Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
        Tuloarviot
   Tuloarviot

Talousarvioesitys 2007

Vuoden 2007 IV lisätalousarvioPDF-versio

TULOARVIOT

 
Osasto 11 euroa
11. VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT 812 000 000
01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot 680 000 000
01. Tulovero, lisäystä 710 000 000
02. Korkotulojen lähdevero, lisäystä 70 000 000
03. Perintö- ja lahjavero, vähennystä -100 000 000
08. Valmisteverot 50 000 000
04. Alkoholijuomavero, lisäystä 17 000 000
07. Energiaverot, lisäystä 33 000 000
10. Muut verot 80 000 000
03. Autovero, vähennystä -60 000 000
05. Varainsiirtovero, lisäystä 140 000 000
19. Muut veronluonteiset tulot 2 000 000
09. Muut verotulot, lisäystä 2 000 000
 
Osasto 12
12. SEKALAISET TULOT 513 038 000
24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala 680 000
99. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tulot, lisäystä 680 000
26. Sisäasiainministeriön hallinnonala 3 604 000
99. Sisäasiainministeriön hallinnonalan muut tulot, lisäystä 3 604 000
27. Puolustusministeriön hallinnonala 3 333 000
99. Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot, lisäystä 3 333 000
28. Valtiovarainministeriön hallinnonala -100 000
23. Palvelukeskuksen tulot, vähennystä -100 000
30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala -141 000
31. Lihantarkastustoiminnan tulot, vähennystä -141 000
31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala -2 786 000
99. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot, vähennystä -2 786 000
34. Työministeriön hallinnonala -1 552 000
70. Palkkaturvamaksujen palautukset, vähennystä -2 000 000
99. Työministeriön hallinnonalan muut tulot, lisäystä 448 000
39. Muut sekalaiset tulot 510 000 000
01. Sakkorahat, lisäystä 20 000 000
04. Menorästien ja siirrettyjen määrärahojen peruutukset, lisäystä 20 000 000
50. Nettotulot osakemyynnistä, lisäystä 470 000 000
 
Osasto 13
13. KORKOTULOT JA VOITON TULOUTUKSET 80 000 000
01. Korkotulot 80 000 000
07. Korot talletuksista, lisäystä 80 000 000

Tuloarvioiden kokonaismäärä:

1 405 038 000

MÄÄRÄRAHAT

 
Pääluokka 21 euroa
21. EDUSKUNTA 430 000
30. Ulkopoliittinen instituutti 430 000
21. Ulkopoliittisen instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 430 000
 
Pääluokka 22
22. TASAVALLAN PRESIDENTTI 33 000
02. Tasavallan presidentin kanslia 33 000
21. Tasavallan presidentin kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 33 000
 
Pääluokka 23
23. VALTIONEUVOSTO 467 000
01. Valtioneuvosto 17 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha), lisäystä 17 000
02. Valtioneuvoston kanslia 431 000
21. Valtioneuvoston kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 431 000
03. Oikeuskanslerinvirasto 19 000
21. Oikeuskanslerinviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 19 000
99. Valtioneuvoston muut menot
21. Pääministerin ja hänen avustajiensa matkat (arviomääräraha)
 
Pääluokka 24
24. ULKOASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA 1 470 000
01. Ulkoasiainhallinto 666 000
21. Ulkoasiainhallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 666 000
99. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan muut menot 804 000
21. Tilapäinen edustus kansainvälisissä neuvotteluissa (arviomääräraha), lisäystä 300 000
22. Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenot (arviomääräraha), lisäystä 255 000
25. Siviilihenkilöstön osallistuminen kriisinhallintaan (arviomääräraha), lisäystä 36 000
50. Eräät valtionavut (kiinteä määräraha), lisäystä 213 000
 
