Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2007 neljänneksi lisätalousarvioksi
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
        Tuloarviot
        Määrärahat
   Tuloarviot
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2007

Vuoden 2007 IV lisätalousarvioPDF-versio

TULOARVIOT

 
Osasto 11euroa
11.VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT812 000 000
01.Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot680 000 000
01.Tulovero, lisäystä710 000 000
02.Korkotulojen lähdevero, lisäystä70 000 000
03.Perintö- ja lahjavero, vähennystä-100 000 000
08.Valmisteverot50 000 000
04.Alkoholijuomavero, lisäystä17 000 000
07.Energiaverot, lisäystä33 000 000
10.Muut verot80 000 000
03.Autovero, vähennystä-60 000 000
05.Varainsiirtovero, lisäystä140 000 000
19.Muut veronluonteiset tulot2 000 000
09.Muut verotulot, lisäystä2 000 000
 
Osasto 12
12.SEKALAISET TULOT513 038 000
24.Ulkoasiainministeriön hallinnonala680 000
99.Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tulot, lisäystä680 000
26.Sisäasiainministeriön hallinnonala3 604 000
99.Sisäasiainministeriön hallinnonalan muut tulot, lisäystä3 604 000
27.Puolustusministeriön hallinnonala3 333 000
99.Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot, lisäystä3 333 000
28.Valtiovarainministeriön hallinnonala-100 000
23.Palvelukeskuksen tulot, vähennystä-100 000
30.Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala-141 000
31.Lihantarkastustoiminnan tulot, vähennystä-141 000
31.Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala-2 786 000
99.Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot, vähennystä-2 786 000
34.Työministeriön hallinnonala-1 552 000
70.Palkkaturvamaksujen palautukset, vähennystä-2 000 000
99.Työministeriön hallinnonalan muut tulot, lisäystä448 000
39.Muut sekalaiset tulot510 000 000
01.Sakkorahat, lisäystä20 000 000
04.Menorästien ja siirrettyjen määrärahojen peruutukset, lisäystä20 000 000
50.Nettotulot osakemyynnistä, lisäystä470 000 000
 
Osasto 13
13.KORKOTULOT JA VOITON TULOUTUKSET80 000 000
01.Korkotulot80 000 000
07.Korot talletuksista, lisäystä80 000 000

Tuloarvioiden kokonaismäärä:

1 405 038 000

MÄÄRÄRAHAT

 
Pääluokka 21euroa
21.EDUSKUNTA430 000
30.Ulkopoliittinen instituutti430 000
21.Ulkopoliittisen instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä430 000
 
Pääluokka 22
22.TASAVALLAN PRESIDENTTI33 000
02.Tasavallan presidentin kanslia33 000
21.Tasavallan presidentin kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä33 000
 
Pääluokka 23
23.VALTIONEUVOSTO467 000
01.Valtioneuvosto17 000
01.Palkkaukset (arviomääräraha), lisäystä17 000
02.Valtioneuvoston kanslia431 000
21.Valtioneuvoston kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä431 000
03.Oikeuskanslerinvirasto19 000
21.Oikeuskanslerinviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä19 000
99.Valtioneuvoston muut menot
21.Pääministerin ja hänen avustajiensa matkat (arviomääräraha)
 
Pääluokka 24
24.ULKOASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA1 470 000
01.Ulkoasiainhallinto666 000
21.Ulkoasiainhallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä666 000
99.Ulkoasiainministeriön hallinnonalan muut menot804 000
21.Tilapäinen edustus kansainvälisissä neuvotteluissa (arviomääräraha), lisäystä300 000
22.Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenot (arviomääräraha), lisäystä255 000
25.Siviilihenkilöstön osallistuminen kriisinhallintaan (arviomääräraha), lisäystä36 000
50.Eräät valtionavut (kiinteä määräraha), lisäystä213 000
 
