Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2006

Regeringens proposition till Riksdagen om en andra tilläggsbudget för 2006

Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,

att Riksdagen måtte besluta godkänna bifogade proposition om en andra tilläggsbudget för 2006.

Helsingfors den 19 oktober 2006

Republikens President

TARJA HALONEN

Finansminister

Eero Heinäluoma