Pääluokka 25
25. OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 4 040 000
01. Ministeriö ja sen yhteydessä toimivat viranomaiset 425 000
21. Oikeusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 328 000
22. Eräiden virastojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 97 000
10. Tuomioistuinlaitos 1 404 000
21. Korkeimman oikeuden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 49 000
22. Korkeimman hallinto-oikeuden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 61 000
23. Muiden tuomioistuinten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 1 294 000
30. Oikeudelliset palvelut ja julkinen oikeusapu 188 000
21. Oikeusaputoimistojen ja kuluttajariitalautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 188 000
40. Maksuhäiriöt, ulosotto ja konkurssivalvonta 566 000
21. Ulosottolaitoksen ja konkurssivalvonnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 566 000
50. Rangaistusten täytäntöönpano 1 220 000
21. Rangaistusten täytäntöönpanon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 1 220 000
60. Syyttäjälaitos 237 000
21. Syyttäjälaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 237 000
 
Pääluokka 26
26. SISÄASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA 18 065 000
01. Sisäasiainministeriö 3 050 000
21. Sisäasiainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 454 000
23. Sisäasiainhallinnon palvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 96 000
43. Poikkeusolojen viestintäverkot (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 2 500 000
02. Ulkomaalaisvirasto 79 000
21. Ulkomaalaisviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 79 000
05. Lääninhallitukset 414 000
21. Lääninhallitusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 414 000
06. Rekisterihallinto 303 000
21. Rekisterihallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 303 000
07. Kihlakunnat 53 000
21. Kihlakunnanvirastojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 53 000
75. Poliisitoimi 5 085 000
21. Poliisitoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 6 585 000
22. Maasta poistamis- ja noutokuljetuksista aiheutuvat menot (arviomääräraha), vähennystä -1 500 000
80. Pelastustoimi 1 201 000
21. Pelastustoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 351 000
22. Erityismenot (arviomääräraha), lisäystä 850 000
90. Rajavartiolaitos 1 380 000
21. Rajavartiolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 1 380 000
97. Avustukset kunnille 3 500 000
32. Kuntien yhdistymisavustukset ja kuntajako sekä kuntien yhteistoiminnan tukeminen (arviomääräraha)
34. Kuntien harkinnanvarainen rahoitusavustus (kiinteä määräraha), lisäystä 3 500 000
98. Alueiden kehittäminen 3 000 000
61. Euroopan aluekehitysrahaston osallistuminen EU:n rakennerahasto-ohjelmiin (arviomääräraha), lisäystä 10 000 000
64. Euroopan aluekehitysrahaston osallistuminen EU:n rakennerahasto-ohjelmiin ohjelmakaudella 2007—2013 (arviomääräraha), vähennystä -4 000 000
65. Euroopan aluekehitysrahaston valtion rahoitusosuus ohjelmakaudella 2007—2013 (arviomääräraha), vähennystä -3 000 000
 
Pääluokka 27
27. PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 42 007 000
01. Puolustuspolitiikka ja hallinto 18 744 000
21. Puolustusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 59 000
29. Puolustusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha), lisäystä 18 685 000
10. Sotilaallinen maanpuolustus 23 253 000
16. Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 3 v)
17. Hornet 413 -koneen korjaus (siirtomääräraha 3 v) 1 500 000
18. Hawk Mk 66 -koneiden hankinta (siirtomääräraha 3 v) 10 000 000
21. Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 11 753 000
30. Sotilaallinen kriisinhallinta 10 000
22. Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenot (siirtomääräraha 2 v)
95. Kurssivaihtelut (arviomääräraha), lisäystä 10 000
 