Pääluokka 25
25.OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA4 040 000
01.Ministeriö ja sen yhteydessä toimivat viranomaiset425 000
21.Oikeusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä328 000
22.Eräiden virastojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä97 000
10.Tuomioistuinlaitos1 404 000
21.Korkeimman oikeuden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä49 000
22.Korkeimman hallinto-oikeuden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä61 000
23.Muiden tuomioistuinten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 294 000
30.Oikeudelliset palvelut ja julkinen oikeusapu188 000
21.Oikeusaputoimistojen ja kuluttajariitalautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä188 000
40.Maksuhäiriöt, ulosotto ja konkurssivalvonta566 000
21.Ulosottolaitoksen ja konkurssivalvonnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä566 000
50.Rangaistusten täytäntöönpano1 220 000
21.Rangaistusten täytäntöönpanon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 220 000
60.Syyttäjälaitos237 000
21.Syyttäjälaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä237 000
 
Pääluokka 26
26.SISÄASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA18 065 000
01.Sisäasiainministeriö3 050 000
21.Sisäasiainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä454 000
23.Sisäasiainhallinnon palvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä96 000
43.Poikkeusolojen viestintäverkot (siirtomääräraha 3 v), lisäystä2 500 000
02.Ulkomaalaisvirasto79 000
21.Ulkomaalaisviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä79 000
05.Lääninhallitukset414 000
21.Lääninhallitusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä414 000
06.Rekisterihallinto303 000
21.Rekisterihallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä303 000
07.Kihlakunnat53 000
21.Kihlakunnanvirastojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä53 000
75.Poliisitoimi5 085 000
21.Poliisitoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä6 585 000
22.Maasta poistamis- ja noutokuljetuksista aiheutuvat menot (arviomääräraha), vähennystä-1 500 000
80.Pelastustoimi1 201 000
21.Pelastustoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä351 000
22.Erityismenot (arviomääräraha), lisäystä850 000
90.Rajavartiolaitos1 380 000
21.Rajavartiolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 380 000
97.Avustukset kunnille3 500 000
32.Kuntien yhdistymisavustukset ja kuntajako sekä kuntien yhteistoiminnan tukeminen (arviomääräraha)
34.Kuntien harkinnanvarainen rahoitusavustus (kiinteä määräraha), lisäystä3 500 000
98.Alueiden kehittäminen3 000 000
61.Euroopan aluekehitysrahaston osallistuminen EU:n rakennerahasto-ohjelmiin (arviomääräraha), lisäystä10 000 000
64.Euroopan aluekehitysrahaston osallistuminen EU:n rakennerahasto-ohjelmiin ohjelmakaudella 2007—2013 (arviomääräraha), vähennystä-4 000 000
65.Euroopan aluekehitysrahaston valtion rahoitusosuus ohjelmakaudella 2007—2013 (arviomääräraha), vähennystä-3 000 000
 
Pääluokka 27
27.PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA42 007 000
01.Puolustuspolitiikka ja hallinto18 744 000
21.Puolustusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä59 000
29.Puolustusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha), lisäystä18 685 000
10.Sotilaallinen maanpuolustus23 253 000
16.Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 3 v)
17.Hornet 413 -koneen korjaus (siirtomääräraha 3 v)1 500 000
18.Hawk Mk 66 -koneiden hankinta (siirtomääräraha 3 v)10 000 000
21.Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä11 753 000
30.Sotilaallinen kriisinhallinta10 000
22.Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenot (siirtomääräraha 2 v)
95.Kurssivaihtelut (arviomääräraha), lisäystä10 000
 
Pääluokka 28
28.VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA-82 425 000
01.Valtiovarainministeriö12 178 000
21.Valtiovarainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä168 000
22.Valtioneuvoston tietohallintoyksikön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä16 000
62.EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus valtiovarainministeriön osalta (arviomääräraha), lisäystä24 000
73.Talous-, henkilöstö- ja tietohallinnon kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)11 970 000
03.Valtion taloudellinen tutkimuskeskus28 000
21.Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä28 000
05.Valtiokonttori1 648 000
21.Valtiokonttorin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-52 000
23.Palvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)1 700 000
07.Valtion maksamat eläkkeet ja korvaukset-25 000 000
05.Vakinaiset eläkkeet, perhe-eläkkeet sekä kuntoutustuet (arviomääräraha), vähennystä-25 000 000
18.Verohallinto2 003 000
21.Verohallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä2 003 000
39.Eräät siirrot Ahvenanmaan maakunnalle8 457 000
30.Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha), lisäystä6 587 000
40.Arpajaisveron tuoton palauttaminen Ahvenanmaan maakunnalle (arviomääräraha), lisäystä1 870 000
40.Tullilaitos2 932 000
21.Tullilaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä2 932 000
52.Tilastokeskus329 000
21.Tilastokeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä329 000
80.Hallinnon uudistaminen ja eräät henkilöstöhallinnon tukitoimenpiteet
27.Tuottavuuden edistäminen (siirtomääräraha 3 v)
81.Eräät hallinnonaloittain jakamattomat menot13 000 000
03.Työnantajan palkkapoliittiset kehittämistoimenpiteet valtionhallinnossa (siirtomääräraha 2 v)13 000 000
90.Suomen maksuosuudet Euroopan unionille-98 000 000
69.Maksut Euroopan unionille (arviomääräraha), vähennystä-98 000 000
 
