Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om en tilläggsbudget för 2006
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
   Anslag
     22. Republikens president
     23. Statsrådet
     24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
     25. Justitieministeriets förvaltningsområde
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
     27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
       01. Finansministeriet
       18. Skatteförvaltningen
       39. Vissa överföringar till landskapet Åland
       40. Tullverket
          60. Senatfastigheter
       80. Förnyande av förvaltningen och vissa stödåtgärder inom personalförvaltningen
       81. Vissa utgifter som icke fördelas enligt förvaltningsområde
       99. Övriga utgifter inom finansministeriets förvaltningsområde
            43. Energiskattestöd till jordbruket och trädgårdsodlingen
     29. Undervisningsministeriets förvaltningsområde
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
     31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
     32. Handels- och industriministeriets förvaltningsområde
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
     34. Arbetsministeriets förvaltningsområde
     35. Miljöministeriets förvaltningsområde
     36. Räntor på statsskulden
     37. Minskning av statsskulden

Statsbudgeten 2006

99. Övriga utgifter inom finansministeriets förvaltningsområdePDF-versio

43. Energiskattestöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 15 810 000 euro.

Anslaget får användas till energiskattestöd till jordbruket och växthusodlingen.

Förklaring: I samband med rambeslutet år 2005 beslöt regeringen att jordbruks- och växthusnäringens samt renhushållningens produktionskostnader skall sänkas genom att dessas energibeskattning lättas. För systemet med skattelättnader reserverades sammanlagt 21,5 miljoner euro per år, varav stödets andel beräknades uppgå till 20,0 miljoner euro och de administrativa kostnadernas andel till 1,5 miljoner euro. Stödet för år 2005 betalas för perioden 11.3.2005—31.12.2005. Inom jordbruket och trädgårdsodlingen genomförs energiskattelättnaden i form av partiell återbäring av energiskatten på lätt och tung brännolja och el. Stödet till renhushållningen har budgeterats under moment 30.20.40.

I samband med tilläggsbudgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lagar om återbäring av accis på vissa energiprodukter som använts inom jordbruket och om ändring av 10 a § i lagen om accis på flytande bränslen.


2006 tilläggsb.15 810 000