Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om en tilläggsbudget för 2006
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
   Anslag
     22. Republikens president
     23. Statsrådet
     24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
     25. Justitieministeriets förvaltningsområde
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
     27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
     29. Undervisningsministeriets förvaltningsområde
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
     31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
     32. Handels- och industriministeriets förvaltningsområde
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
     34. Arbetsministeriets förvaltningsområde
     35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       10. Miljövård
       20. Samhällen, användning av områden och naturvård
       40. De regionala miljöcentralerna
            21. De regionala miljöcentralernas omkostnader
       50. Miljötillståndsverken
       99. Övriga utgifter inom miljöministeriets förvaltningsområde
     36. Räntor på statsskulden
     37. Minskning av statsskulden

Statsbudgeten 2006

40. De regionala miljöcentralernaPDF-versio

21. De regionala miljöcentralernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 200 000 euro.

Förklaring: Tilläggsanslaget är avsett att användas för främjande av och information om frivilliga skyddsalternativ enligt METSO-programmet och för löneutgifter och andra utgifter motsvarande sammanlagt högst fyra årsverken åren 2006—2007. De främjande åtgärderna och informationen inriktas på alla genomförandesätt när det gäller privatägd mark som nämns i METSO-programmet, men framför allt på köp och fridlysning av skogsområden.

Tilläggsanslaget är en överföring från moment 35.20.76.


2006 tilläggsb.200 000
2006 budget65 426 000
2005 bokslut65 746 000
2004 bokslut64 843 000