Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om en tredje tilläggsbudget för 2006
   Allmän motivering
   Siffertabell
        Inkomstposter
        Anslag
   Inkomstposter
   Anslag

Statsbudgeten 2006

ANSLAG

 
Huvudtitel 28euro
28.FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE1 508 000
39.Vissa överföringar till landskapet Åland1 508 000
30.Avräkning till Åland (förslagsanslag), tillägg1 508 000
 
Huvudtitel 30
30.JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE96 300 000
20.Jordbruk96 300 000
41.EU-inkomststöd (förslagsanslag), tillägg96 300 000
 
Huvudtitel 37
37.MINSKNING AV STATSSKULDEN730 368 000
01.Nettoamorteringar på statsskulden och skuldhantering730 368 000
94.Nettoamorteringar och skuldhantering (förslagsanslag)730 368 000

Anslagens totalbelopp:

828 176 000