Pääluokka 29
29.OPETUSMINISTERIÖN HALLINNONALA23 664 000
01.Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot12 296 000
21.Opetusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä146 000
23.Opetushallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä119 000
25.Kansainvälinen yhteistyö (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 000 000
27.Kansainvälisen henkilövaihdon keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä31 000
62.EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus opetusministeriön osalta (arviomääräraha), lisäystä11 000 000
10.Yleissivistävä koulutus891 000
21.Valtion yleissivistävän koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä891 000
20.Ammatillinen koulutus686 000
21.Valtion ammatillisen koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä686 000
50.Yliopisto-opetus ja -tutkimus7 968 000
21.Yliopistojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä7 211 000
22.Yliopistolaitoksen yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v), lisäystä74 000
24.Harjoittelukoulujen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä683 000
60.Tiede777 000
21.Suomen Akatemian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä196 000
22.Arkistolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä65 000
23.Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä16 000
24.Varastokirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä6 000
50.Suomen Akatemian tutkimusmäärärahat (siirtomääräraha 3 v), lisäystä494 000
70.Opintotuki3 000
22.Opintotuen muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä3 000
80.Taide ja kulttuuri1 043 000
21.Taiteen keskustoimikunnan ja taidetoimikuntien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä6 000
22.Valtion taidemuseon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä382 000
23.Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä227 000
24.Museoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä112 000
25.Näkövammaisten kirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä19 000
26.Suomen elokuva-arkiston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä17 000
27.Valtion elokuvatarkastamon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä5 000
28.Venäjän ja Itä-Euroopan instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä5 000
75.Perusparannukset ja talonrakennukset (siirtomääräraha 3 v), lisäystä270 000
 
Pääluokka 30
30.MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA6 458 000
10.Maaseudun kehittäminen
61.EU:n osallistuminen maaseudun kehittämiseen (arviomääräraha)
20.Maatalous126 000
21.Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä126 000
30.Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu687 000
21.Elintarviketurvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä187 000
22.Lihantarkastustoiminnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)500 000
40.Kala-, riista- ja porotalous891 000
21.Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä91 000
42.Petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä800 000
50.Vesitalous868 000
22.Vesivarojen käytön ja hoidon menot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä18 000
43.Eräät valtion maksettavaksi määrätyt korvaukset (arviomääräraha), lisäystä350 000
77.Vesistö- ja vesihuoltotyöt (siirtomääräraha 3 v), lisäystä500 000
60.Metsätalous2 768 000
21.Metsäntutkimuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä284 000
42.Valtionapu metsätalouden edistämis- ja valvontaorganisaatioille (siirtomääräraha 2 v), lisäystä484 000
44.Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen (arviomääräraha), lisäystä2 000 000
70.Maanmittaus ja paikkatietojen yhteiskäyttö358 000
21.Maanmittauslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä339 000
22.Geodeettisen laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä19 000
90.Hallinto756 000
21.Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä193 000
23.Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä204 000
25.Maaseutuviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä359 000
91.Maaseutuelinkeinojen valituslautakunta ja eläinlääkintävahinkojen arviolautakunta4 000
21.Lautakuntien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä4 000
 
