Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag

Statsbudgeten 2006

Regeringens proposition till Riksdagen om en andra tilläggsbudget för 2006

Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,

att Riksdagen måtte besluta godkänna bifogade proposition om en andra tilläggsbudget för 2006.

Helsingfors den 19 oktober 2006

Republikens President

TARJA HALONEN

Finansminister

Eero Heinäluoma