Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om en tredje tilläggsbudget för 2006
   Allmän motivering
   Siffertabell
        Inkomstposter
        Anslag
   Inkomstposter
   Anslag

Statsbudgeten 2006

INKOMSTPOSTER

 
Avdelning 11euro
11.SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR150 000 000
01.Skatter på grund av inkomst och förmögenhet150 000 000
01.Skatt på inkomst och förmögenhet, tillägg150 000 000
 
Avdelning 12
12.INKOMSTER AV BLANDAD NATUR185 176 000
30.Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde-110 000 000
01.Inkomster från garantisektionen vid EU:s utvecklings- och garantifond för jordbruket, minskning-110 000 000
39.Övriga inkomster av blandad natur295 176 000
50.Nettoinkomster av försäljning av aktier, tilllägg295 176 000
 
Avdelning 15
15.LÅN493 000 000
02.Användning av överskott493 000 000
01.Användning av överskott493 000 000

Inkomstposternas totalbelopp:

828 176 000