Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om en tilläggsbudget för 2006
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
   Anslag
     22. Republikens president
     23. Statsrådet
     24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
     25. Justitieministeriets förvaltningsområde
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
     27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
     29. Undervisningsministeriets förvaltningsområde
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       10. Utvecklande av landsbygden
       20. Jordbruk
       30. Livsmedelssäkerhet och livsmedelskvalitet
       40. Fiskeri-, vilt- och renhushållning
       60. Skogsbruk
          63. Forststyrelsen
       90. Förvaltning
            23. Omkostnader för jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral
            66. Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag
     31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
     32. Handels- och industriministeriets förvaltningsområde
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
     34. Arbetsministeriets förvaltningsområde
     35. Miljöministeriets förvaltningsområde
     36. Räntor på statsskulden
     37. Minskning av statsskulden

Statsbudgeten 2006

90. FörvaltningPDF-versio

23. Omkostnader för jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral (reservationsanslag 2 år)

Från anslaget under momentet avdras 200 000 euro.

Förklaring: Avdraget föranleds av att vissa informationssystemuppgifter och löneutgifterna för åtta personer som sköter dem överförs till moment 30.30.21 från och med den 1 juli 2006.


2006 tilläggsb.-200 000
2006 budget13 857 000
2005 bokslut14 732 000
2004 bokslut13 140 000

66. Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av 1 009 000 euro.

Förklaring: Anslagsökningen är Finlands frivilliga medfinansiering till organisationen European Forest Institute. Ett motsvarande avdrag har gjorts under moment 30.60.50.


2006 tilläggsb.1 009 000
2006 budget2 690 000
2005 bokslut2 105 683
2004 bokslut2 169 291