Pääluokka 28
28. VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA -82 425 000
01. Valtiovarainministeriö 12 178 000
21. Valtiovarainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 168 000
22. Valtioneuvoston tietohallintoyksikön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 16 000
62. EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus valtiovarainministeriön osalta (arviomääräraha), lisäystä 24 000
73. Talous-, henkilöstö- ja tietohallinnon kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 11 970 000
03. Valtion taloudellinen tutkimuskeskus 28 000
21. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 28 000
05. Valtiokonttori 1 648 000
21. Valtiokonttorin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -52 000
23. Palvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 700 000
07. Valtion maksamat eläkkeet ja korvaukset -25 000 000
05. Vakinaiset eläkkeet, perhe-eläkkeet sekä kuntoutustuet (arviomääräraha), vähennystä -25 000 000
18. Verohallinto 2 003 000
21. Verohallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 2 003 000
39. Eräät siirrot Ahvenanmaan maakunnalle 8 457 000
30. Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha), lisäystä 6 587 000
40. Arpajaisveron tuoton palauttaminen Ahvenanmaan maakunnalle (arviomääräraha), lisäystä 1 870 000
40. Tullilaitos 2 932 000
21. Tullilaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 2 932 000
52. Tilastokeskus 329 000
21. Tilastokeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 329 000
80. Hallinnon uudistaminen ja eräät henkilöstöhallinnon tukitoimenpiteet
27. Tuottavuuden edistäminen (siirtomääräraha 3 v)
81. Eräät hallinnonaloittain jakamattomat menot 13 000 000
03. Työnantajan palkkapoliittiset kehittämistoimenpiteet valtionhallinnossa (siirtomääräraha 2 v) 13 000 000
90. Suomen maksuosuudet Euroopan unionille -98 000 000
69. Maksut Euroopan unionille (arviomääräraha), vähennystä -98 000 000
 
Pääluokka 29
29. OPETUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 23 664 000
01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot 12 296 000
21. Opetusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 146 000
23. Opetushallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 119 000
25. Kansainvälinen yhteistyö (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 1 000 000
27. Kansainvälisen henkilövaihdon keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 31 000
62. EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus opetusministeriön osalta (arviomääräraha), lisäystä 11 000 000
10. Yleissivistävä koulutus 891 000
21. Valtion yleissivistävän koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 891 000
20. Ammatillinen koulutus 686 000
21. Valtion ammatillisen koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 686 000
50. Yliopisto-opetus ja -tutkimus 7 968 000
21. Yliopistojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 7 211 000
22. Yliopistolaitoksen yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 74 000
24. Harjoittelukoulujen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 683 000
60. Tiede 777 000
21. Suomen Akatemian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 196 000
22. Arkistolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 65 000
23. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 16 000
24. Varastokirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 6 000
50. Suomen Akatemian tutkimusmäärärahat (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 494 000
70. Opintotuki 3 000
22. Opintotuen muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 3 000
80. Taide ja kulttuuri 1 043 000
21. Taiteen keskustoimikunnan ja taidetoimikuntien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 6 000
22. Valtion taidemuseon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 382 000
23. Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 227 000
24. Museoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 112 000
25. Näkövammaisten kirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 19 000
26. Suomen elokuva-arkiston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 17 000
27. Valtion elokuvatarkastamon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 5 000
28. Venäjän ja Itä-Euroopan instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 5 000
75. Perusparannukset ja talonrakennukset (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 270 000
 
Pääluokka 30
30. MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 6 458 000
10. Maaseudun kehittäminen
61. EU:n osallistuminen maaseudun kehittämiseen (arviomääräraha)
20. Maatalous 126 000
21. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 126 000
30. Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu 687 000
21. Elintarviketurvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 187 000
22. Lihantarkastustoiminnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 500 000
40. Kala-, riista- ja porotalous 891 000
21. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 91 000
42. Petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 800 000
50. Vesitalous 868 000
22. Vesivarojen käytön ja hoidon menot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 18 000
43. Eräät valtion maksettavaksi määrätyt korvaukset (arviomääräraha), lisäystä 350 000
77. Vesistö- ja vesihuoltotyöt (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 500 000
60. Metsätalous 2 768 000
21. Metsäntutkimuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 284 000
42. Valtionapu metsätalouden edistämis- ja valvontaorganisaatioille (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 484 000
44. Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen (arviomääräraha), lisäystä 2 000 000
70. Maanmittaus ja paikkatietojen yhteiskäyttö 358 000
21. Maanmittauslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 339 000
22. Geodeettisen laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 19 000
90. Hallinto 756 000
21. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 193 000
23. Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 204 000
25. Maaseutuviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 359 000
91. Maaseutuelinkeinojen valituslautakunta ja eläinlääkintävahinkojen arviolautakunta 4 000
21. Lautakuntien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 4 000
 
