Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell

Statsbudgeten 2006

Regeringens proposition till Riksdagen om statsbudgeten för 2006

Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen föreslås

att Riksdagen måtte besluta godkänna bifogade förslag till statsbudget för 2006.

Helsingfors den 16 september 2005

Republikens President

TARJA HALONEN

Finansminister

Antti Kalliomäki