Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Anslag

Statsbudgeten 2006

Regeringens proposition till Riksdagen om komplettering av den andra tilläggsbudgetpropositionen för 2006 (RP 208/2006 rd)

Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,

att Riksdagen måtte besluta godkänna bifogade proposition om komplettering av regeringens proposition om en andra tilläggsbudget för 2006.

Helsingfors den 3 november 2006

Republikens President

TARJA HALONEN

Minister

Antti Kalliomäki