Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om en tilläggsbudget för 2006
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
   Anslag
     22. Republikens president
     23. Statsrådet
     24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
     25. Justitieministeriets förvaltningsområde
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
     27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
     29. Undervisningsministeriets förvaltningsområde
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
     31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
     32. Handels- och industriministeriets förvaltningsområde
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       01. Social- och hälsovårdsministeriet
       02. Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården
       06. Rättsskyddscentralen för hälsovården
       07. Institutet för arbetshygien
       08. Folkhälsoinstitutet
       09. Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral
       12. Statens skolhem
       19. Pensionsförsäkring
       22. Ersättning för skada, ådragen i militärtjänst och vissa utgifter för rehabilitering
       28. Annat utkomstskydd
       32. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård
       92. Användningen av avkastningen av Penningautomatföreningens verksamhet
     34. Arbetsministeriets förvaltningsområde
     35. Miljöministeriets förvaltningsområde
     36. Räntor på statsskulden
     37. Minskning av statsskulden

Statsbudgeten 2006

33. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDEPDF-versio