Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
     23. Statsrådet
       01. Finansministeriet
       40. Tullverket

Statsbudgeten 2006

01. FinansministerietPDF-versio

21. Finansministeriets omkostnader(reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 2 000 000 euro.

Förklaring:Behovet av tilläggsanslag föranleds av ett skyddat informationssystem som är avsett för statsledningen och säkerhetsmyndigheterna. Anskaffningen av systemet brådskar bl.a. på grund av Finlands EU-ordförandeskap. Finansministeriet styr och kontrollerar förverkligandet av informationssystemet.


2006 tilläggsb. 2 000 000
2006 budget 30 742 000
2005 bokslut 28 099 000
2004 bokslut 29 704 000

22. Omkostnader för enheten för statsrådets informationsförvaltning (reservationsanslag 2 år)

Motiveringen till momentet kompletteras så att inkomster av tillhandahållandet av tjänster som stöder verksamheten under EU-ordförandeskapet kan nettobudgeteras under momentet.

Förklaring:Med anledning av det ovan anförda föreslås inte något tilläggsanslag under momentet.


2006 tilläggsb.
2006 budget 7 861 000
2005 bokslut 8 185 000
2004 bokslut 7 752 000