Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om en tilläggsbudget för 2006
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
   Anslag
     22. Republikens president
     23. Statsrådet
     24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
     25. Justitieministeriets förvaltningsområde
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
     27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
     29. Undervisningsministeriets förvaltningsområde
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       10. Utvecklande av landsbygden
       20. Jordbruk
       30. Livsmedelssäkerhet och livsmedelskvalitet
       40. Fiskeri-, vilt- och renhushållning
       60. Skogsbruk
            21. Skogsforskningsinstitutets omkostnader
            50. Vissa statsbidrag för skogsbruket
          63. Forststyrelsen
       90. Förvaltning
     31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
     32. Handels- och industriministeriets förvaltningsområde
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
     34. Arbetsministeriets förvaltningsområde
     35. Miljöministeriets förvaltningsområde
     36. Räntor på statsskulden
     37. Minskning av statsskulden

Statsbudgeten 2006

60. SkogsbrukPDF-versio

21. Skogsforskningsinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 275 000 euro.

Förklaring: Behovet av tilläggsanslag föranleds av övergången till ett nytt lönesystem.


2006 tilläggsb.275 000
2006 budget39 318 000
2005 bokslut39 640 000
2004 bokslut38 996 000

50. Vissa statsbidrag för skogsbruket (reservationsanslag 2 år)

Från anslaget under momentet avdras 1 009 000 euro.

Motiveringen till momentet ändras så att anslaget inte används till understöd till Europeiska skogsinstitutet rf.

Dispositionsplanen under momentet ändras som följer:

Dispositionsplan
  
Föreningen för Skogskultur rf50 000
Arbetseffektivitetsföreningen rf521 000
Skogsmuseistiftelsen670 000
Stiftelsen Mustilan Kotikunnas51 000
Finska Forstföreningen rf434 000
Sammanlagt1 726 000

Förklaring: Europeiska skogsinstitutet rf har ombildats till en internationell organisation European Forest Institute och statens stöd ändras till frivillig medfinansiering. Ett tillägg som motsvarar avdraget har beaktats under moment 30.90.66.


2006 tilläggsb.-1 009 000
2006 budget2 735 000
2005 bokslut3 035 000
2004 bokslut4 023 000