Pääluokka 31
31.LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA34 654 000
01.Liikenne- ja viestintäministeriö82 000
21.Liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä82 000
24.Tiehallinto7 511 000
21.Perustienpito (siirtomääräraha 2 v), lisäystä2 911 000
78.Eräät tiehankkeet (arviomääräraha), lisäystä4 600 000
30.Merenkulkulaitos-3 072 000
21.Merenkulkulaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä255 000
78.Eräät vesiväylähankkeet (arviomääräraha), vähennystä-3 327 000
40.Ratahallintokeskus23 834 000
21.Perusradanpito (siirtomääräraha 2 v), lisäystä2 566 000
76.Rataverkon maa-alueiden hankinnat ja korvaukset (arviomääräraha), lisäystä3 100 000
78.Eräät ratahankkeet (arviomääräraha), lisäystä3 300 000
79.Radioverkon rakentaminen (siirtomääräraha 3 v)14 868 000
41.Rautatievirasto21 000
21.Rautatieviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä21 000
60.Joukkoliikenteen palvelujen ostot, korvaukset ja tuet60 000
63.Joukkoliikenteen palvelujen osto ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä60 000
80.Ilmatieteen laitos175 000
21.Ilmatieteen laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä175 000
81.Merentutkimuslaitos386 000
21.Merentutkimuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä386 000
99.Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut menot5 657 000
29.Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha), lisäystä5 474 000
62.EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus liikenne- ja viestintäministeriön osalta (arviomääräraha), lisäystä183 000
 
Pääluokka 32
32.KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN HALLINNONALA30 431 000
10.Hallinto1 054 000
21.Kauppa- ja teollisuusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä541 000
22.Työvoima- ja elinkeinokeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä513 000
20.Teknologia- ja innovaatiopolitiikka5 833 000
21.Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä248 000
22.Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä5 353 000
23.Turvatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä50 000
24.Kuluttajatutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä17 000
25.Mittatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä27 000
26.Teknologian kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä138 000
30.Yrityspolitiikka22 986 000
22.Matkailun edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä26 000
42.Finnvera Oyj:n korkotuet (arviomääräraha)
48.Korkotuki julkisesti tuetuille vienti- ja alusluotoille (arviomääräraha), lisäystä2 000 000
60.Siirrot valtiontakuurahastoon (arviomääräraha), lisäystä960 000
87.Pääomalaina Finnvera Oyj:lle (kiinteä määräraha)5 000 000
88.Pääoma Suomen Teollisuussijoitus Oy:lle (siirtomääräraha 3 v)15 000 000
40.Kuluttaja- ja kilpailupolitiikka44 000
21.Kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä24 000
26.Kilpailuviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä20 000
60.Energiapolitiikka514 000
21.Energiamarkkinaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä14 000
28.Materiaalitehokkuuden edistäminen (siirtomääräraha 3 v)500 000
 
Pääluokka 33
33.SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA-88 772 000
01.Sosiaali- ja terveysministeriö21 794 000
21.Sosiaali- ja terveysministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä294 000
27.Korvaus Kansaneläkelaitokselle sähköisen arkiston rakentamiseen ja ylläpitoon (siirtomääräraha 3 v)21 000 000
62.EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus sosiaali- ja terveysministeriön osalta (arviomääräraha), lisäystä500 000
02.Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus202 000
21.Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä202 000
03.Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta10 000
21.Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä10 000
04.Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta11 000
21.Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä11 000
06.Terveydenhuollon oikeusturvakeskus25 000
21.Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä25 000
08.Kansanterveyslaitos37 164 000
21.Kansanterveyslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä164 000
26.Rokotteiden hankinta (siirtomääräraha 3 v), lisäystä37 000 000
09.Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus36 000
21.Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä36 000
10.Säteilyturvakeskus61 000
21.Säteilyturvakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä61 000
11.Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus6 000
22.Lääkehoidon kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä6 000
13.Työsuojelun piirihallinto159 000
21.Työsuojelupiirien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä159 000
16.Yleinen perhe-eläke-1 200 000
60.Yleinen perhe-eläke (arviomääräraha), vähennystä-1 200 000
17.Työttömyysturva-85 000 000
50.Valtionosuus työttömyyskassoille (arviomääräraha), vähennystä-68 000 000
51.Työttömyysturvalain mukainen perusturva (arviomääräraha), vähennystä-14 000 000
54.Valtionosuus aikuiskoulutustuesta (arviomääräraha), vähennystä-6 000 000
55.Valtionosuus vuorottelukorvauksesta (arviomääräraha), lisäystä3 000 000
18.Sairausvakuutus-38 000 000
60.Valtion osuus sairausvakuutuslaista johtuvista menoista (arviomääräraha), vähennystä-38 000 000
19.Eläkevakuutus-27 400 000
51.Valtion osuus maatalousyrittäjän eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha), lisäystä900 000
52.Valtion osuus yrittäjän eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha), vähennystä-5 000 000
60.Valtion osuus kansaneläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha), vähennystä-23 300 000
21.Rintamaveteraanieläkkeet-1 000 000
52.Rintamalisät (arviomääräraha), vähennystä-1 000 000
28.Muu toimeentuloturva-2 000 000
60.Pitkäaikaisesti työttömien henkilöiden eläketuki (arviomääräraha), vähennystä-2 000 000
32.Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto4 700 000
36.Valtionavustus kunnille sosiaali- ja terveydenhuollon hankkeisiin (siirtomääräraha 3 v), lisäystä4 700 000
33.Eräät sosiaali- ja terveydenhuollon menot1 660 000
23.Oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen menot (arviomääräraha), lisäystä1 660 000
 
