Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
     23. Statsrådet
       01. Finansministeriet
       40. Tullverket

Statsbudgeten 2006

81. Vissa utgifter som icke fördelas enligt förvaltningsområdePDF-versio

01. Avlöningar till nationella experter inom Europeiska unionen(reservationsanslag 2 år)

Anslaget under momentet ombildas till ett tvåårigt reservationsanslag.

Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att anslaget i vissa fall även får användas till betalning av dagtraktamenten till sådana nationella experter till vilka Europeiska unionen inte betalar några ersättningar.

Förklaring:Anställningsvillkoren för nationella experter som arbetar vid unionens institutioner baserar sig på kommissionens beslut av den 27 februari 2004 och rådets beslut av den 16 juni 2003. De nationella experterna arbetar vid Europeiska unionens institutioner en viss tid, minst sex månader och högst fyra år.

Med anledning av det ovan anförda föreslås inte något tilläggsanslag under momentet.


2006 tilläggsb.
2006 budget 1 177 000
2005 bokslut 1 177 000
2004 bokslut 818 255