Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
   Tuloarviot

Talousarvioesitys 2007

Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2007 lisätalousarvioksi

Viitaten tämän esityksen yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten perustelujen selvitysosiin ehdotetaan,

että Eduskunta päättäisi hyväksyä oheen liitetyn ehdotuksen lisätalousarvioksi vuodelle 2007.

Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2007

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Valtiovarainministeri

Eero Heinäluoma