Pääluokka 31
31. LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA 34 654 000
01. Liikenne- ja viestintäministeriö 82 000
21. Liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 82 000
24. Tiehallinto 7 511 000
21. Perustienpito (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 2 911 000
78. Eräät tiehankkeet (arviomääräraha), lisäystä 4 600 000
30. Merenkulkulaitos -3 072 000
21. Merenkulkulaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 255 000
78. Eräät vesiväylähankkeet (arviomääräraha), vähennystä -3 327 000
40. Ratahallintokeskus 23 834 000
21. Perusradanpito (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 2 566 000
76. Rataverkon maa-alueiden hankinnat ja korvaukset (arviomääräraha), lisäystä 3 100 000
78. Eräät ratahankkeet (arviomääräraha), lisäystä 3 300 000
79. Radioverkon rakentaminen (siirtomääräraha 3 v) 14 868 000
41. Rautatievirasto 21 000
21. Rautatieviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 21 000
60. Joukkoliikenteen palvelujen ostot, korvaukset ja tuet 60 000
63. Joukkoliikenteen palvelujen osto ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 60 000
80. Ilmatieteen laitos 175 000
21. Ilmatieteen laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 175 000
81. Merentutkimuslaitos 386 000
21. Merentutkimuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 386 000
99. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut menot 5 657 000
29. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha), lisäystä 5 474 000
62. EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus liikenne- ja viestintäministeriön osalta (arviomääräraha), lisäystä 183 000
 
Pääluokka 32
32. KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 30 431 000
10. Hallinto 1 054 000
21. Kauppa- ja teollisuusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 541 000
22. Työvoima- ja elinkeinokeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 513 000
20. Teknologia- ja innovaatiopolitiikka 5 833 000
21. Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 248 000
22. Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 5 353 000
23. Turvatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 50 000
24. Kuluttajatutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 17 000
25. Mittatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 27 000
26. Teknologian kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 138 000
30. Yrityspolitiikka 22 986 000
22. Matkailun edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 26 000
42. Finnvera Oyj:n korkotuet (arviomääräraha)
48. Korkotuki julkisesti tuetuille vienti- ja alusluotoille (arviomääräraha), lisäystä 2 000 000
60. Siirrot valtiontakuurahastoon (arviomääräraha), lisäystä 960 000
87. Pääomalaina Finnvera Oyj:lle (kiinteä määräraha) 5 000 000
88. Pääoma Suomen Teollisuussijoitus Oy:lle (siirtomääräraha 3 v) 15 000 000
40. Kuluttaja- ja kilpailupolitiikka 44 000
21. Kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 24 000
26. Kilpailuviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 20 000
60. Energiapolitiikka 514 000
21. Energiamarkkinaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 14 000
28. Materiaalitehokkuuden edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 500 000
 
Pääluokka 33
33. SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA -88 772 000
01. Sosiaali- ja terveysministeriö 21 794 000
21. Sosiaali- ja terveysministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 294 000
27. Korvaus Kansaneläkelaitokselle sähköisen arkiston rakentamiseen ja ylläpitoon (siirtomääräraha 3 v) 21 000 000
62. EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus sosiaali- ja terveysministeriön osalta (arviomääräraha), lisäystä 500 000
02. Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus 202 000
21. Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 202 000
03. Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta 10 000
21. Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 10 000
04. Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta 11 000
21. Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 11 000
06. Terveydenhuollon oikeusturvakeskus 25 000
21. Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 25 000
08. Kansanterveyslaitos 37 164 000
21. Kansanterveyslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 164 000
26. Rokotteiden hankinta (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 37 000 000
09. Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus 36 000
21. Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 36 000
10. Säteilyturvakeskus 61 000
21. Säteilyturvakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 61 000
11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus 6 000
22. Lääkehoidon kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 6 000
13. Työsuojelun piirihallinto 159 000
21. Työsuojelupiirien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 159 000
16. Yleinen perhe-eläke -1 200 000
60. Yleinen perhe-eläke (arviomääräraha), vähennystä -1 200 000
17. Työttömyysturva -85 000 000
50. Valtionosuus työttömyyskassoille (arviomääräraha), vähennystä -68 000 000
51. Työttömyysturvalain mukainen perusturva (arviomääräraha), vähennystä -14 000 000
54. Valtionosuus aikuiskoulutustuesta (arviomääräraha), vähennystä -6 000 000
55. Valtionosuus vuorottelukorvauksesta (arviomääräraha), lisäystä 3 000 000
18. Sairausvakuutus -38 000 000
60. Valtion osuus sairausvakuutuslaista johtuvista menoista (arviomääräraha), vähennystä -38 000 000
19. Eläkevakuutus -27 400 000
51. Valtion osuus maatalousyrittäjän eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha), lisäystä 900 000
52. Valtion osuus yrittäjän eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha), vähennystä -5 000 000
60. Valtion osuus kansaneläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha), vähennystä -23 300 000
21. Rintamaveteraanieläkkeet -1 000 000
52. Rintamalisät (arviomääräraha), vähennystä -1 000 000
28. Muu toimeentuloturva -2 000 000
60. Pitkäaikaisesti työttömien henkilöiden eläketuki (arviomääräraha), vähennystä -2 000 000
32. Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto 4 700 000
36. Valtionavustus kunnille sosiaali- ja terveydenhuollon hankkeisiin (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 4 700 000
33. Eräät sosiaali- ja terveydenhuollon menot 1 660 000
23. Oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen menot (arviomääräraha), lisäystä 1 660 000
 
