Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om en tilläggsbudget för 2006
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
   Anslag
     22. Republikens president
     23. Statsrådet
     24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
     25. Justitieministeriets förvaltningsområde
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
     27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
       01. Finansministeriet
       18. Skatteförvaltningen
       39. Vissa överföringar till landskapet Åland
            30. Avräkning till Åland
            40. Återbäring av intäkterna av lotteriskatten till landskapet Åland
       40. Tullverket
          60. Senatfastigheter
       80. Förnyande av förvaltningen och vissa stödåtgärder inom personalförvaltningen
       81. Vissa utgifter som icke fördelas enligt förvaltningsområde
       99. Övriga utgifter inom finansministeriets förvaltningsområde
     29. Undervisningsministeriets förvaltningsområde
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
     31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
     32. Handels- och industriministeriets förvaltningsområde
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
     34. Arbetsministeriets förvaltningsområde
     35. Miljöministeriets förvaltningsområde
     36. Räntor på statsskulden
     37. Minskning av statsskulden

Statsbudgeten 2006

39. Vissa överföringar till landskapet ÅlandPDF-versio

30. Avräkning till Åland (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av 4 464 000 euro.

Förklaring: Behovet av tilläggsanslag föranleds av en ökning av de inkomster som uppskattats i statsbudgeten för 2006 och som ligger till grund för avräkningen enligt självstyrelselagen för Åland.


2006 tilläggsb.4 464 000
2006 budget176 110 000
2005 bokslut181 797 319
2004 bokslut165 275 919

40. Återbäring av intäkterna av lotteriskatten till landskapet Åland (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av 610 000 euro.

Förklaring: Behovet av tilläggsanslag föranleds av att Ålands Penningautomatförening år 2005 har betalat mera i lotteriskatt än beräknat.


2006 tilläggsb.610 000
2006 budget3 500 000
2005 bokslut3 009 681
2004 bokslut2 621 308