Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om en tilläggsbudget för 2006
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
   Anslag
     22. Republikens president
     23. Statsrådet
     24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
     25. Justitieministeriets förvaltningsområde
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
     27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
     29. Undervisningsministeriets förvaltningsområde
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
     31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
     32. Handels- och industriministeriets förvaltningsområde
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
     34. Arbetsministeriets förvaltningsområde
     35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       10. Miljövård
       20. Samhällen, användning av områden och naturvård
            63. Vissa ersättningar i samband med naturvården
            76. Anskaffning av naturskyddsområden
       40. De regionala miljöcentralerna
       50. Miljötillståndsverken
       99. Övriga utgifter inom miljöministeriets förvaltningsområde
     36. Räntor på statsskulden
     37. Minskning av statsskulden

Statsbudgeten 2006

20. Samhällen, användning av områden och naturvårdPDF-versio

63. Vissa ersättningar i samband med naturvården (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 1 000 000 euro.

Förklaring: I genomförandet av handlingsplanen för mångfald i skogarna i södra Finland (METSO) ingår som en åtgärd ett anslag om 5 miljoner euro att användas för förvärv av värdefulla skogsområden till staten. Forststyrelsen har skött förvärven av områden, men i synnerhet i södra Finland har markägarna framställt förslag om att också ett privat skyddsområde skall inrättas för motsvarande ändamål. Tilläggsanslaget är avsett att användas till betalning av ersättningar till markägarna för ekonomiska förluster som sådana beslut eller avtal föranleder.

Tilläggsanslaget är en överföring från moment 35.20.76.


2006 tilläggsb.1 000 000
2006 budget14 000 000
2005 bokslut16 600 000
2004 bokslut16 350 000

76. Anskaffning av naturskyddsområden (reservationsanslag 3 år)

Från anslaget under momentet avdras 1 200 000 euro.

Förklaring: Avdraget är en överföring till moment 35.20.63 och 35.40.21. För Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter anvisas efter avdraget 10 870 000 euro, varav kostnadernas andel är högst 1 600 000 euro.


2006 tilläggsb.-1 200 000
2006 budget25 000 000
2005 bokslut26 600 000
2004 bokslut13 950 000