviomääräraha) 2 350 000
28. Muu toimeentuloturva 62 100 000
50. Sotilasavustus (arviomääräraha) 18 500 000
51. Maahanmuuttajan erityistuki (arviomääräraha) 21 100 000
60. Pitkäaikaisesti työttömien henkilöiden eläketuki (arviomääräraha) 22 500 000
32. Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto 4 723 987 000
30. Valtionosuus kunnille sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 4 302 900 000
32. Valtion korvaus terveydenhuollon yksiköille erikoissairaanhoitolain mukaiseen tutkimustoimintaan (kiinteä määräraha) 48 747 000
33. Valtion korvaus terveydenhuollon yksiköille lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin (arviomääräraha) 87 170 000
34. Valtion korvaus kunnille mielentilatutkimuspotilaista sekä potilassiirroista aiheutuviin kustannuksiin (arviomääräraha) 2 370 000
36. Valtionavustus kunnille sosiaali- ja terveydenhuollon hankkeisiin (siirtomääräraha 3 v) 39 800 000
38. Valtionosuus kunnille perustoimeentulotuen kustannuksiin (arviomääräraha) 240 500 000
39. Valtionavustus sosiaalialan osaamiskeskusten toimintaan (kiinteä määräraha) 2 500 000
33. Eräät sosiaali- ja terveydenhuollon menot 13 100 000
23. Oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen menot (arviomääräraha) 6 200 000
31. Valtionavustus saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi (kiinteä määräraha) 600 000
32. Valtion korvaus rikosasioiden sovittelun järjestämisen kustannuksiin (kiinteä määräraha) 6 300 000
53. Terveyden edistäminen ja terveysvalvonta 9 960 000
23. Terveysvalvonta (siirtomääräraha 2 v) 800 000
24. Tartuntatautien valvonta (siirtomääräraha 2 v) 1 360 000
50. Terveyden edistäminen (siirtomääräraha 2 v) 7 800 000
57. Maatalousyrittäjien lomitustoiminta 207 739 000
40. Valtion korvaus maatalousyrittäjien lomituspalvelujen kustannuksiin (arviomääräraha) 192 500 000
50. Valtion korvaus maatalousyrittäjien lomituspalvelujen hallintomenoihin (kiinteä määräraha) 15 239 000
92. Raha-automaattiyhdistyksen tuoton käyttö 409 495 000
50. Avustukset yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen (arviomääräraha) 306 000 000
55. Valtion korvaus sotainvalidien laitosten käyttökustannuksiin (siirtomääräraha 2 v) 61 707 000
58. Eräät kuntoutustoiminnan menot (siirtomääräraha 2 v) 3 500 000
59. Rintamaveteraanien kuntoutustoiminnan menot (siirtomääräraha 2 v) 38 288 000
 
Pääluokka 34
34. TYÖMINISTERIÖN HALLINNONALA 1 937 782 000
01. Työhallinto 59 933 000
21. Työministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 24 031 000
22. Työvoimaopiston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 772 000
23. Työelämäohjelmat (siirtomääräraha 3 v) 3 300 000
29. Työministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 22 000 000
63. Valtionavustus työelämäohjelmahankkeisiin (siirtomääräraha 3 v) 8 300 000
67. Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja maksuosuudet (arviomääräraha) 1 530 000
05. Euroopan rakennerahastojen ohjelmien toteutus 221 390 000
61. Euroopan sosiaalirahaston osallistuminen EU:n rakennerahasto-ohjelmiin (arviomääräraha) 135 623 000
62. EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus työministeriön osalta (arviomääräraha) 85 767 000
06. Työvoimapolitiikan toimeenpano 1 552 500 000
21. Työvoima-asiain paikallishallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 144 617 000
31. Valtion korvaus kunnille kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä (arviomääräraha) 6 500 000
50. Työvoimapoliittiseen aikuiskoulutukseen osallistuvien opintososiaaliset edut (arviomääräraha) 137 854 000
51. Työllistämis-, koulutus- ja erityistoimet (kiinteä määräraha) 516 711 000
52. Työmarkkinatuki (arviomääräraha) 716 100 000
64. Työllisyysperusteiset siirtomenot investointeihin (arviomääräraha) 30 718 000
07. Pakolais- ja siirtolaisuusasiat 77 266 000
21. Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanottotoiminta valtion osalta (arviomääräraha) 7 739 000
28. Paluumuuttajien muuttovalmennus (arviomääräraha) 900 000
30. Valtion korvaus kunnille eräiden Suomeen muuttavien henkilöiden toimeentulotuen sekä heille annetun sosiaali- ja terveydenhuollon erityiskustannuksiin (arviomääräraha) 9 300 000
63. Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotto (arviomääräraha) 59 327 000
99. Työministeriön hallinnonalan muut menot 26 693 000
23. Siviilipalvelus (arviomääräraha) 3 893 000
50. Palkkaturva (arviomääräraha) 22 000 000
51. Eräät merimiespalvelut (arviomääräraha) 800 000
 
