Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
     23. Statsrådet
       01. Finansministeriet
       40. Tullverket

Statsbudgeten 2006

99. Övriga utgifter inom finansministeriets förvaltningsområdePDF-versio

43. Energiskattestöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 15 810 000 euro.

Anslaget får användas till energiskattestöd till jordbruket och växthusodlingen.

Förklaring:I samband med rambeslutet år 2005 beslöt regeringen att jordbruks- och växthusnäringens samt renhushållningens produktionskostnader skall sänkas genom att dessas energibeskattning lättas. För systemet med skattelättnader reserverades sammanlagt 21,5 miljoner euro per år, varav stödets andel beräknades uppgå till 20,0 miljoner euro och de administrativa kostnadernas andel till 1,5 miljoner euro. Stödet för år 2005 betalas för perioden 11.3.2005—31.12.2005. Inom jordbruket och trädgårdsodlingen genomförs energiskattelättnaden i form av partiell återbäring av energiskatten på lätt och tung brännolja och el. Stödet till renhushållningen har budgeterats under moment 30.20.40.

I samband med tilläggsbudgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lagar om återbäring av accis på vissa energiprodukter som använts inom jordbruket och om ändring av 10 a § i lagen om accis på flytande bränslen.


2006 tilläggsb. 15 810 000