Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om en tredje tilläggsbudget för 2006
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
   Anslag
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
       39. Vissa överföringar till landskapet Åland
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
     37. Minskning av statsskulden

Statsbudgeten 2006

28. FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDEPDF-versio