Pääluokka 35
35. YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA 742 726 000
01. Ympäristöministeriö 34 045 000
21. Ympäristöministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 34 045 000
10. Ympäristön suojelu 28 167 000
27. Ympäristövahinkojen torjunta (arviomääräraha) 2 667 000
60. Siirto öljysuojarahastoon (siirtomääräraha 3 v) 2 300 000
63. Ympäristönsuojelun edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 1 100 000
65. Öljyjätemaksulla rahoitettava öljyjätehuolto (siirtomääräraha 3 v) 2 300 000
67. Ympäristöyhteistyön edistäminen Suomen lähialueen maissa (siirtomääräraha 3 v) 800 000
70. Ympäristövahinkojen torjunta-aluksen hankinta (siirtomääräraha 3 v) 10 000 000
77. Ympäristötyöt (siirtomääräraha 3 v) 9 000 000
20. Yhdyskunnat, alueidenkäyttö ja luonnonsuojelu 63 090 000
22. Eräät luonnonsuojelun menot (siirtomääräraha 3 v) 2 112 000
37. Avustukset kuntien kaavoitukseen ja maankäytön ohjaukseen (siirtomääräraha 3 v) 850 000
52. Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v) 23 778 000
63. Eräät luonnonsuojeluun liittyvät korvaukset (siirtomääräraha 3 v) 14 000 000
64. Avustukset rakennusperinnön hoitoon (siirtomääräraha 3 v) 2 350 000
76. Luonnonsuojelualueiden hankkiminen (siirtomääräraha 3 v) 20 000 000
30. Asumisen edistäminen 490 500 000
54. Asumistuki (arviomääräraha) 440 500 000
55. Avustukset korjaustoimintaan (siirtomääräraha 3 v) 50 000 000
60. Siirto valtion asuntorahastoon
40. Alueelliset ympäristökeskukset 65 463 000
21. Alueellisten ympäristökeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 65 463 000
50. Ympäristölupavirastot 4 679 000
21. Ympäristölupavirastojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 4 679 000
60. Suomen ympäristökeskus 25 062 000
21. Suomen ympäristökeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 25 062 000
70. Valtion asuntorahasto 4 639 000
21. Asuntorahaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 4 639 000
99. Ympäristöministeriön hallinnonalan muut menot 27 081 000
26. Eräät korvaukset (siirtomääräraha 2 v) 440 000
29. Ympäristöministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 9 000 000
62. EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus ympäristöministeriön osalta (arviomääräraha) 12 641 000
63. EU:n ympäristörahaston osallistuminen ympäristö- ja luonnonsuojeluhankkeisiin (siirtomääräraha 3 v) 1 500 000
65. Eräät avustukset (siirtomääräraha 3 v) 2 000 000
66. Kansainvälisen yhteistyön jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (arviomääräraha) 1 500 000
 
Pääluokka 36
36. VALTIONVELAN KOROT 2 303 700 000
01. Euromääräisen velan korko 2 284 000 000
90. Euromääräisen velan korko (arviomääräraha) 2 284 000 000
03. Valuuttamääräisen velan korko 700 000
90. Valuuttamääräisen velan korko (arviomääräraha) 700 000
09. Muut menot valtionvelasta 19 000 000
21. Palkkiot ja muut menot valtionvelasta (arviomääräraha) 19 000 000
 
Pääluokka 37
37. VALTIONVELAN VÄHENTÄMINEN 163 169 000
01. Valtionvelan nettokuoletukset ja velanhallinta 163 169 000
94. Nettokuoletukset ja velanhallinta (arviomääräraha) 163 169 000

Määrärahojen kokonaismäärä:

40 481 758 000