Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om en tilläggsbudget för 2006
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
   Anslag
     22. Republikens president
     23. Statsrådet
     24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       01. Utrikesförvaltningen
            21. Utrikesförvaltningens omkostnader
            76. Anskaffning av fastigheter och lokaler
       30. Internationellt bistånd
       99. Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde
     25. Justitieministeriets förvaltningsområde
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
     27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
     29. Undervisningsministeriets förvaltningsområde
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
     31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
     32. Handels- och industriministeriets förvaltningsområde
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
     34. Arbetsministeriets förvaltningsområde
     35. Miljöministeriets förvaltningsområde
     36. Räntor på statsskulden
     37. Minskning av statsskulden

Statsbudgeten 2006

01. UtrikesförvaltningenPDF-versio

21. Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 3 280 000 euro.

Förklaring: Av behovet av tilläggsanslag 2 280 000 euro föranleds av förändringar i valutakurserna och 1 000 000 euro av reformen av pass- och visumsystemet.


2006 tilläggsb.3 280 000
2006 budget179 184 000
2005 bokslut177 363 000
2004 bokslut172 028 000

76. Anskaffning av fastigheter och lokaler (reservationsanslag 3 år)

Motiveringen till momentet kompletteras så att den tidigare sjömanskyrkofastigheten i Buenos Aires, som ägs av finska staten och är i utrikesministeriets besittning, utan vederlag kan överlåtas till en iberisk-amerikansk stiftelse.

Förklaring: Enligt den senaste uppskattningen är fastighetens marknadsvärde ca 82 600 euro. Kostnadsförslaget för nödvändiga åtgärder för iståndsättning av fastigheten beräknas uppgå till ca 63 000 euro. Utrikesministeriet har ingen användning för fastigheten. Den iberisk-amerikanska stiftelsen har för avsikt att använda fastigheten som ett finländskt kulturcenter.

Med anledning av det som anförts ovan föreslås inte något tilläggsanslag under momentet.


2006 tilläggsb.
2006 budget1 000 000
2005 bokslut1 850 000
2004 bokslut9 850 000