Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om en tilläggsbudget för 2006
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
   Anslag
     22. Republikens president
     23. Statsrådet
     24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
     25. Justitieministeriets förvaltningsområde
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
     27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
     29. Undervisningsministeriets förvaltningsområde
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
     31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
     32. Handels- och industriministeriets förvaltningsområde
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
     34. Arbetsministeriets förvaltningsområde
     35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       10. Miljövård
       20. Samhällen, användning av områden och naturvård
       40. De regionala miljöcentralerna
       50. Miljötillståndsverken
       99. Övriga utgifter inom miljöministeriets förvaltningsområde
            62. Statlig medfinansiering för miljöministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar
     36. Räntor på statsskulden
     37. Minskning av statsskulden

Statsbudgeten 2006

99. Övriga utgifter inom miljöministeriets förvaltningsområdePDF-versio

62. Statlig medfinansiering för miljöministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag)

Motiveringen till momentet ändras så att bevillningsfullmakten ökar från 6 906 000 euro till 7 425 000 euro.

Förklaring: Bevillningsfullmakten ökar med 519 000 euro, varav 280 000 euro föranleds av en ombudgetering av upplösta bevillningsfullmakter inom strukturfondsprogrammen år 2005, 110 000 euro av överföring av finansiering mellan förvaltningsområdena och 129 000 euro av det tekniska stöd som behövs för avslutande av mål 1-programmet i östra Finland åren 2007—2008.

Bevillningsfullmakten för år 2006 beräknas föranleda utbetalningar till ett belopp av 742 500 euro år 2006, 3 197 500 euro år 2007 och 3 485 000 euro år 2008.

Med anledning av det som anförts ovan föreslås inte något tilläggsanslag under momentet.


2006 tilläggsb.
2006 budget10 135 000
2005 bokslut7 586 055
2004 bokslut8 005 564