Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
        Anslag
   Anslag

Statsbudgeten 2006

INKOMSTPOSTER

 
Avdelning 11 euro
11. SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR 762 000 000
01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet 642 000 000
01. Skatt på inkomst och förmögenhet, tillägg 597 000 000
03. Skatt på arv och gåva, tillägg 45 000 000
04. Skatter och avgifter på grund av omsättning 137 000 000
01. Mervärdesskatt, tillägg 107 000 000
02. Skatt på vissa försäkringspremier, tillägg 30 000 000
08. Acciser 58 000 000
07. Energiskatter, tilllägg 48 000 000
08. Skatt som hänför sig till miljöstyrningen av dryckesförpackningar, tillägg 10 000 000
10. Övriga skatter -75 000 000
03. Bilskatt, minskning -75 000 000
 
Avdelning 12
12. INKOMSTER AV BLANDAD NATUR -901 453 000
24. Utrikesministeriets förvaltningsområde 7 346 000
99. Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde, tillägg 7 346 000
25. Justitieministeriets förvaltningsområde 4 000 000
01. Domstolarnas inkomster, tillägg 1 500 000
47. Utsökningsavgifter, tillägg 2 500 000
27. Försvarsministeriets förvaltningsområde 9 045 000
99. Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde, tillägg 9 045 000
28. Finansministeriets förvaltningsområde -923 700 000
07. Överföring från statens pensionsfond, minskning -930 000 000
90. Uppbördsprovision för Europeiska unionens traditionella egna medel, tillägg 6 300 000
31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde -177 000
24. Vägförvaltningens inkomster, tillägg 960 000
40. Inkomster av banhållningen, tillägg 3 450 000
99. Övriga inkomster inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde, minskning -4 587 000
34. Arbetsministeriets förvaltningsområde 2 033 000
70. Återbäringar av betalningar enligt lönegaranti, tilllägg 2 000 000
99. Övriga inkomster inom arbetsministeriets förvaltningsområde, tillägg 33 000
 
Avdelning 13
13. RÄNTEINKOMSTER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST 200 000 000
03. Dividendinkomster 200 000 000
01. Dividendinkomster, tillägg 200 000 000

Inkomstposternas totalbelopp:

60 547 000