Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om en tilläggsbudget för 2006
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
   Anslag
     22. Republikens president
     23. Statsrådet
       02. Statsrådets kansli
       99. Statsrådets övriga utgifter
            27. Kommissionen för 90-årsjubileet med anledning av Finlands självständighet
     24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
     25. Justitieministeriets förvaltningsområde
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
     27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
     29. Undervisningsministeriets förvaltningsområde
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
     31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
     32. Handels- och industriministeriets förvaltningsområde
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
     34. Arbetsministeriets förvaltningsområde
     35. Miljöministeriets förvaltningsområde
     36. Räntor på statsskulden
     37. Minskning av statsskulden

Statsbudgeten 2006

99. Statsrådets övriga utgifterPDF-versio

27. Kommissionen för 90-årsjubileet med anledning av Finlands självständighet (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 100 000 euro.

Anslaget får användas till att ordna festligheter för 90-årsjubileet med anledning av Finlands självständighet. Anslaget får användas till avlöning av personal motsvarande högst ett årsverke.


2006 tilläggsb.100 000