Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om en tilläggsbudget för 2006
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
   Anslag
     22. Republikens president
     23. Statsrådet
     24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
     25. Justitieministeriets förvaltningsområde
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
     27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
     29. Undervisningsministeriets förvaltningsområde
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       10. Utvecklande av landsbygden
       20. Jordbruk
            40. Nationellt stöd för jordbruket och trädgårdsodlingen
       30. Livsmedelssäkerhet och livsmedelskvalitet
       40. Fiskeri-, vilt- och renhushållning
       60. Skogsbruk
          63. Forststyrelsen
       90. Förvaltning
     31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
     32. Handels- och industriministeriets förvaltningsområde
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
     34. Arbetsministeriets förvaltningsområde
     35. Miljöministeriets förvaltningsområde
     36. Räntor på statsskulden
     37. Minskning av statsskulden

Statsbudgeten 2006

20. JordbrukPDF-versio

40. Nationellt stöd för jordbruket och trädgårdsodlingen (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 545 000 euro.

Förklaring: I samband med rambeslutet 2005 beslöt regeringen att jordbruks- och växthusnäringens samt renhushållningens produktionskostnader skall sänkas genom att dessas energibeskattning lättas. För systemet med skattelättnader jämte administrativa kostnader reserverades sammanlagt 21,5 miljoner euro. Inom jordbruket och trädgårdsodlingen genomförs återbäringen av energiskatt i form av partiell återbäring av energiskatten på lätt och tung brännolja och el. Motsvarande återbäringsmodell kan inte tillämpas inom renhushållningen. Det föreslås därför att renhushållningens andel riktas till renhushållningen år 2006 i form av en höjning av det nuvarande stödet för livrenar vilken betalas av anslaget under momentet för nationellt stöd för jordbruket och trädgårdsodlingen.


2006 tilläggsb.545 000
2006 budget608 620 000
2005 bokslut609 320 000
2004 bokslut608 620 000