Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
     23. Statsrådet
       01. Finansministeriet
       40. Tullverket

Statsbudgeten 2006

40. TullverketPDF-versio

21. Tullverkets omkostnader(reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 11 500 000 euro.

Förklaring:Av behovet av tilläggsanslag föranleds 10 500 000 euro av utvecklandet av datanätets logiska och fysiska struktur. Därmed strävar man efter att säkerställa att de nuvarande tjänsterna fungerar utan störningar, att ny teknik kan tas i bruk och att tullverkets strategiska informationssystemprojekt kan genomföras. Av behovet av tilläggsanslag föranleds 1 000 000 euro av att systemet för exportförtullning förnyas.


2006 tilläggsb. 11 500 000
2006 budget 129 953 000
2005 bokslut 130 295 000
2004 bokslut 131 067 000