Pääluokka 34
34. TYÖMINISTERIÖN HALLINNONALA -27 717 000
01. Työhallinto 118 000
21. Työministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 116 000
22. Työvoimaopiston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 2 000
05. Euroopan rakennerahastojen ohjelmien toteutus 7 500 000
61. Euroopan sosiaalirahaston osallistuminen EU:n rakennerahasto-ohjelmiin (arviomääräraha), lisäystä 10 000 000
62. EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus työministeriön osalta (arviomääräraha), lisäystä 5 000 000
64. Euroopan sosiaalirahaston osallistuminen EU:n rakennerahasto-ohjelmiin ohjelmakaudella 2007—2013 (arviomääräraha), vähennystä -4 000 000
65. Euroopan sosiaalirahaston valtion rahoitusosuus ohjelmakaudella 2007—2013 (arviomääräraha), vähennystä -3 500 000
06. Työvoimapolitiikan toimeenpano -33 356 000
21. Työvoima-asiain paikallishallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 944 000
51. Työllistämis-, koulutus- ja erityistoimet (kiinteä määräraha), vähennystä -4 300 000
52. Työmarkkinatuki (arviomääräraha), vähennystä -30 000 000
64. Työllisyysperusteiset siirtomenot investointeihin (arviomääräraha)
07. Pakolais- ja siirtolaisuusasiat 21 000
21. Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanottotoiminta valtion osalta (arviomääräraha), lisäystä 21 000
99. Työministeriön hallinnonalan muut menot -2 000 000
50. Palkkaturva (arviomääräraha), vähennystä -2 000 000
 
Pääluokka 35
35. YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA 16 146 000
01. Ympäristöministeriö 632 000
21. Ympäristöministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 632 000
10. Ympäristön suojelu 14 200 000
27. Ympäristövahinkojen torjunta (arviomääräraha), lisäystä 1 200 000
70. Ympäristövahinkojen torjunta-aluksen hankinta (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 13 000 000
20. Yhdyskunnat, alueidenkäyttö ja luonnonsuojelu 600 000
52. Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 300 000
88. Osakkeiden hankkiminen (siirtomääräraha 3 v) 300 000
40. Alueelliset ympäristökeskukset 492 000
21. Alueellisten ympäristökeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 492 000
50. Ympäristölupavirastot 43 000
21. Ympäristölupavirastojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 43 000
60. Suomen ympäristökeskus 150 000
21. Suomen ympäristökeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 150 000
70. Valtion asuntorahasto 29 000
21. Asuntorahaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 29 000
 
Pääluokka 37
37. VALTIONVELAN VÄHENTÄMINEN 1 426 087 000
01. Valtionvelan nettokuoletukset ja velanhallinta 1 426 087 000
94. Nettokuoletukset ja velanhallinta (arviomääräraha), lisäystä 1 426 087 000

Määrärahojen kokonaismäärä:

1 405 038 000