Pääluokka 34
34.TYÖMINISTERIÖN HALLINNONALA-27 717 000
01.Työhallinto118 000
21.Työministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä116 000
22.Työvoimaopiston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä2 000
05.Euroopan rakennerahastojen ohjelmien toteutus7 500 000
61.Euroopan sosiaalirahaston osallistuminen EU:n rakennerahasto-ohjelmiin (arviomääräraha), lisäystä10 000 000
62.EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus työministeriön osalta (arviomääräraha), lisäystä5 000 000
64.Euroopan sosiaalirahaston osallistuminen EU:n rakennerahasto-ohjelmiin ohjelmakaudella 2007—2013 (arviomääräraha), vähennystä-4 000 000
65.Euroopan sosiaalirahaston valtion rahoitusosuus ohjelmakaudella 2007—2013 (arviomääräraha), vähennystä-3 500 000
06.Työvoimapolitiikan toimeenpano-33 356 000
21.Työvoima-asiain paikallishallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä944 000
51.Työllistämis-, koulutus- ja erityistoimet (kiinteä määräraha), vähennystä-4 300 000
52.Työmarkkinatuki (arviomääräraha), vähennystä-30 000 000
64.Työllisyysperusteiset siirtomenot investointeihin (arviomääräraha)
07.Pakolais- ja siirtolaisuusasiat21 000
21.Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanottotoiminta valtion osalta (arviomääräraha), lisäystä21 000
99.Työministeriön hallinnonalan muut menot-2 000 000
50.Palkkaturva (arviomääräraha), vähennystä-2 000 000
 
Pääluokka 35
35.YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA16 146 000
01.Ympäristöministeriö632 000
21.Ympäristöministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä632 000
10.Ympäristön suojelu14 200 000
27.Ympäristövahinkojen torjunta (arviomääräraha), lisäystä1 200 000
70.Ympäristövahinkojen torjunta-aluksen hankinta (siirtomääräraha 3 v), lisäystä13 000 000
20.Yhdyskunnat, alueidenkäyttö ja luonnonsuojelu600 000
52.Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v), lisäystä300 000
88.Osakkeiden hankkiminen (siirtomääräraha 3 v)300 000
40.Alueelliset ympäristökeskukset492 000
21.Alueellisten ympäristökeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä492 000
50.Ympäristölupavirastot43 000
21.Ympäristölupavirastojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä43 000
60.Suomen ympäristökeskus150 000
21.Suomen ympäristökeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä150 000
70.Valtion asuntorahasto29 000
21.Asuntorahaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä29 000
 
Pääluokka 37
37.VALTIONVELAN VÄHENTÄMINEN1 426 087 000
01.Valtionvelan nettokuoletukset ja velanhallinta1 426 087 000
94.Nettokuoletukset ja velanhallinta (arviomääräraha), lisäystä1 426 087 000

Määrärahojen kokonaismäärä:

1 405 038 000