Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om komplettering av den andra tilläggsbudgetpropositionen för 2006 (RP 208/2006 rd)
      Allmän motivering
   Inkomstposter
   Anslag
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
       39. Vissa överföringar till landskapet Åland
     37. Minskning av statsskulden

Statsbudgeten 2006

28. FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDEPDF-versio