Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
        Anslag
   Anslag

Statsbudgeten 2006

III tilläggsbudgeten för 2006PDF-versio

INKOMSTPOSTER

 
Avdelning 11 euro
11. SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR 150 000 000
01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet 150 000 000
01. Skatt på inkomst och förmögenhet, tillägg 150 000 000
 
Avdelning 12
12. INKOMSTER AV BLANDAD NATUR 185 176 000
30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde -110 000 000
01. Inkomster från garantisektionen vid EU:s utvecklings- och garantifond för jordbruket, minskning -110 000 000
39. Övriga inkomster av blandad natur 295 176 000
50. Nettoinkomster av försäljning av aktier, tilllägg 295 176 000
 
Avdelning 15
15. LÅN 493 000 000
02. Användning av överskott 493 000 000
01. Användning av överskott 493 000 000

Inkomstposternas totalbelopp:

828 176 000

ANSLAG

 
Huvudtitel 28 euro
28. FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 1 508 000
39. Vissa överföringar till landskapet Åland 1 508 000
30. Avräkning till Åland (förslagsanslag), tillägg 1 508 000
 
Huvudtitel 30
30. JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 96 300 000
20. Jordbruk 96 300 000
41. EU-inkomststöd (förslagsanslag), tillägg 96 300 000
 
Huvudtitel 37
37. MINSKNING AV STATSSKULDEN 730 368 000
01. Nettoamorteringar på statsskulden och skuldhantering 730 368 000
94. Nettoamorteringar och skuldhantering (förslagsanslag) 730 368 000

Anslagens totalbelopp:

828 176 000